В Европа съдебни изпълнители удостоверяват факти и събират малки вземания без съд
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

В Европа съдебни изпълнители удостоверяват факти и събират малки вземания без съд

Международна конференция на тема "Съдебното изпълнение в полза на гражданите, бизнеса и ефективното правосъдие. Актуални тенденции в Европа", организирана от Камарата на ЧСИ и Европейското училище по принудително изпълнение

В Европа съдебни изпълнители удостоверяват факти и събират малки вземания без съд

Председателят на камарата Георги Дичев: частното съдебно изпълнение е ресурс, който държавата трябва да управлява ефективно

4779 прочитания

Международна конференция на тема "Съдебното изпълнение в полза на гражданите, бизнеса и ефективното правосъдие. Актуални тенденции в Европа", организирана от Камарата на ЧСИ и Европейското училище по принудително изпълнение


Актуалните тенденции в развитието на професията на частните съдебни изпълнители е да им бъдат възлагани все повече дейности и ефективно управление на техния ресурс. Във все повече държави в Европа именно ЧСИ събират малките вземания за комунални услуги, без да се минава през съд, което е изгодно както за дружествата кредитори, така и за длъжниците, защото разходите са несравнимо по-малко. Същевременно това разтоварва и съдебната система от хиляди дела годишно. Друга актуална и много атрактивна услуга, която извършват ЧСИ в няколко държави в Европа, е удостоверяване на факти – от моментното състояние на жилището, автомобила и други вещи, през шумни съседи в непозволен час до съдържание на SMS, имейл, информация в интернет, използването на търговска марка, нарушение на авторското право, неразрешено използване на филми и др. Всеки, който се опитвал да предяви претенции срещу шумни съседи или за наводнено жилище, да докаже вреди от съдържание в киберпространството и други, знае колко ценна може да бъде такава услуга.

Тези и други възможности за използване на потенциала на професията "частен съдебен изпълнител" бяха обсъдени в сряда на международната конференция "Съдебното изпълнение в полза на гражданите, бизнеса и ефективното правосъдие. Актуални тенденции в Европа", организирана от Камарата на ЧСИ и Европейското училище по принудително изпълнение. Представители на професията от различни държави в Европа разказаха за полезния опит в своята практика, а най-голям интерес предизвикаха именно опциите за събиране на малки вземания без съд, както и предоставянето на услугата удостоверяване на факти.

Тенденциите в ЕС, а и препоръката на Съвета на Европа е на съдебните изпълнители да се възлагат все повече вторични дейности извън принудителното събиране на вземания – правни консултации, управление на недвижимо имущество, удостоверяване на фактически обстоятелства, заяви Матийо Шардон, първи вицепрезидент на Международния съюз на съдебните изпълнители. В Литва пък ЧСИ предоставят девет други правни услуги извън принудителното събиране на дългове, заяви изпълнителният директор на тамошната Камара на съдебните изпълнители Довила Саткаускиене.

Как се удостоверяват факти с доказателствена сила в съда

И във Франция, и в Литва частните съдебни изпълнители могат да удостоверяват факти и обстоятелства с констативни протоколи, които после служат като официално писмено доказателство пред съда. В Литва за фактическите обстоятелства може допълнително да се направи запис – видео или аудио, което се счита за съставна част от протокола. При установяване на фактически обстоятелства съдебният изпълнител има същите права да влиза в жилищни или нежилищни помещения и територии, принадлежащи на юридически и физически лица, и да остане в тях, каквито има неговият клиент - лицето, по чието искане се установяват фактическите обстоятелства.

70 евро струва изготвяне на констативен протокол в Литва, 250 - 300 евро - във Франция.

А в Литва установяването на фактически обстоятелства от ЧСИ може да се извършва и по разпореждане на съда по реда на ГПК.

Заплащането на тази услуга не става по тарифа, а по договаряне с клиента на пазарен принцип, без минимум и максимум. В Литва средната цена за изготвяне на констативен протокол е 70 евро за един час работа, казва литовката Довила Саткаускиене. По нейна информация в Литва се издават по 3000 такива удостоверения за година.

Вав Франция типичен констативен протокол струва към 250 - 300 евро, но все пак се преценява и обемът на работата, затова цената може да падне много, ако става въпрос за съвсем елементарно удостоверяване, казва Шардон.

Саткаускиене дава пример какво може да се удостовери по този начин: фактически обстоятелства за състоянието на движими и недвижими вещи, увреждане от лица или природни бедствия - изправността на превозно средство, състоянието на помещения, условията в административни помещения, текущото състояние на гори и земя, състояние на движими вещи, състояние на имот преди и след строителството и др., установяване на фактически обстоятелства в киберпространството, като например фиксиране на съдържанието на SMS, имейл, публикувана информация в интернет, социални медии, фиксиране на гласуването в интернет, нарушаване на авторско право и много други.

Във Франция често строителните компании искат от ЧСИ фиксиране на състоянието на инфраструктурата и на съседните сгради, преди да започнат строителството, за да избегнат неоснователни искове за вреди, каза Матийо Шардон. Пак там съседи викат ЧСИ да измери и удостовери нивото на шум в конкретния ден и час.

Събиране на малки вземания за комунални услуги без съд

Само преди седмица изпълнителният директор на "Топлофикация София" обяви, че дружеството вече няма да води дела срещу потребители, чиито задължения са под минималната работна заплата от 560 лв., защото това не е изгодно с оглед разходите, които трябва да се направят. По същото време в медиите излезе информация за скандален случай, при който задължение от 98 стотинки към мобилен оператор, за което клиентът не е подозирал, за 10 години е нараснало на 1000 лв.

Тези примери бяха дадени по време на конференцията при обсъждането на практиките в много европейски страни, където има специална процедура за събиране на вземания за комунални услуги и свързани с тях дейности от ЧСИ, без да се минава през съд. Намесата на съда може да се поиска само като правно средство за защита срещу изпълнението, но ако длъжникът загуби делото, ще трябва да плати много повече пари като разноски.

Във Франция възможността да се събират малки вземания без съд е сравнително нова – въведена е едва преди три години и се прилага за задължения до 4000 евро, казва Шардон. Това обаче е нормална практика и редица други държави в ЕК – Белгия, Холандия, Люксембург, Литва, Румъния, Гърция, както и в Сърбия.

В рамките на процедурата в Сърбия съдебният изпълнител постановява решение по предложение на взискателя и въз основа на представен надлежен документ. Интересна подробност за тамошната процедура е, че всички дела за събиране на вземания за комунални услуги се разпределят равнопоставено между съдебните изпълнители според тяхната териториална компетентност. Самото разпределение се извършва от камарата по искане на взискателя на принципа на случайния подбор според подредбата на съдебните изпълнители в регистъра по азбучен ред. Цялата комуникация между камарата, взискателя и съдебните изпълнители се осъществява по електронен път, а разпределението на делата се извършва чрез софтуер. Така се премахва всяко подозрение относно способността на публичния съдебен изпълнител да действа независимо и обективно, разказа Тамара Гуцуня, член на изпълнителни комитет на Камарата на публичните изпълнители на Сърбия.

Частното изпълнение е ресурс за държавата, а не бреме

Частното съдебно изпълнение е сериозен ресурс за държавата и само от нея зависи как тя да го управлява ефективно и успешно, за да намалее натовареността на съда, а гражданите и бизнесът получават по-бързо защита на правата си, при това на разумна стойност. Това е посланието в речта на председателя на българската Камара на ЧСИ Георги Дичев при откриване на конференцията. Той обаче очерта и проблемите в средата, в който ЧСИ осъществяват дейността си, и то не тези, свързани с популизма и опитите за политическа злоупотреба, а промените в макросредата.

Междуфирмената задлъжнялост в България продължава да бъде изключително висока, с трайна тенденция на растеж, съдебната система е силно и неравномерно натоварена, налице е висок процент на лошите кредити на банките, които прехвърлят на колекторски фирми огромни пакети от вземания, но така търпят загуби, защото получават едва няколко процента от дължимото по необезпечените кредити, изрежда Дичев. Събирането по съдебен път на малките задължения води до затормозяване на съда и до значително оскъпяване за длъжниците и кредиторите, производството по несъстоятелност е изключително тромаво, често то се използва от длъжници и кредитори за цели, различни от функцията му, а процентът на удовлетворяване на кредиторите - много нисък.

Всичко това очертава една диспропорция - частното съдебно изпълнение има численост, ресурс и експертност да поеме задачи, които да облекчат ситуацията със задлъжнялостта, натовареността на съдебната система и социалните рискове при малките дългове, но ръцете му са вързани поради неразбиране и забавена промяна в нормативната база. И тук е ролята на държавата, която трябва да оцени, че частното съдебно изпълнение е ресурс, а не бреме, заключи Дичев.

Актуалните тенденции в развитието на професията на частните съдебни изпълнители е да им бъдат възлагани все повече дейности и ефективно управление на техния ресурс. Във все повече държави в Европа именно ЧСИ събират малките вземания за комунални услуги, без да се минава през съд, което е изгодно както за дружествата кредитори, така и за длъжниците, защото разходите са несравнимо по-малко. Същевременно това разтоварва и съдебната система от хиляди дела годишно. Друга актуална и много атрактивна услуга, която извършват ЧСИ в няколко държави в Европа, е удостоверяване на факти – от моментното състояние на жилището, автомобила и други вещи, през шумни съседи в непозволен час до съдържание на SMS, имейл, информация в интернет, използването на търговска марка, нарушение на авторското право, неразрешено използване на филми и др. Всеки, който се опитвал да предяви претенции срещу шумни съседи или за наводнено жилище, да докаже вреди от съдържание в киберпространството и други, знае колко ценна може да бъде такава услуга.

Тези и други възможности за използване на потенциала на професията "частен съдебен изпълнител" бяха обсъдени в сряда на международната конференция "Съдебното изпълнение в полза на гражданите, бизнеса и ефективното правосъдие. Актуални тенденции в Европа", организирана от Камарата на ЧСИ и Европейското училище по принудително изпълнение. Представители на професията от различни държави в Европа разказаха за полезния опит в своята практика, а най-голям интерес предизвикаха именно опциите за събиране на малки вземания без съд, както и предоставянето на услугата удостоверяване на факти.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    kamenof avatar :-|
    kamenof

    Заповедното производство след като бе създадено /със своите недостатъци/ е методично унищожавано. С последните изменения /които май минаха правна и ще бъдат гласувани преди лятото/ окончателно ще го закопаят. Празнината, която ще остави може да бъде заета от процедурата за малките вземания. Струва ми се необходима, а и полезна и за хората, и за бизнеса. Освен посочените предимства няма да се стига до колектори, защото кредиторите ще могат лесно, евтино и бързо да потърсят дължимото. Остава само да не изпълзи някоя мая манолова да разписва и съсипва процедурата...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK