Пазарът на ток: Още една крачка към свободата

Подготвят се нови продукти и инструменти, които ще намалят риска както за търговците, така и за потребителите на електроенергия

През 2018 г. реформите в енергетиката бяха груби - от непрозрачни сделки между избрани участници дотогава цялата търговия с електроенергия за свободния пазар се изнесе на борсата. През тази година се работи по детайлите: предлагането на нови продукти и услуги, въвеждането на механизми за управление на риска, премахването на някои бариери и понижаването на административните компоненти в цената на тока. Междувременно продължава да расте делът на свободния пазар, който през миналата година заема вече 62% от потребената електроенергия.

Всичко това се очаква да има положително влияние както върху търговците на ток, така и върху производителите и потребителите. Разходите за електроенергия вероятно няма да намалеят, но участниците на пазара ще имат по-голяма сигурност за цените, повече възможности за избор и по-малко пречки пред дейността си.

Повечето нововъведения трябва да станат факт след малко повече от три месеца - на 1 юли, когато започва новият регулаторен период. Но трябва да се извърви още дълъг път до постигането на пазар с минимални административни такси и реална цена на произвежданата електроенергия. Все още липсва прозрачност на пазара на балансираща енергия, не се работи за алтернатива на неефективния механизъм "Студен резерв", а данните за потреблението на ток не са налични в реално време.

Новите продавачи

Въпреки че през 2018 г. всички производители с мощност 4 и повече мегавата бяха задължени да търгуват електроенергията си на борсата, ликвидността на пазара остава проблем. Има случаи, когато заради недостиг на съвсем малки количества се стига до рязко повишаване на цените. А това създава несигурност сред пазарните участници, които опитват да се застраховат чрез изискването на допълнителни гаранции или промени в договорите.

За да се повиши предлаганото количество електроенергия на свободния пазар, се предвижда промяна в Закона за енергетиката, с която от 1 юли всички производители на ток с мощност от 1 до 4 мВт също да бъдат задължени да продават на борсата. Сега енергията им се изкупува от НЕК и се пласира на регулирания пазар, от който се снабдяват битовите потребители и малките фирми. Става въпрос за 372 централи, половината от които соларни, с обща инсталирана мощност 750 мВт. Според председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов тази мярка ще осигури допълнителни 1.5 тВтч електроенергия на година, което е около 7% от търгуваните сега обеми на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

"Не виждам основание да се дава преходен период, както направихме миналата година, тъй като тук става дума за малки проекти, които не е необходимо да предоговарят кредити с международни финансови институции", обясни председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев.

Според шефа на КЕВР ликвидността на пазара може да бъде увеличена допълнително и от големите производители в групата на БЕХ - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и НЕК. По този въпрос през януари бе договорено атомната централа да предлага пакети от енергия за цяла година, за да осигури на търговците сигурна базова мощност. Другото е НЕК да използва почти изцяло своите ВЕЦ за покриване на нуждите от пикова енергия в сутрешните и вечерните часове, когато ВЕИ не работя с пълна мощност. По определен начин ТЕЦ "Марица-изток 2" също може да увеличи предлаганите количества, но само когато борсовите цени превишават разходите за производство, които са над 130 лв./мВтч.

Още продукти на борсата

По-съществена роля държавните производители могат да изиграят с разнообразяване на продуктите, които предлагат. Сега те пускат на пазара предимно дългосрочни договори основно за базова мощност - определено количество електроенергия, което се предоставя през цялото денонощие на една и съща цена. Това е добре, когато трябва да се покриват основни потребности от електроенергия, но според председателя на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов повечето производства имат динамичен цикъл на работа, с различна натовареност през деня и през нощта, както и в отделните дни на седмицата. Преди време от "Холдинг Загора" например обясниха за "Капитал", че потреблението на електроенергия в техните дружества варира от 2 до 14 мегавата на час и трудно може да се обезпечи само с дългосрочен договор, чиито количества са фиксирани. "Около 40% от необходимата ни електроенергия купуваме чрез борсовия сегмент "Ден напред", каза Антон Андронов, който е един от съдружниците в холдинга.

От средата на тази година това неудобство може да бъде избегнато, тъй като се очаква АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и НЕК да започнат да предлагат и други продукти освен базовата мощност. Според Иван Иванов ще има стандартизирани пакети електроенергия както по време, така и по вид. Става дума за пакети за базова, върхова, нощна и дневна енергия, както и такива само за работните дни на седмицата или за уикенда. "Това ще позволи на потребителите, особено индустриалните, да осигурят необходимата си електроенергия чрез двустранни договори, което на свой ред ще намали натиска върху пазара "Ден напред", обясни той.

Да минимизираш риска

Допълнителна сигурност за цените ще дадат и фючърсите върху електроенергията. БНЕБ вече има подписано споразумение с European Energy Exchange за създаването на деноминирани в евро български финансови фючърси за продукти със седмична, месечна, тримесечна и годишна база, чийто финансов сетълмент ще се основава на постигнатата цена на "Ден напред". "По силата на този договор от юни тази година в България ще започнат да се предлагат деривати на енергийни продукти с финансова доставка", обясни Никола Габровски от енергийната борса. Това по думите му е най-силният инструмент за дългосрочно управление на риска - от резките промени в цената на тока за търговците и потребителите, докато за производителите ще е гарантиран приход, който дори може да послужи за обезпечение пред банка.

"Търговците трябва да се възползват от тази възможност, тъй като в противен случай ще се повтори ситуацията от януари т.г., когато заради покачването на цените се стигна до извънредни промени в договорите с клиентите", посочи и Иван Иванов.

Улеснение за износа

С очакваните промени в Закона за енергетиката според Делян Добрев ще бъде премахната и таксата за износ на ток. България е единствената страна в ЕС, която налага такова мито върху електроенергията, произведена на нейна територия. Става дума за цените за пренос и достъп до електропреносната мрежа, които се плащат от износителя, а не от крайния клиент. Размерът на таксата е малко над 5 евро без ДДС за мегаватчас, или около 12% от настоящата борсова цена на електроенергията.

Премахването на митото върху износа на ток обаче не е напълно доброволен акт на управляващите. То е продиктувано от решение на Съда на ЕС в Люксембург от 6 декември, което по същество категорично забранява държавите членки да налагат такса, с която се облага износът на електроенергия, произведена на тяхна територия. България няма право да избира друг алтернативен механизъм и просто трябва да прекрати сегашната си практика.

Обединението на пазарите

Още от миналата година се работи и по интегрирането на българския пазар с тези от съседните страни по примера на Северна и Централна Европа. Ползите от това са безспорни, тъй като се намалява до минимум възможността определени играчи да диктуват движението на цените чрез ограничаване на предлагането. "Това ще създаде много по-стабилни цени на електроенергията", коментира шефът на енергийния регулатор.

Преговори се водят с Румъния - за свързване на пазарите "В рамките на деня", и със Северна Македония, Сърбия и Хърватия - за сегмента "Ден напред". Но все още има няколко пречки, които няма да позволят обединението преди края на тази година. Едната е свързана с отпадането на таксата за износ, което е задължително условие за свързването с румънския пазар. По думите на Никола Габровски вече са направени първите тестове на системите.

За Македония и Сърбия е необходимо специално решение на Брюксел. "Трябва да бъде определено как точно ще бъдат присъединени техните пазари, които не са част от ЕС. Технически пречки няма, въпросът е изцяло от правно естество", уточни Габровски. Според него обаче освен интеграцията е важно и каква е преносната междугранична способност. "Ако сме обединени с Румъния, но свободния капацитет на границата е само 100 мВт, това няма да доведе до особен ефект за пазара", смята той.

Накъде ще върви цената

Председателя на КЕВР Иван Иванов е убеден, че няма как отсега да се правят точни прогнози за цената на електроенергията през новия регулаторен период. Въпреки това прогнозната пазарна цена, която регулаторът определя за периода от 1 юли 2019 г. до 31 юни 2020, по всяка вероятност ще бъде по-висока от сегашните 70 лв./мВтч. "Това обаче не означава задължително по-високи разходи за потребителите", каза Иванов и обяснява защо. Накратко, по-високата пазарна цена означава по-малки премии за ВЕИ и оттам по-малка добавка "Задължение към обществото".

Председателят на ресорната комисия в парламента Делян Добрев пък смята, че "Задължение към обществото", която сега е малко под 38 лв./мВтч, може да бъде допълнително намалена с част от приходите от продажба на квоти CO2.

Целта е административните такси в крайната цена на тока да се понижат, а самата стойност на електроенергията, която получават производителите, да се повиши. Това, от една страна, ще помогне на ТЕЦ "Марица-изток 2" да намали загубата си, а от друга, ще осигури по-големи печалби за АЕЦ "Козлодуй".