Боклукът на Ковачки

ТЕЦ "Бобов дол" е най-близо до това да започне регламентирано да изгаря биомаса и отпадъци

Боклукът на Ковачки

Поскъпването на въглеродните квоти накара няколко въглищните централи да потърсят алтернативни горива

17294 прочитания

ТЕЦ "Бобов дол" е най-близо до това да започне регламентирано да изгаря биомаса и отпадъци

© Надежда Чипева


Рискът е това да доведе до допълнително замърсяване, защото инсталациите вече имат богата история на нарушаване на правилата.

Хората в Големо село са приели съжителството с разположения на няколкостотин метра от къщите им ТЕЦ "Бобов дол". Както и периодичните обгазявания от комина и черния прах по колите. Скоро вероятно ще трябва да свикнат и с още нещо. Централата добави към въглищата, които изгаря, слама и отпадъци.

Това е поредната централа, свързана с Христо Ковачки, която минава на боклук. След като миналата година ТЕЦ "Сливен" получи комплексно разрешително за изгаряне на неопасни отпадъци - т.нар. RDF (refuse-derived fuel), сега инвестиционни намерения са заявили също ТЕЦ "Бобов дол", "Топлофикация - Перник" и "Брикел" в Гълъбово.

Това е резултат от по-строгите екологични норми - специално за въглеродни емисии, и поскъпването на квотите за парникови газове. По ирония на съдбата (и на българската икономика) обаче стремежът към изчистване на въздуха може да донесе други екопроблеми за градовете до тези централи.

Всички инсталации на Ковачки имат богата история на нарушаване на екоизискванията - само "Топлофикация - Перник" и "Бобов дол" са санкционирани с над 160 хил. лв. за последните две години, а "Брикел" на практика трябваше да спре да работи още в края на 2010 г. На този фон идеята тези централи да горят боклуци разбираемо буди страхове. В ТЕЦ "Сливен" например, където вече горят отпадъци, няма сепарирано събиране и не е ясно какво точно се изгаря.

Да горим боклуци - местни и чужди

Притеснения изказват единствените две екологични организации, които забелязват проблема с централите на Ковачки - "Грийнпийс" - България, и "За Земята - Достъп до правосъдие", които активно оспорват разрешителните процедури. "Доколкото сме виждали инвестиционните предложения, те не предвиждат някаква промяна на инсталациите, а добавянето на различно гориво ще доведе и до различни емисии. Това, изглежда, не е съобразено", коментира Меглена Антонова от "Грийнпийс".

От трите централи ТЕЦ "Бобов дол" е най-близо до това да започне регламентирано да изгаря биомаса и отпадъци. Още преди две години РИОСВ - Перник, реши, че инвестиционното предложение няма нужда от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), но постави условие компанията да промени комплексното си разрешително. Заявление за това беше подадено в Изпълнителната агенция по околна среда това лято, но процедурата още не е приключила.

Междувременно вече вървят пробни изпитвания на част от новите горива - слама и дървесни отпадъци, като според компанията това се случва с разрешението на екоинспекцията и в присъствието на нейни специалисти. Това обаче е в противоречие с факта, че след като през октомври "Грийнпийс" подаде сигнал за камион със слама, пътуващ за ТЕЦ "Бобов дол", РИОСВ състави акт на компанията за неразрешено използване на биомаса като гориво. Аналогичен акт, но за горене на дървесен чипс, беше издаден и през септември.

По информация на екоинспекцията компанията е заявила пробно изпитване на инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци и въглища, но засега не е правила проби с RDF, тъй като все още не е получила необходимите количества. Централата обаче вече има сключен договор за доставка, а течащата процедура по нотификация за внос на отпадъци показва, че поне част от боклука ще идва от чужбина.

Притесненията на еколозите и на местните хора са, че ТЕЦ "Бобов дол" и сега не е най-изрядната централа. От началото на 2017 г. досега РИОСВ е наложила на дружеството 102 хил. лв. санкции за различни други нарушения, включително 50 хил. лв. за депониране на отпадъци на сгуроотвала "Каменик", който в момента няма действащо комплексно разрешително, макар че е в процедура по издаване. Компанията е санкционирана и за това, че изпуска непречистени води, че експлоатира инсталацията без сероочистка повече часове от разрешеното и не извършва непрекъснати измервания на обема на димните газове, които излизат през комина. Отделно има текущи месечни санкции за регулярно превишаване на нормите на прах.

Горят (и се глобяват) и в Перник

В средата на миналата година "Топлофикация - Перник" също подаде инвестиционно предложение за добавяне на биомаса, шисти и RDF към въглищата. От регионалната екоинспекция все още не са излезли с решение дали трябва да се направи ОВОС. Оттам уточниха, че Басейновата дирекция е определила предложението за допустимо, но се чака и становището на Регионалната здравна инспекция за кумулативния ефект върху здравето на хората.

Както и "Бобов дол" обаче, докато чака да мине цялата процедура, пернишката централа вече уверено гори биомаса и отпадъци. Това се разбра от подадените в последните месеци в РИОСВ множество сигнали за замърсяване на въздуха и неприятни миризми. От доклада на екоинспекцията за октомври става ясно, че при проверка в ТЕЦ "Република" са намерили слама и стъбла от царевица, които се подават заедно с въглищата към горивната инсталация. "На открития въглищен склад в източната част се установи смесване на въглища с отпадъци", пише още там. Не са ясни обаче нито произходът, нито количеството на отпадъците, тъй като компанията не е представила никакви документи.

Всъщност слама за пръв път е намерена на площадката на централата през април миналата година. От екоинспекцията уточниха, че по данни на управителя сламата се е складирала там до получаване на разрешение за употребата й. От април насам в отчетите за собствените измервания дружеството само̀ докладва, че използва биомаса. Признава го и изпълнителният директор Любомир Спасов. "Горим слама в котлите, заместваме част от основното гориво, кафявите въглища. В комплексното ни разрешително не фигурира биогориво. От РИОСВ ни санкционират", каза той за "Капитал".

Заради зачестилите сигнали в града наскоро екоинспекцията излезе със статистика за санкциите, наложени на "Топлофикация - Перник" през 2017 г. - общо 60 хил. лв. За 2018 г. все още няма влезли в сила решения, но нарушения не липсват - от използване на дървесен чипс без разрешение, през неорганизирано изпускане на вредни вещества във въздуха до замърсяване на река Струма с отпадъчни води от производството.

Ковачки, който е над закона

Законът обаче е твърде формална пречка за инсталациите на Ковачки. В "Топлофикация - Перник" се оказа, че незаконно работи и инсталация за сушене на твърди горива. Формално тя е собственост на "Хийт енерджи", която ползва терена под наем. Реално обаче следите пак водят към Ковачки. Справка във фирмените регистри показва, че компанията е собственост на Диляна Авджиева, която е в ръководството на политическа партия "Български демократичен център" (БДЦ) на енергийния бизнесмен. "Инсталацията за сушене на твърди горива се използва за лигнитни въглища, което вдига калоричността им и позволява да бъдат горени в съществуващата инсталация", обясни Любомир Спасов, който също е активен член на БДЦ и беше кандидат в листата за общински съветници на местните избори през 2015 г.

През съоръжението обаче не минават само въглища. При извънпланова проверка през септември след поредните сигнали експертите на РИОСВ намират "въглищен материал, смесен с предварително третирани отпадъци с различен размер и цвят, сред които се различават най-вече пластмасови и найлонови материали на лентите за подаване на гориво към инсталацията пред пещните камери". Това се случва, въпреки че "Хийт енерджи" никога не е получавала разрешение да извършва дейност с отпадъци. Нещо повече - инсталацията въобще не е въведена в работна експлоатация по реда на Закона за управление на територията.

Въпреки че за местната екоинспекция съществуването на въпросната инсталация не е новина - "Хийт енерджи" за първи път е санкционирана още през 2016 г., оказва се, че няма сила, която да я спре. В края на ноември при проверка инспекторите на РИОСВ откриват, че сигналните ленти, които Дирекцията за национален строителен контрол е поставила, за да ограничи достъпа до обекта, са премахнати "от неизвестни лица".

Примерът "Брикел"

Отпадъци и биомаса ще започне да гори и ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово. За проекта още през лятото старозагорската екоинспекция реши, че няма нужда от ОВОС, а решението беше обжалвано от "За Земята". При всички положения компанията ще трябва да поиска промяна на комплексното си разрешително, но засега няма подадено заявление.

Това всъщност е вторият опит на централата да добави нови горива към въглищата. Първото й инвестиционно намерение беше подадено още през 2013 г., но впоследствие проектът беше замразен.

"Брикел" вероятно е най-яркият пример защо градовете се притесняват от плановете на Ковачки. Централата трябваше да спре работа в края на 2010 г., след като четири години по-рано изтече комплексното й разрешително и след като изразходи допълнително позволените й 20 хил. часа без сероочистващи инсталации. РИОСВ дори издаде заповед за спирането й, а съдът я потвърди. Работниците обаче излязоха на протест и правителството остави два от блоковете да работят с оправданието, че градът няма алтернатива за отопление. Впоследствие беше изградена сероочистка за три от шестте блока и централата получи ново комплексно разрешително.

"Брикел" продължава редовно до замърсява града и е причината за една от наказателните процедури срещу България.

Рискът е това да доведе до допълнително замърсяване, защото инсталациите вече имат богата история на нарушаване на правилата.

Хората в Големо село са приели съжителството с разположения на няколкостотин метра от къщите им ТЕЦ "Бобов дол". Както и периодичните обгазявания от комина и черния прах по колите. Скоро вероятно ще трябва да свикнат и с още нещо. Централата добави към въглищата, които изгаря, слама и отпадъци.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход