Президентът не наложи вето върху кариерния бонус за съдебните инспектори

Въпреки призива на Съюза на съдиите в България, магистратската общност и неправителствения сектор законът бе обнародван

Президентът Румен Радев отказа да наложи вето върху скандалните поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се въвежда ексклузивен кариерен бонус за съдебните инспектори, както и ново правило, че при предсрочно прекратяване на мандатите им новоизбраният на тяхно място ще кара пълен мандат. Със същите промени съдебният контрол върху решенията на ВСС се ограничава до една инстанция, с изключение на дисциплинарните решения и решенията за приемане на подзаконови нормативни актове.

Законът е обнародван в днешния извънреден брой на Държавен вестник заедно с промените в Закона за вероизповеданията, с които се разсрочват за 10 години публичните задължения на деноминациите, а основна полза от това ще има Главното мюфтийство, чиито дългове към държавата надхвърлят 8 млн. лева.

Преди седмица Съюзът на съдиите в България в обръщение към президента го прикани да наложи вето върху трите текста от промените в ЗСВ с мотива, че те противоречат на конституцията, на основните принципи, върху които се гради самият Закон за съдебната власт, и създават предпоставки за произвол. Вносители на законопроекта са обичайните автори на лобистко законодателство – доскорошният председател на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов, който от миналия петък е министър на правосъдието, и депутатът от "Обединени патриоти" Емил Димитров-Ревизоро, Йордан Цонев и Хамид Хамид от ДПС и др. Вносителите не можаха да дадат смислени обяснения защо внасят този законопроект и форсират приемането му в рамките на един месец без обществено обсъждане, след като в Министерството на правосъдието се работи по голям проект за промени в ЗСВ. Промените минаха, без дори да се изчака становището на Висшия съдебен съвет и въпреки отрицателните като цяло становища на Института за пазарна икономика, Върховния касационен съд и ССБ, внесени в Народното събрание между две четения. Всичко това подхрани предположенията, че промените са с оглед подготвяна схема за нова кадрова рокада по върховете на съдебната власт, при която след края на мандата му през декември като главен прокурор Сотир Цацаров да бъде инсталиран на мястото на Теодора Точкова като главен съдебен инспектор, а тя да освободи поста си предсрочно.

Същевременно трите оспорвани текста са много лош знак към цялата магистратска общност и гражданството. Въведеният със закона кариерен бонус за съдебните инспектори е една привилегия без аналог до момента, от която няма обществена необходимост. Тя предвижда, че след края на мандата инспекторите имат право да бъдат повишени без конкурс на една степен по-висока длъжност от заеманата преди избора в инспектората. Това ще става с решение на ВСС, а критерии за разрешаване на такова повишение или не законът не дава, което е основание за произвол.