Столичната община отмени пълната забрана за фризери и скари по тротоарите

Ограничението ще важи само за някои централни улици, и то след 2019 г.

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Столичният общински съвет отмени пълната забрана за поставяне на хладилници, грилове и барбекюта по тротоарите. Тя ще важи само за някои централни улици, и то след края на 2019 г., решиха общинските съветници на последното си заседание. Ограниченията бяха въведени през лятото с нова Наредба за преместваемите обекти и рекламата, събрала над 70 критични становища от браншови организации, търговци и рекламодатели, които обаче не бяха отразени. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки заведе дело срещу документа в Софийския административен съд.

Минимизирането на рекламата

Най-важните ограничения, включени в наредбата, са реклама да може да се поставя на не повече от 20% от площта на витрините, отделните видове рекламни елементи да се поставят по определена от общината схема. В първа зона (историческият център на столицата) наредбата не позволява рекламни елементи с изключение на тези, които са на спирките на градския транспорт и т.нар. покривна реклама. Възможностите за брандиране на сгради са много малко, както и вариантите за поставяне на билбордове в частни имоти. Тези правила влизат в сила в края на март.

В централната част на столицата да не се поставят безразборно рекламни чадъри. По тротоарите собствениците на заведения в центъра ще могат да разполагат подвижни маси, столове, чадъри и конструкции за бар само ако те могат да бъдат прибирани при затваряне или да не възпрепятстват движещите се по тротоара.

Първоначалното предложение бе да не се допуска поставяне на хладилни витрини върху изградени тротоари, а преместваемите обекти и рекламните елементи да не препятстват възможността за ползване на изградени места за паркиране. "Който има заведение и иска да си постави хладилна витрина, да го прави върху своята площ", коментира през юли главният архитект на София Здравко Здравков, цитиран от OFFnews.

Възраженията на фирмите за безалкохолни

Според Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), която представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки, включително бутилирани води, с наредбата се въвеждат множество правила, които усложняват и дори забраняват разполагането на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на Столичната община. "Считаме, че тези правила не биха могли да доведат до подобряване на градската среда и ще създадат неоправдани пречки пред бизнеса", смятат от АПБНБ. Особено ги притеснява забраната за разполагане в централната градска част на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти с изключение на маси за консумация на открито и слънцезащитни съоръжения към тях.

"Така се изключва разполагането на хладилни съоръжения, маси за пресни плодове и зеленчуци и др. Недопускането на поставяне на хладилни витрини върху изградени тротоари също е тревожно", смятат от асоциацията. Според тях подобна практика е непозната в рамките на Европейския съюз и не се изяснява как ще подобри достъпността и защитеността на историческия център. Предлаганите промени според АПБНБ ще доведат до силен спад в оборота на множество малки и средни предприятия. "Практиката показва, че една витрина прави 50% повече оборот, ако е пред обекта, а не е вътре в него. Отделно физически в поне 70% от случаите няма достатъчно място в обекта да се разположат витрини за бира, безалкохолни, вода, сладолед", дават пример от асоциацията.

Браншовата организация е изчислила, че имуществените вреди в резултат на пропуснати ползи от реализация на оборот ще бъдат 7 млн. лв. без ДДС, а загубите от невнесен ДДС на нереализирания оборот - повече от 600 хил. лв. годишно.

Компромисът

Съдът на първа инстанция не прие мотивите на АПБНБ и искането й за отмяна на наредбата, но общината направи крачка назад, като облекчи забраната за поставяне на хладилници, грилове и барбекюта по тротоарите. Забраната ще остане за централните зони 1 и 2 с преходен период от една година и за улици, които са затворени за ремонт или е планирано затварянето им.

"Бяхме принудени да заведем жалбата в съда, защото наредбата беше одобрена, без да се вземе предвид нито едно от над 70 становища, изразени по време на общественото обсъждане. Окуражени сме от това, че се полага някакво допълнително усилие да се ревизират текстовете и да се даде преходен период, какъвто нямаше предвиден в първоначалния вариант, коментира за "Капитал" Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Тя уточни, че разговорите по отношение на рекламата ще продължат, тъй като "по този въпрос няма движение". Според нея така записани текстовете няма да доведат до търсения ефект. "Искаме да се сформира работна група, която отново да прегледа текстовете и да даде икономическа обосновка на тези решения, защото те костват много инвестиции и работни места", обобщи Жана Величкова.