Седмичен бюлетин за правни новини

Присъдата по делото "Иванчева" се очаква да бъде обявена днес следобед, една година след показното задържане на 17 април м.г. За една година това дело се превърна в синоним на целенасочен и координиран произвол от институциите. Това усещане се засили, след като миналата седмица третият подсъдим Петко Дюлгеров се отказа от показанията си пред досъдебното производство и обяви, че те са дадени под натиск

Седмичен бюлетин за правни новини

Новият правосъден министър Данаил Кирилов обяви изненадващ приоритет; Чака се присъда по делото "Иванчева"; Прокуратурата продължава да възлага имотни проверки, което по-скоро измества вниманието от ГЕРБ

2319 прочитания

Присъдата по делото "Иванчева" се очаква да бъде обявена днес следобед, една година след показното задържане на 17 април м.г. За една година това дело се превърна в синоним на целенасочен и координиран произвол от институциите. Това усещане се засили, след като миналата седмица третият подсъдим Петко Дюлгеров се отказа от показанията си пред досъдебното производство и обяви, че те са дадени под натиск

© Анелия Николова


Новият правосъден министър Данаил Кирилов обяви изненадващ приоритет за началото на мандата си - той ще започне работа по "установяване на режим за предсрочно прекратяване на пълномощията на т.нар. трима големи в съдебната власт" - главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Според министър Кирилов това са налага, защото България е критикувана в докладите на Брюксел по мониторинга, че "няма ясни правила, критерии, ясна процедура кога при какви нарушения, при какви несъответствия би могло да се прекрати този мандат, кои са органите, които могат да вземат това решение и каква е процедурата". Всъщност основанията и процедурата са детайлно уредени в Конституцията и Закона за съдебната власт.

През изминалата седмица прокуратурата обяви последователно, че е възложила на КПКОНПИ да провери имотния статус на министъра на туризма Николина Ангелкова и на депутата от левицата Валери Жаблянов, после - на лидера на НФСБ Валери Симеонов, а след това - и на зам.-председателя на парламентарната група на БСП Крум Зарков. Тези действия на обвинението по-скоро размиват ефекта от скандала "Апартаментгейт" и изместват вниманието от сериозните индикации за корупция и търговия с влияние, започнал с публикации за подозрителни имотни сделки на видни фигури на ГЕРБ - Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Вежди Рашидов, зам.-министрите Красимир Първанов и Ваня Колева, както и на председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев.

Присъдата по делото "Иванчева" се очаква да бъде обявена днес в 15.30 часа.

//СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Делото "Иванчева" - летящият фалстарт на КПКОНПИ >> Вместо демонстрация на ефективност и могъщество процесът се превърна в синоним за произвол

Логиката сочи, че антикорупционният закон се прекроява за конкретен човек >> Редица държави органи като КПКОНПИ могат да се ръководят и от неюристи, навсякъде обаче се иска безупречен морал

Съдът: КПКОНПИ не може да крие информация за проверките на имуществото на политици >> ВАС отмени окончателно отказ на Пламен Георгиев да даде информация за проверките на Цветан Цветанов, Мирослав Найденов и др.

Няма човек, няма чадър >> ...или как борбата с корупцията може да заработи

Екоминистърът напредва със спорните промени за "Натура 2000" >> Според Нено Димов голяма част от защитените зони по европейската екомрежа са попаднали там вследствие на грешка

България се измъкна от плащането на 500 млн. евро на EVN >> Арбитражният спор е приключил на 10 април със споразумение и без допълнителни финансови ангажименти

Регулаторно решение ще оскъпи двойно интернета и кабелната телевизия, смята Радан Кънев >> Комисията за регулиране на съобщенията се опитва да наложи монопол на пазара

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Отново опит за въвеждане на граници на жизнеспособност на новороденото чрез подзаконов нормативен акт >> mariasharkova.com

Непосредствено действие на разпоредбите на Конституцията и практиката на съдилищата. Доклад на конституционния съдия Красимир Влахов пред кръглата маса "Конституцията – източник на правото" >> news.lex.bg

Искам да получавам бюлетина Легал Компас

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Как да се обезщетяват вредите от нарушаване правото на ЕС от държавни органи и институции

Четирима депутати от ГЕРБ внесоха в парламента законопроект, с който предлагат допълване на правната уредба за процедурата, по която да се гледат делата на гражданите срещу държавата за вреди от нарушаване на правото на ЕС. Делата ще се водят по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). В него се предлага нов текст, че когато става въпрос за вреди от нарушения на административни органи или на административни съдилища исковете срещу държавата ще се гледат по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а в останалите случаи - за вреди например от актове на Народното събрание или на общите съдилища, делата ще се гледат по реда на Гражданския процесуален кодекс. По тези дела ще се събира проста такса, както по останалите случаи по ЗОДОВ. По същия въпрос се чака съвместно произнасяне на Върховния касационен и Върховния административен съд по общо тълкувателно дело, затова юристи коментират законодателната инициатива като странна.

Безплатният труд за обществото и задържането в МВР да се запишат като административни наказания, предлага проект

В системата от санкции по Закона за административните нарушения и наказания да се запишат като нови административни наказания "безвъзмезден труд в полза на обществото" (не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа годишно за не повече от 2 последователни години) и "задържане в поделение на МВР" за не повече от 25 дни. Това предлага законопроект на група депутати от "Обединени патриоти". Тези санкции ще се налагат от съда в ограничени случаи. В момента такива санкции има по Указа за борба с дребното хулиганство и закона за спортното хулиганство, така че проектът по-скоро представлява разширяване на приложното поле и синхронизиране на законите. Още по темата тук.

//СЪДЕБНИ

КС: Конституционният съд единодушно обяви за противоконституционно въвеждането на по-високи данъци за имотите в курортите, които не са основно жилище на собствениците им, не се отдават под наем и не са регистрирани като места за настаняване на туристи (чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, изменен с преходните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 2019 г.) Със същото решение № 4/2019 г. по к.д. №15/2018 г. КС обяви за противоконституционни и разпоредбите на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците, които създават възможност директорът на Агенция "Митници" да уволнява шефовете на дирекции без предизвестие по негова преценка и след съгласуване с министъра на финансите.

//ПО-ИНТЕРЕСНОТО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 29 от 8 април 2019 г. (извънреден)

Обнародвани са спорните промени в Закона за съдебната власт, които породиха основателни съмнения, че са част от схема за подготвяне на избора на следващия главен прокурор. Промените бяха форсирани в рамките на по-малко от месец в парламента. Президентът не се вслуша в призивите да наложи вето върху текстовете, с които се въвежда ексклузивен кариерен бонус за съдебните инспектори – възможност след края на мандата да бъдат назначени на длъжност с една степен по-висока, новото правило, че при предсрочно прекратяване на мандатите на инспекторите новоизбраният на тяхно място ще кара пълен мандат, както и ограничаването на съдебния контрол върху решенията на ВСС до една инстанция, с изключение на дисциплинарните решения и решенията за приемане на подзаконови нормативни актове.

С допълнение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се дава възможност на магистрати и съдебни служители да участват в дейности по изпълнение и/или управление на проекти с бенефициент или партньор Висшия съдебен съвет, с които се финансират мерки по изпълнението на Актуализираната стратегия за провеждане на съдебната реформа и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие.

бр. 31 от 12 април 2019 г.

Министерството на правосъдието обнародва промени в Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации, както и в Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието. Заявленията, подадени до влизането в сила на промените, се разглеждат при досегашните условия и по досегашния ред.

Новият правосъден министър Данаил Кирилов обяви изненадващ приоритет за началото на мандата си - той ще започне работа по "установяване на режим за предсрочно прекратяване на пълномощията на т.нар. трима големи в съдебната власт" - главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Според министър Кирилов това са налага, защото България е критикувана в докладите на Брюксел по мониторинга, че "няма ясни правила, критерии, ясна процедура кога при какви нарушения, при какви несъответствия би могло да се прекрати този мандат, кои са органите, които могат да вземат това решение и каква е процедурата". Всъщност основанията и процедурата са детайлно уредени в Конституцията и Закона за съдебната власт.

През изминалата седмица прокуратурата обяви последователно, че е възложила на КПКОНПИ да провери имотния статус на министъра на туризма Николина Ангелкова и на депутата от левицата Валери Жаблянов, после - на лидера на НФСБ Валери Симеонов, а след това - и на зам.-председателя на парламентарната група на БСП Крум Зарков. Тези действия на обвинението по-скоро размиват ефекта от скандала "Апартаментгейт" и изместват вниманието от сериозните индикации за корупция и търговия с влияние, започнал с публикации за подозрителни имотни сделки на видни фигури на ГЕРБ - Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Вежди Рашидов, зам.-министрите Красимир Първанов и Ваня Колева, както и на председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход