Съюзът на съдиите иска вето върху кариерните екстри за съдебните инспектори

Поредният лобистки закон роди предположения, че подсигурява подготвяни кадрови рокади по върховете на съдебната власт

Петгодишният мандат на главния съдебен инспектор Теодора Точкова изтича точно след една година. Тя беше избрана от парламента на 2 април 2015 г.
Петгодишният мандат на главния съдебен инспектор Теодора Точкова изтича точно след една година. Тя беше избрана от парламента на 2 април 2015 г.    ©  Георги Кожухаров
Петгодишният мандат на главния съдебен инспектор Теодора Точкова изтича точно след една година. Тя беше избрана от парламента на 2 април 2015 г.
Петгодишният мандат на главния съдебен инспектор Теодора Точкова изтича точно след една година. Тя беше избрана от парламента на 2 април 2015 г.    ©  Георги Кожухаров

Най-голямата съдийска организация у нас - Съюзът на съдиите в България (ССБ), разпространи обръщение към президента Румен Радев, с което го приканва да наложи вето върху три текста от приетите окончателно в края на миналата седмица промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според съдиите тези текстове противоречат на конституцията, на основните принципи, върху които се гради самият Закон за съдебната власт, и създават предпоставки за произвол.

Става въпрос за текстовете, които дават ексклузивен кадрови бонус на главния съдебен инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС (след края на мандата си да кандидатстват за повишаване в една степен по-висока длъжност от заеманата преди избора), като същевременно се записва, че при предсрочно прекратяване на мандат на инспектор или на главния инспектор новоизбраният на тяхно място ще кара пълен мандат, вместо да доизкарва мандата на предшественика си. Тези промени мотивираха предположенията, че се готви нова кадрова рокада по върховете на съдебната власт, при която след края на мандата му като главен прокурор Сотир Цацаров да бъде инсталиран на мястото Теодора Точкова като главен съдебен инспектор. За тази цел Точкова ще трябва да освободи поста си предсрочно, доколкото нейният мандат изтича през април 2020 г., а на Цацаров – в края на настоящата година. Третият оспорен текст оставя само една съдебна инстанция (вместо досегашните две) по дела срещу решения на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изключение на решенията по дисциплинарните производства и решенията за приемане на подзаконови нормативни актове.

Кариерен бонус за инспекторите в Инспектората

Въведеният с промените кариерен бонус за инспекторите е една привилегия, за която няма обществена необходимост, се казва в обръщението. На практика това не е възстановяване на предишната магистратска длъжност, какъвто е принципният замисъл на закона, а повишаване, което обаче се извършва без конкурс, въпреки че законът забранява повишаване в длъжност без конкурс. Така се създават предпоставки за произвол, защото в закона не са въведени обективни критерии, по които съответната колегия на ВСС да преценява доколко са основателни подадените молби от главния инспектор и инспекторите за изкачване на по-висока длъжност. Липсата на критерии изначално залага неравно третиране по подадени молби за "възстановяване" на по-висока длъжност.

Дискредитира се принципът на разминаване на мандатите

Въвеждането на новото правило, че при предсрочно прекратен мандат новоизбраният инспектор започва чисто нов мандат, вместо да доизкарва стария, на практика взривява възприетия принцип за асинхронност (разминаване) на мандатите на членовете на инспектората и главния инспектор както помежду им, така и с мандатите на народните представители и на членовете на ВСС. Целта на този принцип е да се гарантира приемственост на органа, от една страна, както и определена степен на независимост от другите власти и институции.

Важни кадрови решения на ВСС ще се гледат само на една съдебна инстанция

С премахване на двуинстанционния съдебен контрол върху повечето решения на ВСС редица важни за кариерното развитие на магистратите актове на съвета ще могат да се обжалват само на една инстанция пред ВАС. По-същественото е, че това са решения, чийто ефект е идентичен с това на дисциплинарните производства – предсрочно прекратяване на мандата на административни ръководители и техните заместници, отказ за придобиване на статут на несменяемост и др.

Симптоматично законотворчество

Всъщност важна индикация за този законопроект е начинът, по който той бе внесен на 28 февруари от обичайната група депутати, предлагащи конюнктурно законодателство – Емил Димитров-Ревизоро, Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и др., и скоростно приет за около месец без обществено обсъждане и въпреки съпротивата на съдийската общност при дебатите в правната комисия. Вносителите не можаха да дадат смислени обяснения защо внасят този законопроект и го форсират по този начин, след като в Министерството на правосъдието се работи по голям проект за промени в ЗСВ. Промените минаха без дори да се изчака становището на Висшия съдебен съвет и въпреки отрицателните като цяло становища на Института за пазарна икономика, Върховния касационен съд и ССБ, внесени в Народното събрание между две четения. Спорният кариерен бонус в окончателния му вид бе внесен непосредствено преди второто четене от Ревизоро и Данаил Кирилов, т.е. те коригираха собствения си законопроект. В първоначалния вариант се предвиждаше само, че след края на мандата си инспекторите ще могат да искат възстановяване на същата длъжност в друг орган на съдебната власт, което обичайно е начин да им се предложи място в София, но не и на по-висока длъжност.

От началото на настоящото Народно събрание този маниер на законотворчество стана обичайният начин за прокарване на лобистки закони от управляващите и присъдружните им ДПС с обяснението, че законодателната инициатива на депутатите не може да се ограничава и от тях не се иска провеждането на обществено обсъждане и пълноценни мотиви. Ако обаче това се окаже част от цялостна схема за кадрови размествания в управлението на съдебната власт (а това скоро ще стане ясно), то ще обори всички твърдения на правителството, че няма нерегламентирана намеса и зависимости в кадруването на Темида.