ЕЦБ откри капиталов недостиг в ПИБ и Инвестбанк

Другите четири банки минават прегледите на качеството на активите и стрес тестовете без забележки

След тези резултати от ЕЦБ очакват БНБ да предприеме последващи действия
След тези резултати от ЕЦБ очакват БНБ да предприеме последващи действия    ©  Kai Pfaffenbach
След тези резултати от ЕЦБ очакват БНБ да предприеме последващи действия
След тези резултати от ЕЦБ очакват БНБ да предприеме последващи действия    ©  Kai Pfaffenbach

Европейската централна банка откри капиталов недостиг от 263 млн. евро в Първа инвестиционна банка и 52 млн. евро в Инвестбанк. Това става ясно от публикуваните резултати от цялостната оценка на Франкфурт на българската банкова система, която обхваща шест банки. Другите четири - Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ и ЦКБ не падат под заложените минимални прагове. ПИБ и Инвестбанк бяха и най-слабо представилите се банки при проверката на БНБ през 2016 г.

При ПИБ ключовият показател - базов капитал от първи ред (CET1), се оказва под търсените от ЕЦБ 8% и след прегледа на качеството на активите и след базовия сценарий на стрес теста, а при утежнения сценарий капиталът пада до отрицателна стойност -2% (при минимално допустими 5.5%). При Инвестбанк след прегледа инстититуцията остава над прага, но и при двата сценария на стрес теста тя е под референтната стойност, като при утежнения сценарий достига -3.1%. (виж таблицата)

От какво идва дупката

Според данните за ПИБ въпросните 262.88 млн. евро недостиг са формирани при негативния сценарий, който е при малко вероятно екстремно кризисно развитие в икономиката. Ако се гледат само резултатите от прегледа на качеството на активите дупката е по-малка - 124.5 млн. евро. Голямата част от ефекта предвидимо идва от прекласификации в корпоративния портфейл на банката. Според детайлните данни необслужваните кредити на ПИБ се покачват от 19.1% отчетени преди проверката на 44.1% след нея. При корпоравивния портфейл., числата са съответно 20.9% и 56.2%.

За Инвестбанк аналогично дупката е основно заради утежнения сценарий, а при базовия е едва 14 млн. евро. При нея главната част от корекциите се дължат на портфейла й от малки и средни предприятия, а лошите кредити се покачва от 29.5% на 35%.

Контраст с БНБ

Резултатите на ЕЦБ рязко се различават от зададения вчера позитивен тон от БНБ. В предварително съобщения тя заяви, че те показват устойчивостта на банковия сектор като цяло, а също и че всички банки след проверката "и развитията след референтната дата" надхвърлят пруденциалните изисквания на чл. 92 на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Цитираният текст съдържа минималните капиталови изисквания - 4.5% базов собствен капитал от първи ред (CET 1), 6% капитал от първи ред и 8% обща капиталова адекватност. Това означава, че при своята оценка за Инвестбанк и ПИБ БНБ е игнороирала стрес теста и е включвала данни от след края на 2018 г. (вероятно капитализираната печалба за 2018 г. и междинната за полугодието на 2019 г.)

Така БНБ повтаря тактическия ход от 2016 г., когато самата тя извършваше аналогична проверка на целия банков сектор в страната. Тогава отново два дни преди официалното обявяване на резултатите на 13 август имаше превантивно съобщение и видео обръщение на управителя Димитър Радев с послания, че "Банковата система остава стабилна" и "Капиталовата адекватност на всяка една банка, след прегледа на качеството на нейните активи, остава над минималните регулаторни изисквания."

След тези резултати от ЕЦБ очакват БНБ да предприеме последващи действия, какъвто ангажимент българският регулатор вече пое. Самите Инвестбанк и ПИБ вечерта в свои съобщения обявиха, че констатираният недостиг вече е частично покрит (виж в следващия текст на capital.bg).


39 коментара
 • 1
  sky_dream avatar :-|
  Christina Kiriakova

  Тези апокалиптични сценарии, които са заложени в стрес теста са практически невъзможни. За мен най-интересно е защо Европа се упражнява върху нашите банки с новата утежнена методология по счетоводния стандарт МСФО 9 и дали догодина ще тества европейските банки по същата система, в което дълбоко се съмнявам

 • 2
  scrat_squirrel avatar :-P
  scrat_squirrel

  До коментар [#1] от "sky_dream":

  а това, че СЕТ1 на ПИБ пада с над 10% след AQR не ти ли е интересно? или, че имат близо 50% NPL при отчетни стойности 1/2 от реалните?

 • 3
  znayko84 avatar :-P
  znayko84

  Само се чудя как са успели да излъжат ЕЦБ че и толкова имат :)

 • 4
  nycvisa avatar :-|
  nycvisa

  До първия- в европа банките отдавна минават под тези тестове вече рутинно. Искам да ти кажа че тревожното е не резултата след самите тестове на ПИБ и Инвестбанк (който е буквално трагичен в сравнение с резултатите на 95% от банките в европа, ноже би само някои гръцки банки са по зле, но не всичките им, ако ме разбираш) ами факта че лошите кредити в действителност са ПОЛОВИНАТА от всички кредити!!!

  За да поясня, нормата в европа е под 5% лоши кредити, при ПИБ това е 50%. Проблемите са скандални и много - 1) БНБ са пълни лаици и манипулатори след като позволяват на ПИБ да представя толков неверни данни, и да ги одобрява 2) ПИБ има отрицателен капитал/няма капитал. Да го обясня по друг начин, стойносттс на кредитите които банката очаква да получи/прибере като заеми е по-малка от стойността на задълженията които банкатс има. С други думи пак, парите които ПИБ реално ще прибере/е раздала, няма да покрият парите които ПИБ дължи/ е взела назаем. Бай просто, има да дава повече от колкото има да получава. Това е една фалирала банка.

  Айде казах ви, оправяйте се

 • 5
  skyfighter avatar :-|
  skyfighter

  Тоталното фиаско на БНБ с българските банки продължава с пълна пара. Корпоративен портфейл, който е над 50% лош, а се докладва около 20%. Над 10% процента корекция в капиталовата адекватност.

  Честно казано шокиращи резултати за ПИБ най-вече.

 • 6
  i_hristov avatar :-|
  i_hristov

  Всъщност не си много прав. Първият се е опитал да обясни нещо, но явно и на него не му е много ясно какво точно казва. БНБ вчера обърна внимание, че резултатите съответстват на техните като се отчитат промените в методологията с влизането в сила на счетоводния стандарт МСФО 9. Този счетоводен стандарт налага по-строги изисквания при класифициране на кредитите и нуждата от обезценки. Реало за кредити, които се обслужват редовно, но се класифицират като рискови по МСФО 9 се иска да се обезцяват. С други думи тая кокрекция при баките на размера на необслужвани кредити е по-скоро именно от кредити, които са редовно обслужвани, но по новия стандарт се води, че тряба да се обезеняват като необслужвани такива.

 • 7
  cinik avatar :-|
  cinik

  Медиите на Дебелио и на ТИМ излизат с бодряшки заглавия, че ПИБ и Инвестбанк са "преминали" проверката. Едва в последния абзац са написали, че преминаването са открити проблеми

 • 8
  schroeder avatar :-|
  schroeder

  До коментар [#4] от "nycvisa":

  Тия 50%, които те плашат са заради МСФО 9 и класифицирането на кредитите. Даже #6 също го е обяснил. МСФО 9 е много по-строг стнадарт и обслужвани кредити примерно заради специфики на сектора, в който работят кредитираните предприятия, попадат в категория рискови и подлежат на обезценка. Не забравяй, че стрес тестовете са някакъв екстремен сценарий в мирно време. По тежко би било положнието на банките само при война. Така че спете спокойно, няма драма.

 • 9
  nycvisa avatar :-|
  nycvisa

  Тия 50% които трябва теб да те плашат, не са заради IFRS9 моето момче. На 6 също да му го обясня. Те да още преди да започнат същинските стрес тестове, се стандартизират всички експозиции и началния наличен капитал. Това е еднакво за вдички.

  Ти дори май не знаеш какво е IFRS9 ама го повтаряш като опорна точка. Нека ти обясня - това е счетоводен стандард който следи очакваните нива на загуба от кредитното портфолио. И това се прави за да няма ситуации като при ПИБ където банката си свирка и се прави че всичко и е ок с кредитите по нейните си стандарти които тя си е избрала, ами за да има един единен стандард и да можем да сравняваме ябълки с ябълки между различните бснки. Така при равни условия, реалните лоши кредити на ПИБ скачат от 19% (което си е супер много само по себе ди) до 50%. В резултат, капитала се преизчислява, още префи самия стрес тест, надолу с 11%!!! При същите условия при Уникрефит приметно няма почти никакво преизчисление ма реалния кспитал. С дръги думи, Уникредит работят по стандартите, ПИБ работят по тяхната система.

  Примерно при зуникредит капитала пада с около процент от 23% до 22%. При ПИБ капитала пада от 15% до 4% още преди да са започнали стрес тестовете. Да ти го обясня по друг начин, реалния текущ капитал на ПИБ е 4% което е под регулаторните минимуми. Ако регулатора беше ЕЦБ, следва незабавно вземане на мерки които са доста сраматични. ПеибБНБ не е така.


  До коментар [#] от "
  schroeder
  ":

 • 10
  netfocom avatar :-|
  ironhorse

  ПИБ беше спасявана вече два пъти.
  Без да съм рош пророк ... ще има корекция на пазара на НИ.
  ПИБ и Инвестбанк ще потънат, защото са банки прасе-касичка на мафията.
  Двете банки ще са катастрофа с размера на КТБ.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход