Защо парното може да спре

Защо парното може да спре

Брюксел не харесва начина, по който България плаща преференциални цени за тока от топлофикации и когенерациите

Ивайло Станчев
10315 прочитания

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • Брюксел не харесва начина, по който България плаща преференциални цени за тока от когенерациите
 • Ако се стигне до наказателна процедура и спиране на плащанията, ще има фалити на топлофикации, включително софийската.
 • Държавата все още може да предприеме мерки и да защити схемата за подпомагане пред ЕК.

Малко след като "Марица-изток" беше ударена от високите цени на квотите, а България - от солидна глоба заради затворения газов пазар, се появи нов сериозен енергиен проблем. Както всички проблеми в този сектор, той може да има катастрофални последици - рязко повишаване на цените на парното или дори фалити на топлофикациите, а оттам и на основния им доставчик "Булгаргаз".

Причината е официално становище на Европейската комисия, в което се казва, че преференциалните цени, по които се изкупува електроенергията на топлофикациите с комбинирано производство и заводските когенерации, представляват непозволена държавна помощ. Това означава, че допълнителните плащания към тези общо 35 дружества може да бъдат спрени. За "Топлофикация - София" например това са около 100 млн. лв. на година, без които дружеството не би могло да си плати сметките за природен газ. Свързаните с Христо Ковачки "Брикел" и "Топлофикация - Русе" пък генерират съответно по 75 и 35 млн. лв. на година от преференциалните цени на тока си. В схемата са включени още редица оранжерии, предприятия и болници, които произвеждат електричество в комбинация с топлинна енергия.

Изненада от Брюксел

Добавките за т.нар. кафява енергия, която произвеждат топлофикациите и заводските когенерации, съществуват още от преди присъединяването на България към ЕС, но схемата, по която се изплащат, никога досега не е била одобрявана от еврокомисията. В резултат на промяна в начина, по който се изкупува токът от средата на миналата година обаче, Брюксел внезапно е забелязал схемата и е открил проблеми (виж карето най-долу).

"Българските власти не предоставиха информация как се финансира схемата за подпомагане на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия и как гарантират, че няма дискриминация по отношение на внесената енергия или какви мерки ще се прилагат в случай на потенциална дискриминация", се казва в становището от Главна дирекция "Конкуренция" на ЕК. Документът от 21 декември, с който "Капитал" разполага, не е окончателен, а представлява предварителна оценка на предоставените от българските институции данни.

Това означава, че България все още има възможност да убеди Брюксел в необходимостта да подпомага инсталациите за високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Но възникват съмнения дали държавата не е допуснала грешки или пропуски в обясненията си за тази схема, която съществува от години, но сега се налага да бъде нотифицирана пред ЕК.

Според Министерството на енергетиката българската страна своевременно ще представи необходимите пояснения по всички поставени от ЕК въпроси. "В тези пояснения ще бъдат включени и предложения за изменение на действащата нормативна уредба", обясниха за "Капитал" от ведомството.

Има ли държавна помощ

Според правилата на ЕС постъпленията от държавни налози, които след това се управляват и разпределят в съответствие със законодателството (какъвто е такса "Задължение към обществото"), представляват държавни ресурси, дори и да са управлявани от публични или частни организации. В настоящия случай мярката включва непряко прехвърляне на държавни ресурси към конкретни предприятия. За производителите с 4 и повече мегавата компенсацията се изплаща директно от ФСЕС, а за тези с под 4 МВт - от НЕК, който след това си възстановява съответните суми чрез същия фонд.

По тази причина ГД "Конкуренция" приема, че прилаганата от България схема включва държавни ресурси и представлява държавна помощ. "Има прехвърляне на ресурси под контрола на държавата, които биха предоставили икономическо предимство на конкретни предприятия и представляват риск от потенциално нарушаване на конкуренцията", казват експертите от Брюксел.

По принцип ЕС има специфични критерии за съвместимост, по които може да одобри различни схеми за подпомагане на централи с комбинирано производство. Но в случая служителите на ГД "Конкуренция" се съмняват, че българският подход отговаря на тези изисквания.

Грешка или не

Няколко са критериите, които според Насоките за държавна помощ за опазване на околната среда и енергетика 2014 - 2020 г. (EEAG) трябва да бъдат спазени, за да се разреши подпомагането на конкретни предприятия. На първо място, всички бенефициенти е необходимо да продават електроенергията си директно на пазара, а помощта да се предоставя като премия към борсовата цена. Схемата трябва да гарантира, че производителите нямат стимул да произвеждат ток, когато пазарните цени са отрицателни. Също така централите следва да имат и отговорности за балансиране. Тези условия не важат единствено за инсталации с мощност под 500 КВт.

ЕК констатира, че българската схема отговаря само на първите две от трите изисквания. "Въз основа на обясненията, предоставени от българските власти, схемата освобождава инсталациите за комбинирано производство с мощност под 4 МВт от всички стандартни отговорности за балансиране", пише в становището на комисията. Това буди най-голямо недоумение, тъй като съгласно издадените от КЕВР правила въпросните централи задължително се балансират в стандартни балансиращи групи. Което означава, че българските власти са изпратили грешни данни.

От Министерството на енергетиката са категорични, че в изпратената информация няма допуснати грешки. "ЕК поставя допълнителни въпроси, които в хода на комуникацията ще бъдат изяснени. При изготвяне на отговорите на въпросите на ЕК информация, която е в компетенциите на КЕВР, ще бъде изискана от тях", заявиха за "Капитал" от ведомството на Теменужка Петкова.

Наказания, плюс търгове

Но дори този въпрос да бъде изгладен, опасенията остават. Според Еврокомисията няма механизъм, който да гарантира, че инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия ще спазват отговорностите си за балансиране, т.е., че ще изпълняват заложените си графици за производство и няма да правят излишък или недостиг.

ЕК предлага такъв регулиращ механизъм: приспадане на разходите, които държавата прави за балансиране, от размера на помощта, която ТЕЦ-овете получават. Засега обаче обществени дискусии по въпроса няма, а и от ресорното министерство не споменават за бъдещи действия в тази посока.

Друг недостатък на българската схема, казва ЕК, е, че преференциалните цени не се предоставят в условията на конкурентна тръжна процедура и при ясни, прозрачни и недискриминационни критерии. Така дори малки производители (например оранжерии) получават преференциална цена, въпреки че техният ток може да не е необходим на системата. "Българските власти не доказват, че в този случай са приложими някои от изключенията, съдържащи се в Насоките за държавна помощ", казват от ЕК и обобщават, че изискванията за пропорционалността не са изпълнени.

Министерството на енергетиката обясни, че планират конкурентна тръжна процедура при предоставянето на помощта за въпросните топлоелектрически инсталации. Така тези централи ще се състезават на основа най-добра цена. Кога това ще стане факт и при какви условия ще се състезават производителите обаче не е ясно.

Битката за парното

Но дори да бъде отговорено на всички критики на ЕК и да бъде въведен конкурентен принцип, остава един основен проблем - съгласно EEAG помощта не може да бъде предоставена на предприятия в затруднение. В становището си Дирекция "Конкуренция" ясно посочва, че това не се спазва. Повечето топлофикационни дружества редовно работят на загуба (поне счетоводно), дори при сегашната схема за подпомагане. А това означава, че България много трудно ще издейства предоставянето на държавна помощ за тях. Това ще е критично важен въпрос както за частни ТЕЦ-ове като тези на Ковачки (било то "Брикел" или "Топлофикация - Сливен"), така и за закъсалата "Топлофикация - София". С други думи, бъдещето на парното е заложено на карта.

Как се купува токът

До 1 юли 2018 г. токът на всички тези централи се изкупуваше по преференциални цени от НЕК, а сега предприятията с мощност 4 и повече мегавата продават сами енергията си на борсата, за което получават премии от държавния Фонд "Сигурност на енергийната система". Инсталации с мощност под 4 МВт обаче продължават да продават енергията си по преференциални цени на НЕК, който след това я препродава на пазара и на свой ред получава компенсации от Фонда.

Именно тази промяна стана повод на 6 юли 2018 г. Министерството на енергетиката да уведоми ЕК за начина, по който се подпомага производство на електроенергия от когенерациите. Но в Брюксел решават да разгледат уведомлението в съответствие с процедурата за неправомерна помощ, тъй като правното основание за него възниква на 1 юли 2018 г. като изменение на съществуваща схема за подкрепа, която не е нотифицирана. В резултат на предоставените данни е и становището, според което схемата за подпомагане представлява непозволена държавна помощ.
Темата накратко
 • Брюксел не харесва начина, по който България плаща преференциални цени за тока от когенерациите
 • Ако се стигне до наказателна процедура и спиране на плащанията, ще има фалити на топлофикации, включително софийската.
 • Държавата все още може да предприеме мерки и да защити схемата за подпомагане пред ЕК.

Малко след като "Марица-изток" беше ударена от високите цени на квотите, а България - от солидна глоба заради затворения газов пазар, се появи нов сериозен енергиен проблем. Както всички проблеми в този сектор, той може да има катастрофални последици - рязко повишаване на цените на парното или дори фалити на топлофикациите, а оттам и на основния им доставчик "Булгаргаз".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


10 коментара
 • 1
  ivanov76 avatar :-|
  К. И.

  Колкото и да хейтим, ако парното спре - БОГ да ни е на помощ. Това означава всички училища, детски гардини, болници и обществени заведения да останат на студено...Затова носите си новите дрехи момчета!...и си плащайте сметките на топлото

 • 2
  martin_penev avatar :-|
  martin_penev

  До коментар [#1] от "К. И.":

  Ако софийското парно спре, няма да има време болниците и детските градини да изстинат, просто електрическата мрежа няма да понесе натоварването, ако топлото и топлата вода се осигуряват от ток, и ще се разруши.

 • evpetra

  Крайно време е Топлофикация - София да обяви фактическия си фалит! Докога аз ще плащам високи сметки за отопление на ток, а ползвателите на парното няма да си плащат сметките?

 • 4
  xali avatar :-|
  ''zms15783''

  Аааа парното не си го даваме.

 • 5
  desolater avatar :-|
  Desolater

  Не покзвам парно и не съм съгласен да плащам данъци за да ползват евтино парно другите!

 • 6
  nqma_zna4ka_koi avatar :-|
  nqma zna4ka koi

  В крайна сметка пак се сблъскваме с фундаменталния проблем с ниските доходи! Няма как да имаш 300 лева пенсия при положение, че отоплението ти струва 200 лева. Това показва, че има нещо много сбъркано в цялата схема. След 30 години все още не сме пазарна икономика. Крос субсидиране на топлофикациите, стари хора мръзнат и мизерстват в апартаменти на центъра на София при все, че имотите им струват колосални суми.
  Ако се фокусираме върху топлофикациите например, в стремежа да се подържат ниски цени се стига до момент в който всички останали трябва да плащат, но дори това не е достатъчно. Примерно в една сметка за отопление на апартамент са записани количества енергия като за малка фабрика, но реално каква част достигат до потребителя е загадка. Топлината се губи из общите части. Вероятно една част се краде, но огромната част отива да топли атмосферата. Отдавна трябваше да се въведат стандарти за енергийна ефективност, които почти да премахнат прозорците по стълбищата. Има и куп други малки неща, които могат да спестят страшно много за да станат сметките поносими.
  Парното е доста луксозна стока и не знам защо всички се напъват да го изкарат евтино. Сега като се премахнат преференциалните цени за изкупуване, а след това и задължението съседите които не ползват централно отопление да не плащат и 30% от общата сума в абонатната и цената ще стане пазарна, предполагам почти двойна...

 • 7
  uys1511761111541407 avatar :-|
  Emil Dimov

  Защо парното може да спре?!

  До коментар [#1] от "К. И.":
  Споко, по-скоро "порното" да ни спрат отколкото парното, не че това не е една "перачница" на пари?!!!!

 • 8
  uys1511761111541407 avatar :-|
  Emil Dimov

  До коментар [#6] от "nqma zna4ka koi":
  Примерно в една сметка за отопление на апартамент са записани количества енергия като за "малка фабрика", но реално каква част достигат до потребителя е загадка (голямото надписване и крадене първо от дяловото разпределение - едно паразитно образование, което допълнително товари сметките?). Топлината се губи из общите части. Вероятно една част се краде (крадат се и съседите мислейки си че крадат от топлофикацията!!!!), но огромната част отива да топли атмосферата (поради малката ефективност голямата загуба при пренос на енергията!!!!).

 • 9
  rainbou1 avatar :-?
  rainbou1

  Аве и аз съм чувал, че електрическите системи на блоковете и електропреносната мрежа не са проектирани да понесат и отопление на ток...става интересно...

 • 10
  k_ avatar :-|
  k_

  Малеей, тия са набарали още едно от пипалата на руския енергиен октопод и ще го отсекат.
  Тия субсидии през когенерациите отиват да покрият надценката на скъпия монополен руски газ.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход