Водните проекти се раздвижват с поръчка за Шумен за 21 млн. лв.

Оферти за пречиствателна станция се подават до 5 март. Други търгове - например в Угърчин и Пловдив, все още буксуват

От предвидени 2.4 млрд. лв. еврофинансиране за водни проекти към ноември бяха изплатени едва 403 млн. лв.
От предвидени 2.4 млрд. лв. еврофинансиране за водни проекти към ноември бяха изплатени едва 403 млн. лв.    ©  Надежда Чипева
От предвидени 2.4 млрд. лв. еврофинансиране за водни проекти към ноември бяха изплатени едва 403 млн. лв.
От предвидени 2.4 млрд. лв. еврофинансиране за водни проекти към ноември бяха изплатени едва 403 млн. лв.    ©  Надежда Чипева

Търгът за пречиствателната станция за питейни води в Шумен най-после е официално обявен, става ясно от регистъра на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

Поръчката се беше появила на страницата на възложителя - държавно-общинското дружество "ВиК Шумен", през ноември миналата година, но след това изчезна. От отговори на "ВиК Шумен" и АОП стана ясно, че тогава нейната системата за случаен избор е избрала тази поръчка за предварителен контрол, като е била свалена, тъй като АОП е дала препоръки на "ВиК Шумен" по слабости и пропуски в документите. В прессъобщение от 25 декември Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви, че поръчката за Шумен е обявена. Това обаче се случи официално чак на 16 януари, когато е публикувано обявлението.

Водните проекти, които се финансират по оперативна програма "Околна среда", са с бюджет 2.4 млрд. лв., но към ноември бяха изплатени едва 403 млн. лв. Много от търговете се бавят по различни причини, като, учудващо, обжалванията пред Комисията за защита на конкуренцията не са основна пречка.

Заданието в Шумен

Изграждането на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) към "ВиК Шумен" е с прогнозна стойност 21.6 млн. лв. без ДДС. Техническото предложение на кандидатите е с тежест 60% при оценката на офертите, а предложената им цена - 40%.

В рамките на проекта трябва да се построи ПСПВ с капацитет 450 л/сек. при нормален режим и 600 л/сек. при форсиран режим, помпена станция и заустващ колектор на технологичните отпадни води.

Избраният строител ще има 912 дни, за да изпълни поръчката. Крайният срок за подаване на оферти е 5 март 2019 г.

Финансирането по оперативна програма "Околна среда" още не е официално осигурено, става ясно от обявлението, и ако в рамките на три месеца от подписване на договора не бъде отпуснато, то той ще бъде прекратен.

На други места - забавяне

Въпреки заявките поръчките за водните проекти да тръгнат успешно, то много от тях се сблъскват с проблеми.

През юли община Угърчин обяви поръчка за 10.3 млн. лв. за пречиствателна станция за отпадни води. Оферти са подали пет кандидата, но се налага през ноември търгът да бъде прекратен, тъй като възложителят е допуснал грешки в техническата документация, което пък е повлияло на качеството на офертите.

В Пловдив също водните проекти буксуват. Само малка част от търга за реконструкция на ВиК мрежи в града на обща стойност 32 млн. лв. премина успешно. Пловдивската "Пътинженеринг" спечели една от трите позиции. Другите три кандидата - "Джи Пи груп", обединение на "Грома холд" (бившата "Агромах) и "Драгиев и ко", бяха отстранени от състезанието заради пропуски в офертите. Две от обособените позиции бяха изцяло прекратени преди месец.

Другият воден търг в Пловдив - за реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадни води за близо 60 млн. лв. без ДДС, пък беше обжалван няколко пъти и това пречи на общината изобщо да събере оферти. През есента община Пловдив уточни за "Капитал", че се обсъжда възможността да се подготви искане за спиране на сроковете за изпълнението на проекта, тъй като, за да се усвоят европейските пари, той трябва да е готов до края на 2023 г. Видно от справка в профила на купувача на общината, все още не е взето окончателно решение по казуса.

Офертите за водния проект на Тутракан за 25 млн. лв. пък ще се събират с 18 дни по-късно от първоначално обявения срок заради промяна в заданието. Настоящият срок за подаване на оферти е утре, 22 януари.