Пловдив строи компостираща инсталация за 15 000 тона зелени отпадъци

Инвестицията в съоръжението надхвърля 9 млн. лв.

Строителството на инсталацията започна през миналата седмица
Строителството на инсталацията започна през миналата седмица    ©  Михаил Ванчев
Строителството на инсталацията започна през миналата седмица
Строителството на инсталацията започна през миналата седмица    ©  Михаил Ванчев

Община Пловдив стартира проект за изграждане на компостираща инсталация на обща стойност 9.023 млн. лева. В нея ще бъдат обработвани до компост зелените отпадъци – трева, клони и листа – събирани от общинското предприятие "Градини и паркове", както и зелените отпадъци на домакинствата от кварталите "Прослав" и "Коматево". Проектът се финансира безвъзмездно със 6.07 млн.лв. от Европейския фонд за регионално развитие, държавата съфинансира проекта с още 910.6 хил. лв., а остатъкът от сумата – 2.953 млн. лв., се поема от бюджета на община Пловдив. Досега зелените отпадъци са били изхвърляни и заравяни в сметището край село Цалапица, Пловдивско.

Чистите икономически ползи от проекта не изглеждат внушителни. От 15 000 тона зелена маса ще се произвеждат 6750 тона компост с цена около 6 лева без ДДС за тон. Пазар за компоста има, считат създателите на проекта. Една част ще се използва от самото общинско предприятие "Градини и паркове" за поддръжка на зелените площи в града. Друга ще се предлага на свободния пазар. Много по-значими обаче са спестените разходи за общинския бюджет и възможността Пловдив да запази размера на таксата смет, която не е променяна от 2012 година, заяви при старта на строителството кметът Иван Тотев. В момента зелените отпадъци се изхвърлят в сметището на село Цалапица и за тази услуга градът плаща 12,21 лева на тон, или общо 183 180 лева.

Много по-големи са отчисленията, които се правят към Регионалната инспекция по околната среда и водите – те са 57 лева на тон, а от следващата година ще нараснат на 95 лева на тон. Общо Пловдив изхвърля годишно 150 000 тона отпадъци за третиране в инсталацията в с. Шишманци и на депото в село Цалапица, като 10% от тях са зелените. Изразено в сума, това са около 1 425 000 лв. за общината от отчисления. Така че освен пряката цел на проекта да намали депонирането на зелени отпадъци в него е включена и специфична цел: през 2020 година Пловдив да постигне разрешените за депониране биоразградими отпадъци до 109 кг/жител.

Компостиращата инсталация за преработване на разделно събрани зелени отпадъци ще е на площ от около 30 декара в северните покрайнини на Пловдив, ще бъдат изградени две халета – за суровините и за готовата продукция. Самото компостиране обаче ще се извършва на открита площадка. Василка Чопкова - директор "Екология и управление на отпадъците" в община Пловдив и ръководител на новия проект, обясни, че зелените отпадъци ще се разстилат на купове. На площадката ще има 27 реда с дължина 45 метра, покрити със специална полупропусклива мембрана. Времето за превръщането на зеления отпадък в компост е от 10 до 16 седмици. Биологичният процес ще повиши температурата в куповете и за няколко дни тя ще достига до 65 градуса. При правилно изпълнение на технологията за компостиране не се очаква да има миризма. В станцията ще работят общо 13 души. Все още не е решен окончателно дали община Пловдив ще създаде ново еднолично акционерно дружество, което ще поеме активите на инсталацията за компостиране, или те ще бъдат прехвърлени на някое от сега действащите общински предприятия.

Проектът е разработен от "БТ инженеринг", строителният надзор се изпълнява от "Микс инженер консулт Пловдив", а строител е "ГЕРТ груп". Гюрчай Сюлейман, управител на "ГЕРТ груп" ЕООД, каза, че това не е лек проект, но ще бъде изпълнен максимум за 6 месеца – най-късно до 6 януари 2019 година. "Стойността на строителните работи, които ще извършим, е 4.76 млн. лв. с ДДС. Разучавали сме обстойно проекта и като изпълнители можем да кажем, че това е добре създаден проект", заключи инж. Сюлейман. В проектните разходи са включени още средства за изграждане на осветен асфалтиран път, водоснабдяване и канализация, а изпълнението е поето от "Драгиев и Ко".