София отпуска 300 хил. лв., за да насърчи възстановяването на сгради - културни паметници

Ще се финансират проекти за реставрация на желаещи собственици

Столичната община има желание да стимулира собствениците на сгради с историческо и културно значение да инвестират в поддържането им. За целта се подготвя пилотна "Програма за културното наследство на Столична община". Общинският бюджет ще отпусне за изпълнението й 300 хил. лв., с които да се финансират изцяло или частично подготовката на проекти за възстановяването на такъв тип сгради. Тя ще бъде извършвана от квалифицирани експерти, а после проектната документация ще се предава в готов вид на собствениците.

Тъй като този процес е свързан с множество административни дейности и координация с различни институции, много често се оказва спирачка за тези, които имат желание да работят в полза на опазването на културното наследство, посочи кметът Йорданка Фандъкова на пресконференция в понеделник.

Как ще действа

Собствениците няма да получават директен финансов ресурс, а ще кандидатстват по програма "Зелена София". Те ще имат на разположение максимум три години за извършване на строителни дейности, отговарящи на проектната документация. При неизпълнение средствата за изготвянето на проекта трябва да бъдат възстановени на Столичната община.

За финансирането могат да кандидатстват собственици на всякакъв вид собственост (частна, общинска, съсобственост), като таванът, определен за изготвянето на инвестиционните проекти, е 75 хил. лв. Те могат да потърсят и допълнително финансиране за строителни дейности от други програми, като например Фонда за градско развитие. Приоритетни ще са сградите в критично състояние.

От полза за желаещите

Контролът и управлението ще се извършва от програмен съвет, който предстои да бъде избран. Той ще представя годишния план за дейността и ще отчита пред общинския съвет използването на отпуснатите средства. "Тази година ще определим методиките и формулярите, ще обсъдим посоките за развитие. Наясно сме, че не ни остава много време тази година, затова през 2020 г. ще увеличим средствата, ако намерим допълнително финансиране", коментира главният архитект на София Здравко Здравков.

След евентуалното одобрение на програмата от общинските съветници ще бъдат наети експерти по процедура за избор на изпълнител, за да може да се гарантира качествен продукт на собствениците, т.е. да е на ниво проектната документация. Цялостната процедура по изготвянето на такава обикновено отнема няколко месеца, тъй като изисква координация с различни институции, а това е време, което собствениците често не могат да отделят. От друга страна, много са тези, които нямат достатъчно финансов ресурс за изготвянето ѝ, въпреки че имат желание, затова и програмата има за цел да работи именно в тяхна полза.

"Сумата за инвестиционния проект зависи от типа на сградата. Смятаме, че 75 хил. лв. покриват проектната документация за повечето сгради, но винаги трябва да се вземат предвид видът, размерът и необходимите реставрационни дейности, затова не сме сложили горна граница, а таван. Сумата може да е по-голяма или по-малка", добавя Здравков. Според него има много собственици, които имат желание да работят за опазването на културното наследство, като последен такъв положителен пример е успешната реставрация на Къщата на Фингов.