Всяка втора проверена обществена поръчка е с нарушение

Над една трета от нередностите при търгове са на общините, показва доклад на АДФИ за 2018 г.

Делът на поръчките с дефекти е 51% от всички проверени през 2018 г., което е най-лошият резултат от 2013 г. насам (тогава е 55%)
Делът на поръчките с дефекти е 51% от всички проверени през 2018 г., което е най-лошият резултат от 2013 г. насам (тогава е 55%)    ©  Юлия Лазарова
Делът на поръчките с дефекти е 51% от всички проверени през 2018 г., което е най-лошият резултат от 2013 г. насам (тогава е 55%)
Делът на поръчките с дефекти е 51% от всички проверени през 2018 г., което е най-лошият резултат от 2013 г. насам (тогава е 55%)    ©  Юлия Лазарова

Практическите ползи от текущите реформи в областта на обществените поръчки все още са ограничени. С това изречение започва разделът за обществените поръчки в България в последния доклад на ЕК за страната в рамките на Европейския семестър. Няколко месеца след документа на Брюксел е публикуван и отчетът за дейността на българската Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), който на практика показва, че тонът на ЕК е дори твърде мек.

През миналата година АДФИ е проверила 1204 обществени поръчки на обща стойност близо 1.4 млрд. лв. Общата сума на разходваните средства при търгове с нередности е над 728 млн. лв., като агенцията установява нарушения в 51% от от случаите. Това е е най-лошият резултат от 2013 г. насам (тогава е 55%). Големите пропуски са при процедурните нарушения - неспазени срокове, непубликувана информация, пропуски при оформянето на документацията и други. За справка, средно на година се откриват малко над 11 хил. обществени поръчки, показва доклада на АДФИ.

Най-скъпият проблем са общините

От доклада на държавната финансова инспекция става ясно, че 44% от проверените 546 обществени поръчки в общини са показали нарушения. Повечето от тях са от процедурен характер. Търговете с дефекти при общините отговарят на разходвани средства за 483 млн. лв. Тоест две трети от общата сума на обществените поръчки с пороци се падат на местната власт.

При пет от проверените седем търга на "други разпоредители с общински бюджети", където влизат детски градини, училища, районни клонове на общини, общински предприятия, са открити нарушения, макар и сумата на разходваните средства по поръчките да е относително малка - 600 хил. лв.

Какви са нарушенията

От 614 поръчки с нарушения общо 272 от тях (за 134 млн. лв.) са със "съществени нарушения". При 105 случая не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 27.3 млн. лв. въпреки наличието на законови основания за това. При други 95 случая пък офертите не са събрани - тук сумата е близо 5.1 млн. лв. Най-скъпо излизат обаче случаите, при които възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидати, или са сключвани анекси към договорите за промяна на цени, срокове и други. Подобни нарушения са открити в 62 случая, но сумата, на която отговарят, е 93.5 млн. лв.

Масово обаче нарушенията са от процедурен характер - при 342 от проверените обществени поръчки. Тук става дума за неспазване на предвидените срокове, непубликуване на задължителна информация, пропуски при оформянето на документацията и други. Процедурите са нарушени при 34% от проверените поръчки, поети от общини, а сумата се равнява на 408.8 млн. лв.

В свой анализ икономистът Петя Георгиева от Института за пазарна икономика (ИПИ) обобщава няколко извода от отчета на АДФИ: корупционните практики и/или неграмотността на администрацията нарастват, наказанията за нарушителите са поносими (под 1% от неправилно разходваните средства), а поставените цели не са постигнати.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход