Сделката за F-16 ще увеличи дефицита до 2.4 млрд. лв.

Покупката на военни кораби и бронирани машини се отлага с поне година

От обясненията на финансовия министър Владислав Горанов преди дни стана ясно, че сумата по сделката за изтребителите, която трябва да се плати накуп, не е разчетена в бюджета
От обясненията на финансовия министър Владислав Горанов преди дни стана ясно, че сумата по сделката за изтребителите, която трябва да се плати накуп, не е разчетена в бюджета    ©  Велко Ангелов
От обясненията на финансовия министър Владислав Горанов преди дни стана ясно, че сумата по сделката за изтребителите, която трябва да се плати накуп, не е разчетена в бюджета
От обясненията на финансовия министър Владислав Горанов преди дни стана ясно, че сумата по сделката за изтребителите, която трябва да се плати накуп, не е разчетена в бюджета    ©  Велко Ангелов

Сделката за покупката на осем изтребителя F-16 ще увеличи касовия дефицит в бюджета за тази година до 2.43 млрд. лв., или 2.1% от БВП. Това става ясно от проекта за промени в бюджет 2019 г., който правителството одобри днес. В мотивите е посочено, че очакваната цена на летателните машини е почти 2.2 млрд. лв. (изчислена при прогнозен валутен курс от 1.75 лв. за долар и при очаквания за отстъпка от цената от 60 млн. долара).

В момента държавните финанси са планирани на минус от 600 млн. лв., или 0.5% от БВП. От обясненията на финансовия министър Владислав Горанов преди дни стана ясно, че сумата по сделката за изтребителите, която трябва да се плати накуп съгласно разговорите с американската страна, не е разчетена в Закона за държавния бюджет. Това налага и неговата актуализация. Тя влиза в парламента заедно с договора за покупка на осемте самолета, който пък подлежи на ратификация.

Какво се променя

С промените бюджетът на Министерството на отбраната за 2019 г. се увеличава с 2.1 млрд. лв. Зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов уверява, че скрити разходи в сделката няма. Една част от парите - 271 млн. лв., са за сметка на вече планираните разходи за други военни проекти (кораби и бронирани машини), които сега се пренасочват към покупката на F-16. Така плащанията по тези два проекта се отлагат за 2020 г., по думите на Запрянов.

Останалата част от сумата за покупката на самолетите е за сметка на по-голям касов дефицит. Така от сегашните 600 млн. лв. на консолидирана база той ще набъбне до 2.43 млрд. лв., или 2.1% от прогнозния БВП.

Изчислен по европейската методология обаче бюджетът през тази година няма да е на дефицит, тъй като на начислена база разходите се осчетоводяват в момента, в който има направена доставка (самолетите се очакват 2023 г.), а не когато е направено плащането за нея. Тоест България няма да рискува да наруши маастрихтските критерии за дефицит (да е до 3% от БВП) и дълг (под 60% от БВП), които са важни в контекста на желанието на страната да се присъедини към еврозоната.

"Не смятам, че това еднократно усилие би трябвало да се разглежда като сериозно разхлабване на фискалната дисциплина. Разбира се, искаше ни се сделката да бъде форматирана с финансов модел за плащане на части, но понеже това е първата подобна сделка между българското и американското правителство, на този етап ще трябва да се финансира първата такава сделка накуп", заяви преди дни пред радио "Фокус" Горанов.

Друг е въпросът защо при наличието на такъв голям излишък към юни – близо 3.2 млрд. лв., ще се наложи дефицитът да се увеличи. Едно от обясненията е, че част от този плюс идва от забавени разходи, които може да се изпълнят до края на годината. Предстоят и местни избори и изкушението да се дават извънредни милиони на общините се увеличава. Ако изпълнението на бюджета следва логиката от предходните две години обаче, вероятно в края на годината минусът ще е плюс или много по-малък от предвидения. Още повече че данъчните постъпления растат с по-висок темп от заложеното в бюджета.

В очакване на нова емисия

Междувременно от обява на БНБ за предстоящ аукцион на 22 юли става ясно, че правителството ще търси още 200 млн. лв. финансиране от пазара. На предстоящия търг ще бъде преотворена емисията 20-годишни облигации с годишен купон 1.5%, от които на предишния аукцион през юни бяха продадени книжа за 100.6 млн. лв. Тогава бяха набрани още 200 млн. лв. и от още един аукцион за 10.5-годишни ДЦК. Заложеният лимит за поемане на нов дълг през 2019 г. е 1 млрд. лв. и за разлика от предходни години сега правителството явно има намерение да е по-активно на пазара на ДЦК.

Горанов твърди, че не трябва да се търси пряка връзка между емисиите и покупката на F-16 и че емисиите служат за запълване на фискалния резерв и за покриване на падежиращи плащания.