Системата за защита от градушки ще покрива още 2.1 млн. дка земи

В последните дни бяха отворени два нови пункта и 57 ракетни площадки в Южна България

Нови 2.1 млн. дка земеделски земи ще бъдат покрити от системата за защита от градушки, след като в последните дни бяха открити два нови пункта и 57 ракетни площадки в Южна България, става ясно от информация на агроминистерството. Те ще обхващат полетата около Хасково и Розовата долина.

Изграждането на новите площадки е част от по-мащабен план за преструктуриране на системата, в която трябва да бъде включена допълнително самолетна защита срещу градушки и нов модел на финансиране, в който участва и частният бизнес.

Нови пунктове в Тъжа и Хасково

Във вторник заработи пункт в калоферското село Тъжа и 22 площадки с обхват върху Розовата долина - общините Карлово, Павел баня, Казанлък и Мъглиж. Инвестицията в него е 1.09 млн. лв., става ясно от информация на земеделското министерство.

Други 1.1 млн. дка земеделски земи в Хасковския регион също вече попадат в обхвата на ракетната система. В края на миналата седмица в града беше открит нов команден пункт и 27 площадки за 1 млн. лв. През тази година ще заработят още 13 нови ракетни площадки към съществуващи пунктове в страната. Към днешна дата те са 256. През последните две години агенцията за борба с градушките увеличи и радарното покритие в страната, като има разположени радари в Старо село (Сливенско), Бърдарски геран (Врачанско), Голям чардак и Поповица (Пловдивско) и Долно Церовене (Монтана). Общите инвестиции в ново оборудване и разширяване на системата са за около 13 млн. лв.

План за преструктуриране

Новите инвестиции в системата за защита от градушки са част от по-мащабен план за преструктурирането й. Предвижда се настоящата агенция по градушки да бъде превърната в държавно предприятие, което да се финансиране не само от държавата, но и от частния бизнес. В първоначалния проект идеята беше това да става от земеделски производители и застрахователи, но във финалния вариант на новия закон, одобрен от Министерския съвет, беше въведена само такса за фермерите. Това обаче може да се промени в парламента: в момента е създадена работна група, която да обсъжда модела на финансиране.

Идеята е чрез разширение на системата за ракетна защита от градушки и да добавянето на защита чрез самолети да бъдат покрити около 90% от земеделските земи в България. В момента системата покрива между 30 и 40% от площите. Данните към момента сочат, че през тази година около 70 хил. дка са пострадали от градушки.