Съдът в Страсбург се захваща с гражданската конфискация в България

Първият въпрос към българското правителство е дали достатъчно се изследва връзката между активите и престъплението

Темата накратко
 • ЕСПЧ обяви първата порция от шест жалби срещу България за процедурата по отнемане на "незаконно" имущество.
 • Основният въпрос е за доказването на връзка между конфискуваното имущество и някаква престъпна дейност.

В последния ден на февруари Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург съобщи на българското правителство за шест жалби на български граждани за нарушени права в процедурата по гражданска конфискация срещу тях и семействата им. Това е първата ударна порция дела по тази тема, а с тях съдът в Страсбург дава ясна индикация, че ключовият въпрос е за връзката между отнетото имущество и твърдяното извършено престъпление. Проблем, който правозащитната общност у нас отдавна очерта като основен при прилагането и на трите конфискационни закона до момента.

Като част от този дебат в началото на декември Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) обяви тълкувателно решение, според което не може да се иска конфискация на едно имущество като незаконно придобито, ако наказателното дело, по повод на което е започнала процедурата по конфискация, бъде прекратено. Парламентарното мнозинство светкавично предприе мерки да обезсили това решение, като изрично записа в закона точно обратното - прекратяването на наказателното дело, дори и оправдателната присъда, не са пречка за конфискация, макар нищо да не свързва имуществото с престъпление или нарушение.

Приоритетните въпроси са три

Макар че жалбите са заради процедури, проведени по първия конфискационен закон – Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), действал от 2005 г. до 2012 г., те повдигат въпроси, които и към момента са първостепенни по темата. По всички тези жалби ЕСПЧ задава на българското правителство три еднакво формулирани приоритетни въпроса:

 • Дали конфискацията е в съответствие с чл. 1 от Протокол № към Конвенцията, който защитава правото на собственост? В частност дали е установено в достатъчна степен, че отнетите активи са били приходи от престъпление?
 • Каква е оценката за методиката за изчисляване на приходите и разходите на засегнатите, като се отчете, че става въпрос за придобивки в продължителен период от време, което води до риск от неточност и несигурност?
 • Може ли процедурата по конфискация да се счита справедлива (в контекста на правото на справедлив съдебен процес по чл.6§1); дали засегнатите са разполагали с ефективно средство за защита?

От 2005 г. насам българските власти приеха последователно три закона за гражданска конфискация, различна от конфискацията в наказателния процес. И всеки следващ дава все по-голяма възможност за произвол и избирателна репресия. "Отвързването" на конфискацията от наказателното производство и откровеният волунтаризъм при изчисляване на приходи и разходи доведе до абсурди, част от които вече са в Страсбург - отнемане на имущество, придобито преди извършване на престъплението или на наследени семейни имоти, конфискация по повод престъпления, които не могат да генерират доходи, като например незаконно държане на шепа патрони, отнемане на имущество, което би следвало да принадлежи на предполагаемата жертва от престъпление, и т.н.

Шестте жалби са само началото на предстояща лавина от дела срещу България по повод гражданската конфискация. Преди тях през 2014 г. е комуникирана една жалба, по повод на която ЕСПЧ отново е задал въпроса дали българският съд е изследвал връзката между конфискуваните имущества и някаква престъпна дейност. По тази жалба, която касае драстичен случай на конфискация на цялото имущество на едно семейство и родителите им, се чака решение всеки момент.

По неофициална информация жалбите срещу България за нарушения в процедурата по гражданска конфискация по закона от 2005 г. са над 40, а по следващия закон от 2012 г. те все още са само две. По сега действащия закон има само една жалба във връзка с наложени обезпечителни мерки. Логично е да се очаква, че броят на жалбите по последните два закона тепърва ще расте, доколкото съдът в Страсбург може да бъде сезиран само след като са изчерпани вътрешноправните средства за защита.

Не е за вярване, че прословутата Глава трета от Закона за собствеността на гражданите (ЗСГ), създаден през 1973 г. от режима на Тодор Живков за борба с частното предприемачество, доживя до 2005 г. Прокуратурата я приложи след 1989 г., но резултатът от това беше, че вдовицата на Косьо Самоковеца осъди България в Страсбург (делото "Димитрови") и получи обезщетение над 850 000 лв.

ЗСГ бе отменен окончателно с първия закон за гражданската конфискация (ЗОПДИППД), който през 2012 г. беше заменен със Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), а той пък от началото на 2018 г. - от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Духът на ЗСГ обаче се пресели и в трите последващи закона въпреки дългите им имена и нелепите абревиатури. Навремето по ЗСГ прокуратурата решаваше кой да бъде проверяван за нетрудови доходи, а местни комисии плюнчеха молива и пресмятаха кой сервитьор с колко бакшиша се е обогатил незаконно. Сега прокуратурата повдига обвинение, което служи като автоматично основание за антикорупционната комисия - КПКОНПИ (друго нелепо съкращение), да започне пълна проверка на имуществото на човека и семейството му за десет години назад, да го оцени по своя методика, която не подлежи на оборване, да поиска запори и възбрани, с които може да блокира бизнеса, пък и целия живот на всекиго за дълго време. Междувременно наказателното дело може да бъде прекратено или да се провали в съда, но това няма значение - човекът, който е станал прицел на прокурорските власти, е обречен на гражданска и стопанска смърт, а прокурорът и КПКОНПИ не носят никаква отговорност.

И ако някой намира за пресилено твърдението, че духът на ЗСГ се е преселил в сегашните закони, то съдът в Страсбург явно вижда тази връзка - и по шестте жалби ЕСПЧ приканва българските власти да коментират констатациите по решението "Димитрови", че българският закон не дава критерии как се доказва законен доход, същевременно не изисква от властите да сочат каквото и да било нарушение на законова разпоредба във връзка с конфискацията, което, съчетано с продължителните периоди назад на проверките и неясната методика на изчисление, прави практически невъзможно засегнатите да се защитят. Това, което важи за наследниците на Косьо Самоковеца, спрямо които през 2004 г. е приложен социалистическият ЗСГ, изцяло важи и за всички клиенти на КПКОНПИ сега – незаконно е всичко, което не успееш да докажеш (по неясните стандарти на комисията), а дали си извършил престъпление или дори най-дребно нарушение няма значение.

Решението по делото "Димитрови" от 2015 г.

"Във въпросите си ЕСПЧ изрично препраща към делото "Димитрови срещу България" - единственото в практиката му за конфискация, наложена без твърдяна връзка между имущество и престъпна дейност или друго нарушение на закона. Съдът изисква от правителството и от жалбоподателите да коментират евентуалните сходства и различия между това дело и новите жалби, защото практиката му е изградена върху принципа за еднакви изводи при сходни обстоятелства." Това коментира за "Капитал" Здравка Калайджиева, съдия в ЕСПЧ (2008-2015), участвала в състава по решението "Димитрови". Калайджиева следи развитието на законодателството за т.нар. гражданска конфискация и беше поканена от ОСГК на ВКС да даде становище по тълкувателното дело, отприщило толкова страсти през декември.

Здравка Калайджиева: ЕСПЧ критикува неясните критерии за "незаконно" имущество

По делото "Димитрови" ЕСПЧ установи редица базисни несъответствия между изискванията на Конвенцията и приложения закон (ЗСГ - Глава трета) като липсата на яснота и предвидимост, твърде дълъг период за проверка и изискване към разследваните лица да предоставят доказателства на доходите и разходите си за много години назад, както и неограничената свобода на прокуратурата "по всяко време да образува, спре, прекрати и отново да образува производство". ЕСПЧ намери за "важно, че в нито един момент по време на вътрешното производство властите не са се опитвали да установят, че имотите, чието отнемане е търсено, са придобити чрез доходи от престъпна дейност", и критикува неясните критерии за определяне на едно имущество като "незаконно", както и прехвърлянето на прекомерна тежест на доказването на законния му произход върху засегнатите лица. Тези заключения сочат несъответствие с основните изисквания за законност, наличие на обществен интерес, пропорционалност и възможност за адекватна защита в случаи на конфискация.

Колкото и да не им се вярва на властимащите, това е стандартът, който следва да бъде заложен във всеки закон за гражданска конфискация. Това, че тя се провежда по реда на граждански процес не освобождава властите от задължението да докажат връзка между имуществото, нарочено за отнемане и някакъв вид престъпление или закононарушение, какввато теза защитават управляващите. Неразбирането на тази тънкост всъщност води до некоректния въпрос – може ли да има гражданска конфискация без присъда.

"Допустимо е отнемане без присъда, но не и без да бъде доказано в разумна степен конкретно нарушение на закона, което е годно да генерира съответното имущество", коментира Здравка Калайджиева.

Междувременно се чака произнасяне на преюдициално запитване на български съд до съда на ЕС в Люксембург по въпроса за конфискация без присъда.

Рано или късно европейските институции ще ни наложат стандарти и в тази област, каквито българските институции не могат и не искат да приемат. Въпросът е за цената, която плащат гражданите и тя не се измерва само в пари за обезщетения.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


12 коментара
 • 1
  vstoykov2 avatar :-|
  Валентин

  Интересно, че и в САЩ започват опити да дават назад по отношение на конфискацията без доказана виновност.

 • 2
  ozd05563707 avatar :-|
  ozd05563707

  ЕС е единствената преграда между тоталната безисходица и престъпност и надеждата за нормалност. Цяла Европа вече пише закони специално заради българските банки, ЧСИ, мобилни оператори и т.н. Таквоз чудо надали е имало някога в ЕС. Ако и Кьовеши дойде... Ех мечти.

 • 3
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  До коментар [#2] от "ozd05563707":

  Мдаа.. ЕС ни дои по всички параграфи.. гледат ни сеира от десетки години.. и сега видите ли.. само те са спасението.

  Реално откак сме в ЕС сме все зле по отношение на държавността.. носим се по течението само. Чакаме на ЕС а те чиновниците кое по-напред? техните си държави да уредят или нашата? ЕС = чиновници и нищо друго.

 • 4
  orj55604942 avatar :-|
  orj55604942

  FREE BOOK ONLINE RAY DALIO A Te m p l a t e For Understanding BIG DEBT CRISES is A MUST READING FOR UNDERSTANDING CONTEMPORARY ECONOMY. HE DIVIDES THE ECONOMIES IN TWO GROUPS OF HIGH DEBT CONTEMPORARY COUNTRIES WITH AND WITHOUT EXTERNAL DEBT. IN COUNTRIES WITHOUT EXTERNAL DEBT, THE DEBT CREATES BUBBLES THAT NOW ARE HUGE WITH THE HIGHEST EVER DEBT / GDP RATIO IN USA OVER 1929. THAT WILL LEAD TO DEPRESSION THAT COULD HAVE STARTED IN 2009 BUT SINCE THEN THERE IS NO DELEVERAGE. FED ASSUMES STRONG HYPER INFLATIONARY RISKS WITH 2 TRILLIONS IN SAFES FROM QE AND HIDDEN ILLEGAL PRINTING FOR 50% INFLATION SHARP TO SUSTAIN STOCK , HOUSING AND BOND BUBBLE IN FEAR OF SURE CRASH THAT WILL DELETE THEIR WEALTH. THAT WILL CREATE FIRST MOVEMENT TO POPULIST LEFT OR RIGHT, BUT TO NORMALIZE THE DISTRIBUTION OF WEALTH A CIVIL WAR WILL FOLLOW. VERY SOON THE DEPRESSION AND BUBBLE END WILL START IN USA IF FED DOES NOT PRINT HUGE HIDDEN ILLEGAL TO HYPER INFLATION. IN ECONOMIES WITH EXTERNAL DEBT , THERE IS STRONG RISK OF HYPER INFLATION , SO THEY DO NOT PRINT. VERY OFTEN THE BUBBLES BURST WILL CAUSE THE CURRENCY BOARD TO END SIMILAR TO USA IN 1929 , THAT MAY BE THE CASE FOR BULGARIA FOR EXAMPLE WITH RECKLESS TOTAL FOREIGN DEBT OF BNB OF 66% /GDP. THE CURRENCY THE STOCKS THE GDP DECLINE SHARP . YOU SEE TURKEY , ARGENTINA, BRAZIL , OTHERS AS EXAMPLES OF DEBT CRISES WITH FOREIGN DEBT. SO READ THE BOOK AS A MUST . FOREIGN CURRENCY COUNTRIES WILL NOT PRINT FURTHER MONEY SO THE CRISIS WILL START FROM THEM FOR SURE , THOUGH USA GOT AFRAID AND PRINTED ILLEGAL AGAIN. LOOKS LIKE COMMON MONETARY POLICY AND MANY COUNTRIES OVER PRINTED FOR BUBBLE AND INFLATION THAT WILL LEAD TO CRISIS SOON AS MONETARY ILLUSION DISAPPEARS.250 trillion total debt in world. There is no deleverage to GDP but increase OF DEBT SO CRASH FOLLOWS SOON.

 • 5
  orj55604942 avatar :-|
  orj55604942

  - check german , italy , austrian banks for money laundering. check all huge derivatives of eu and usa banks , deutsche bank , not to risk everything the last time in organized manner as many derivatives are not included in balances .
  - sovereign debt is unsustainable soon when refinanced, loss 1 trillion for 1% yield increase
  - so italy is trying to cheat for last time on financial markets deutsche banks is splinting to bad investment bank and good commercial bank nor capable to merge as probably it is over.
  - italy and german banks are gambling with the milk of your kids at this stage with support of ecb , ec ,ep . italy banks are losing deposits ( as german ) and buying sovereign debt that may reach 100 bn per month . for some 200- 400 bn liquid money , from may bond buying , without target 2 , liquidity ends in 2 months.
  - where are the bad credits some 25 % in cee corporate.
  - so german and italian banks are afraid of re-estimation of their assets.
  - banks to be bailed in for missing deposits, 20 bn value may be expectation of plus 40 to minus 260 bn in 10 years with ½ probability.
  - eurozone is falling apart for target 2. italy and spain do not want to return 1 trillion for leaving abroad deposit refinancing . germany does not agree to pay the trillion it provided, but instead everyone should pay it as ecb print a trillion money to return to germany.

  - require deposit rationing in eu now as leaving deposits from italy , spain cause target 2 from germany to hit 1 trillion . not you to pay for left deposits with yours , with 160 % to gdp debt , italy cannot even guarantee small deposits.
  - search who is behind politicians in eu , usa. ask merkel for crashes in public and trains that are correlated with politicians losing trust in bg, de , fr, swiss and peg, austria and bad debts, eastern europe and de investments. does de , fr influence it, es, gr , cee politicians?
  - costs for refinancing leaving deposits will be paid by you. there are some trillion loss for some trillion deposits left and most europeans realize such connection as the schauble went in the parliament for immunity?
  - merkel runs from responsibility for now as there is debt of some 1 trillion dollars austria cannot service well invested mainly in cee, also some 1 trillions target 2 given to other eu countries to substitute leaving deposits difficult to collect back , as well as germany banks lost a lot of deposits that the next government has to admit together with a lot of illegally printed money by ecb that lead to hyperinflation spiral.
  - eu politicians say no one is punished lately in us, eu. check antoin murphy history of economic thought to see if some 30% of financial eu ministers are punished with big history data.

  - no one else will buy recklessly junk bonds to collect them with force so eu will fall apart without merkel , so the circles behind her push her strongly to be premier to keep their share bubble and wealth and all others run away to support her or take responsibility of reckless investments and loans she is so confused and greedy that may expect even i to pay them.
  - deposits leaving eu banks , rationing is coming in eu. usa may steal them ,so diversify. see how eur declines 25 % in currency crisis and ecb bluffs with interventions these days.
  - see low prices of banks in eu as proof for trillions of assets. main loss is coming from bad loans in eastern europe some of the greatest in the world and bad prospects for growth in eu due to high government debts and wage rigidities.
  - require deposit rationing from drag hi, as his friends will try to take complete deposits abroad and the loss will be paid by you.
  - ecb bluff for growth and election changes in france , germany does not work. . . .
  - bundesbank's target2 claims increase a lot to some 0.97 trillions at end 2018 according to monthly updated by them website where you can also see time series as germany should not be able to provide much more means for mainly spain , italy but also portugal , greece banks in trouble to cover for their non reversible process of leaving deposits you may find on line.


  - follow austrian banks telecoms as eu tries to sell lemons first. greek banks are bankrupted with assets in eastern europe , austrian banks work in the same region and their banks and telecoms data may be cheated . -
  - ask them until when they will endanger the health of my family for the facts i reveal that endangers their financial markets forever. my family was moderately poisoned these days to scare me not to write here.
  - i do not have copy rights so distribute in eu on line editions carefully.
  - follow also for illegal activities as money washing austrian banks and telecoms.
  - follow ebrd , the funds that cover eu sovereign bonds.
  - ask merkel and drag hi , wiedemann, conte if the bridge catastrophe and the gas explosion in italy bologna aims to threaten italy to continue taking debts on target 2 , so merkel and drag hi , wiedemann bank friends continue to gamble on stocks. there are 7 bulgarian kids victims.

 • 6
  orj55604942 avatar :-|
  orj55604942

  - see how Deutsche bank capitalization on ft disappear fast.
  - check Deutsche bank huge derivatives not to lose all 2 trillion deposits as they are not reported and the last time one always deviates
  - publish your research
  - ask the new CDU Germany leader Kramp that is prepared now for premier on her opinion for deutsche and commerz bank pending bankruptcies with tricky questions to verify her intellectual abilities , her opinion on war and random killings with political interests for DE investments , and if she is ready to provide genome test to verify she is normal for premier.
  - Austrian bank to be checked if they take money from big budget deficits in Serbia, Croatia and other countries in the region to survive
  - check Germany , Austria , Italy banks for money laundering as they have a lot of bad credits and there are some big investigations now
  - So check for money laundering form Slim, A1 low website visits how are explained in Austria and Bulgaria , other countries compared to competitors

  - all Soros students from Central European University control the Governments in CEE, Balkans
  - Many of them manipulate the financial markets in CEE and world and are full with dirty important information
  - The end of this mafia is very close so start to investigate critically all their deals , capital , meetings and messages.
  - CEE Central Banks, Governments , Big Business are with control, as CEU students and play together on Tetra and telecoms

 • 7
  orj55604942 avatar :-|
  orj55604942

  - check Deutsche bank, Unicredit , Austrian banks loans and investments , especially in CEE region not to cheat you. Nobody will bail out these banks so deposits leave abroad from Germany , Italy , Austrian are with loans from them for 200 bn.
  - To hide bad credits in CEE and Balkans for Austria companies , the shares of Raiffeisen , Telekom Austria are hold by single families not to decline
  - in Bulgaria example , leaving people abroad because of Government and Central Bank, and debt crisis delete all capital
  - some 0.5 bn electricity market in BG , only10 bn reactor investment that bankrupted the american company owner and producer
  - all BG telecoms are non profitable or with deleted EBITA
  - check Austria GDP not to include all external product
  - 31 % of buildings are empty in Bulgaria
  - bulgarian banks have some 20% corporate bad loans , similar for 33bn external debt out of some 45 bn GDP
  - many BG mall were sold on sale
  - two major retailers left BG, others are without profit

  - Bulgaria National Bank and Governments released to the world all the information how the 1% bribe them similar to other nations inc. US EU
  - Ask them all these questions publicly for proof in court
  - They closed tens of trillions in the world of world mafias that create bubbles in stocks, housing, bonds. Currencies also decline spectacularly vs USD
  - CEE top 500 companies are only 1% from USA stock capitalization. Observe how EU US mafias are responsible as Bulgaria is only 0.25% of EU

 • 8
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#3] от "mickmick":

  Тази лъжа ще спрете ли да я повтаряте някога? Чисто финансово, България е получила 3 пъти повече пари от фондове, от колкото е внесла като такса за членство.

  Това, че българите си избираме калпави политици и живеем в безвремие далеч не значи, че ЕС е виновен. Ако не беше ЕС, щеше да е много по-зле.

  В ЕС влязохме като държава, която внася и изнася почти само суровини. Сега това не е така. Дори само това е достатъчно доказателство за развитието ни като икономика.

 • 9
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  До коментар [#8] от "Георги Георгиев":

  Мдаа получили сме от фондове пари.. обаче оказва се, че без тях не можем. Къде са ни фирмите? аа да основните стоки са ни внос. Унищожиха ни селското стопанство, животновъдството.. зеленчукопроизводството. Само зърнарите са добре.

 • 10
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#9] от "mickmick":

  "Селското стопанство, животновъдството.. зеленчукопроизводството" .. са нископроизводителни отрасли без голямо значение за развитите държави. Освен това земите се обработват и собствениците им печелят много добре, което значи че и отрасъла се развива добре.

  Зърнарите са добре, защото нашата интерпретация на субсидиите им дава предимство. Ядеш гръцки домати, защото повече печалба се намира в пшеницата. Субсидиите изкривяват нещата, но фирмите се нагласят към тях. И това е заради българското правителство, а не заради ЕС.

  Това кои са основните стоки и дали са внос е едно крайно субективно заключение което не седи на твърди факти. Ако хляба е основна стока - ами не е внос. Ако нефта е основна стока, ние имаме ли наш, че да не го внасяме? Стуктурата на външната ни търговия се е изменила твърде позитивно през последните десетилетия, за да минават такива опорни точки.

  Има български фирми, има и чуждестранни фирми, които произвеждат стоки с добавена стойност. Плащат добри заплати, плащат и данъци в България. А техните стоки ги купуват на Запад. А за ИТ какво да кажа? Расте с двуцифрени проценти всяка година.

  Не може изведнъж светът да стане розов. Но прогреса е налице. А алтернативата я видяхме всички - между 1990 и 2007 г.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход