Парите от емигранти и ЕС достигат 864 млн. евро към май

Чуждите инвестиции в България остават почти без промяна спрямо април

Нетната сумата на парите на временно работещите в чужбина, европейските средства и емигрантите, която постъпва в България, нараства двойно към май спрямо същия период на миналата година. Това показват данни за платежния баланс на страната, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

Увеличението идва от сметката за първичния доход, където влизат нетните постъпления от дивиденти и парите на временно работещите извън страната - тя е на плюс от 28.9 млн. евро към май, докато по същото време миналата година беше на дефицит от над 320 млн. евро. Леко увеличение е видимо и при вторичния доход, където са включени например европейските средства и парите от емигранти - тук нетната сума е 835.7 млн. евро при 814.1 млн. евро към май миналата година.

Текущата сметка е на плюс 1 млрд. евро

Същевременно се увеличава и положителното салдо при услугите - със около 170 млн. евро до 734 млн. към май на годишна база. Износът на стоки нараства с 10.3%, докато вносът едва с 4.4%, като така плюсът на търговския баланс също се повишава. Текущата сметка към май е положителна и възлиза на над 1 млрд. евро при дефицит 75.6 млн. година по-рано, става ясно от данните на БНБ.

Чуждите инвестиции - лек спад

Междувременно сумата на чуждите инвестиции в България остава почти без промяна спрямо предходния месец - нетните постъпления са на минус от 55.9 млн. евро към май, показват предварителните данни на централната банка. Te обаче ще продължат да се ревизират през следващите месеци, като промените обикновено са нагоре.

Отрицателната стойност тази година идва до голяма степен от операцията по покупката на Сосиете женерал Експресбанк от ДСК - българското поделение на унгарската OTP. На практика отлив на инвестиция няма - в края на 2018 г. беше увеличен капиталът на ДСК с близо 600 млн. евро (под формата на дялов капитал), а сега през януари финализирането на сделката доведе до изплащането на сумата за покупката към френската Societe Generale. Затова и числата отразяват минус по линия на дяловия капитал от 539 млн. евро към май.

Отрицателна е сумата на нетните постъпления при реинвестираната печалба, което се дължи на изтеглените дивиденти от страната от компаниите - майки на български подразделения. От друга страна, сметката на капиталовложенията под формата на дългови инструменти показва плюс от 656.6 млн. евро, което е над два пъти повече от нивото година по-рано.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход