Из железните решения на КЗК

Из железните решения на КЗК

Седемте търга на НКЖИ, които затънаха в обжалвания

Калина Горанова
8176 прочитания

© Анелия Николова


Становищата на Комисията за защита на конкуренцията по жалбите срещу решенията на НКЖИ са от по над 100 страници, на сложен език и с много, много детайли. Но видимо изземват функциите на държавната НКЖИ при определяне на техническите изисквания.

Централна гара София - Волуяк, строителство

Прогнозна стойност: 170 млн. лв. без ДДС

Предложена цена: 190 млн. лв. без ДДС
Избран кандидат от НКЖИ: Comsa - Trakcja (Испания/Полша) Решение на КЗК: Връща решението на НКЖИ

Кой ще се облагодетелства: ВДХ и кандидатът, свързан с Ковачки

Ярък пример за демонстрация на завидни познания за жп строителството от страна на комисарите по конкуренцията са решенията им по повод жалбите срещу търга за модернизацията на участъка от София до Волуяк. Наблюдаващ проучването е Красимир Зафиров, станал член на КЗК по предложение на партия на Ковачки.

Процедурата за модернизация на трасето е открита през ноември 2017 г., а прогнозната стойност е 170 млн. лв. без ДДС. Кандидатите са четири, но само на два от тях са отворени ценовите оферти - гръцката TERNA и испанско-полският консорциум Comsa - Trakcja, като за победител е обявена последната, с цена от близо 190 млн. лв. Другите два участника - обединението, свързано с Ковачки, "ЗГОП България" и ВДХ (преди "Водстрой 98"), са отстранени, тъй като не покриват изискванията. Едно от тях е за минимален оборот от 88 млн. лв. за последните три години, като обединението на Ковачки е посочило 27.8 млн. лв. ВДХ пък не успява да докаже, че има нужните ключови експерти, както и че е изпълнила поне една дейност за строителство с идентичен предмет и обем на поръчката за последните 5 години.

Следват жалби в КЗК, като по отношение на ВДХ антимонополният орган буквално влиза между коловозите на гара Курило. Причината е, че като доказателство за опит ВДХ е представила пред НКЖИ договор от 2013 г., по който е направила ремонт на един коловоз в гара Курило и е подменила само горната част на жп пътя, следвайки старото трасе и запазвайки проектната скорост, без да подобрява параметрите му. За НКЖИ обаче това е недостатъчно, тъй като има изискване кандидатите да са извършили ново строителство, модернизация или реконструкция на минимум една гара с поне 4 коловоза. В договора на ВДХ не е имало и т.нар. долно строителство на жп път, не са подобрявани параметрите му, не е увеличена носимоспособността му, нито безопасността на движение. Това е и причината за отстраняване на кандидата.

Според КЗК обаче посоченото изискване за гара с поне четири коловоза представлявало само видова отлика на гарата, а не обекти, по които кандидатите да са извършвали дейности. КЗК стига още по-далеч, за да докаже, че възстановяването на проектната скорост може да се разглежда като ново строителство. Тя използва публикувано на сайта на МРРБ разрешение за строеж от 2015 г., според което възстановяването на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво е строеж първа категория, т.е. налице е извършено строителство. "При наличие на официален документ, в който предметът на поръчката е приет за строеж по смисъла на ЗУТ, КЗК отхвърля основанието на НКЖИ. Друг е въпросът, че какъвто и да е ремонт не може да се извърши без съответното разрешително, но това не означава нов обект.

Без значение е и обстоятелството, че ВДХ е изпълнявала обекта не като самостоятелен участник, а в консорциум, тъй като в тази насока възложителят не е поставил ограничения към потенциалните участници. Липсата на удостоверение за добро изпълнение също не опорочава офертата и не следва да се приема във вреда на участника, счита КЗК.

По отношение на свързаната с Ковачки "ЗГОП България" и липсата на покриване на изискването за 88 млн. лв. КЗК приема аргументите на отстранения кандидат, който е заявил, че ще се ползва от трето лице, което обаче не е посочил. Тоест НКЖИ е трябвало да положи повече усилия да разбере откъде идва финансовият гръб на дружеството. Според КЗК жп компанията не е обърнала внимание на настъпила съществена промяна при един от членовете в обединението. На 21 декември 2018 г. е изпратено писмо до комисията, обясняващо за промяна в размера на капитала и промяна в състава на представляващите лица на ЗГОП АД, Нови Сад, като това не е взето предвид от НКЖИ, а е трябвало, тъй като там именно се разкривало и третото лице с капацитет - казахстанската "Интегра констракшънс КЗ".

През юли ВАС отмени връщането на ВДХ в конкурса, но остави Ковачки. Сега НКЖИ ще трябва да разгледа цената му и да направи ново класиране, като се обоснове по-детайлно.

Централна гара София - Волуяк - Сигнализация

Прогнозна стойност: 48 млн. лв. без ДДС

Предложена цена: 48 млн. лв. без ДДС
Избран кандидат от НКЖИ: "ИРТМС КА Волуяк" (България/Испания) Решение на КЗК: Потвърждава решението на НКЖИ

Кой ще се облагодетелства: Кандидатът, свързан с Ковачки

През "Атоменергоремонт" като част от консорциум е "ИРТМС КА Волуяк", Ковачки вече спечели търга за системите за сигнализация на София - Волуяк. Останалият на второ място кандидат беше "ТП София - Волуяк", с участници "Талес Австрия" и "Принтек България". Обединението имаше по-добри оценки на техническата си оферта, но предложи доста високата цена от 80 млн. лв. без ДДС и "ИРТМС КА Волуяк" излезе напред с оферта от 45.5 млн. лв. "ТП София - Волуяк" обжалва пред КЗК с един от доводите, че победителят не отговаря на изискванията за опит и минимален оборот. Този февруари антимонополната комисия обаче остави жалбата без уважение, като наблюдаващ проучването беше отново предложения от партията на Ковачки Красимир Зафиров. Решението на КЗК е потвърдено от ВАС в края на май.

Елин Пелин - Костенец, лот 1

Прогнозна стойност: 554.1 млн. лв. без ДДС

Предложена цена: 498.8 млн. лв. без ДДС
Избран кандидат от НКЖИ: "Джен - Дуй жп Елин Пелин" (Турция) Решение на КЗК: Потвърждава решението на НКЖИ Кой ще се облагодетелства: Кандидатът, свързан с Ковачки*

*Кандидатът отпада на ниво ВАС и очакванията са да остане турският победител

Безспорно най-интересният търг е този за изграждането на най-скъпата и сложна жп отсечка - Елин Пелин - Костенец. Проектът включва над 20 км тунели и 23 моста и виадукта, като е разделен на 3 лота, за които имаше общо 19 кандидати.

Кандидатите по лот 1 бяха 9, а до отваряне на цените достигнаха четирима. За победител на 4 февруари тази година беше обявено турското обединение "Джен - Дуй жп Елин Пелин" с оферта от 498.8 млн. лв. без ДДС. Подгласник е обединението "ЖП Елин Пелин - Костенец", в което участва българската "Главболгарстрой" - 565.3 млн. лв. Шест от загубилите обаче обжалваха процедурата, като КЗК приема като допустими жалбите на три кандидата: свързаната с Ковачки "Интоса ЕПВ", на гръцката Terna и на италианско-испанското обединение RSSS.

Най-любопитно е решението на КЗК по жалбата на "Интоса ЕВП", отстранена заради несъответствия на техническата оферта спрямо изискванията на възложителя. Наблюдаващ проучването отново е Красимир Зафиров.

Според НКЖИ "Интоса ЕВП" не е представила информация за дейности и срокове при изграждането на тунел и естакада, т.е. не отговаря на изискванията. Работният график не съответства на предвиденото пълно прекъсване на влаковото движение в един от участъците и на подписването на Акт за установяване годността за приемане на строежа. Технология за изпълнение на строително-монтажните работи в гара Елин Пелин не отговаря на изискванията. Участникът също така не е посочил технология по прехвърляне на влаковото движение от временния вариант върху новопостроения мост. КЗК обаче не приема тези констатации и връща участника в надпреварата.

Съдът след това излиза със заключение, че КЗК неправилно интерпретира изискванията на поръчката, от една страна, и техническото предложение на "Интоса ЕПВ", от друга. Както и че по същество "КЗК е направила свободно тълкуване и интерпретиране на изискванията на възложителя". "Нито КЗК, нито съдът може да осъществява контрол по същество относно обективността на изложените от участниците обстоятелства. В решението на КЗК се прави опит да се атакуват протоколите на помощния орган на възложителя и отразените констатации. Прибавят се мотиви към тези на помощната комисия на възложителя, което е недопустимо."

Част от делата по лот 1 вече бяха разгледани от ВАС през юли, като останалите са насрочени за септември. Кандидатът, свързан с Ковачки отпадна в съда, като засега очакванията са да се запази избора на турския изпълнител. Проектът обаче вече е твърде закъснял.

Елин Пелин - Костенец, лот 2

Прогнозна стойност: 116.1 млн. лв. без ДДС

Предложена цена: 126.3 млн. лв. без ДДС
Избран кандидат от НКЖИ: "Салчеф" и "Гигастрой" (Италия/България) Решение на КЗК: Връща решението на НКЖИ

Кой ще се облагодетелства: ВДХ

Кандидатите за лот 2 бяха шест, а за победител е избрано обединението между италианската "Салчеф" и софийската "Гигастрой", което предложи цена от 126.3 млн. лв. без ДДС. Втора в класирането е полската "Тракция ПРКиИ", която предлага малко по-ниска цена, но има по-малко точки.

До КЗК са подадени жалби от обединения, в които участват съответно "ПСТ груп" и ВДХ. Жалбата на "ПСТ груп" не бележи успех, но ВДХ е върната в надпреварата за ново разглеждане на тяхната и тази на победителя оферти.

Възражението на НКЖИ срещу ВДХ е, че не е спазена технологичната последователност на работите за изпълнение на строителството и по-конкретно в кой момент, преди или след демонтажа на железния път, се "демонтира контактният проводник". Тук КЗК и НКЖИ сблъскват познанията си кога, как и след коя дейност се извършва въпросното нещо, кога се махат конзолите, стълбовете и т.н., както и дали има възможност всичко да се опише в точна последователност, или трябва да се гледа в цялост. В резултат антимонополистите отменят становището на железничарите.

Елин Пелин - Костенец, лот 3

Прогнозна стойност: 354 млн. лв. без ДДС

Предложена цена: 283.8 млн. лв. без ДДС Избран кандидат от НКЖИ: "Бyлpeйл 2018" (Китай/България)
Решение на КЗК: Връща решението на НКЖИ

Кой ще се облагодетелства: "Джи Пи груп"

Индикативната стойност на това трасе е 354 млн. лв., а кандидатите са четири. На първо място комисията в НКЖИ класира обединението "Бyлpeйл 2018", в ĸoeтo влизат ĸитaйcĸaтa Сhіnа Соmmunісаtіоnѕ Соnѕtruсtіоn Соmраnу и "Tpeйc – Coфия", с предложена цена от 283.8 млн. лв. без ДДС. На второ място е "Щрабаг - Джи Пи рейл 2017" с 394.5 млн. лв. Трето е обединението между Comsa и "Геострой" с оферта от 415.6 млн. лв. без ДДС. Последният, четвърти, кандидат е Ковачки с "Интоса ЕПВ". Той обаче е дисквалифициран преди отварянето на цените, с аргумента че не е посочил време за приключване на голяма част от задачите по проекта, и по-специално за тунели и виадукти. Липсват и някои дейности като телекомуникациите в техническото предложение. Също така има несъответствия при изпълнението на редица задачи.

Ковачки и класираният на второ място "Щрабаг - Джи Пи рейл 2017" обжалват с искане за отстраняване на първия на база ограничителното условие за участие на повече от един от лотовете - Сhіnа Соmmunісаtіоnѕ Соnѕtruсtіоn Соmраnу и "Tpeйc" участват още в търга за лот 1 под формата на обединението ЗСТ. Отделно според отпадналите кандидати ценовата обосновка на победителят трябва да бъде отхвърлена, тъй като е била с 20% по-ниска от средната стойност на подадените оферти. Оспорват се и наличните ресурси и методи на работа.

Жалбата на Ковачки този път не е уважена (докладът не е воден от Красимир Зафиров) за разлика от тази на втория в класирането - "Щрабаг - Джи Пи рейл 2017". И процедурата е върната на етап разглеждане на техническото предложение на консорциум "Булрейл 2018". Делото сега е във ВАС, като решението се очаква септември. Възможно е китайският участник да отпадне от надпреварата и напред да излезе "Джи Пи груп" и компаниите на Strabag.

Сигнализация на Пловдив - Бургас, фаза 2

Прогнозна стойност: 195.4 млн. лв. без ДДС

Предложена цена: 184.9 млн. лв. без ДДС Избран кандидат от НКЖИ: Консорциум "Плобур" (България/Италия/Полша) Решение на КЗК: -

Кой ще се облагодетелства: "Джи Пи груп"

Консорциум начело с "Джи Пи груп" вече бе класиран на първо място в търга за изграждането на системите за сигнализация и телекомуникация по жп линията между Пловдив и Бургас, която е с дължина 293 км. Прогнозната сума на обществената поръчка, обявена в края на 2017 г., беше 195.4 млн. лв. без ДДС.

Обединението на "Джи Пи груп" - Консорциум "Плобур", в което партньори са му "Мармет", "Бомбардие транспортейшън Итали" и "Бомбардие транспортейшън Полска", спечели с цена от 184.9 млн. лв. без ДДС и комплексна оценка от 100 точки. Вторият кандидат, "ААА Сдружение", предложи с 10 млн. лв. повече. Членове в "ААА Сдружение" бяха "Алстом транспорт", Румъния, "Алстом транспорте", Испания, и "АТ Инженеринг 2000", където съсобственик е Илиян Терзиев, председател на управителния съвет на Камарата на строителите в България.

Търгът привлече общественото внимание, след като сайтът "Биволъ" излезе с твърдението, че Bombardier Poland не е участвала в проекта за изграждане на GSM-R системата, който посочила, за да покрие изискванията на НКЖИ. Изданието се позовава на началник на отдела за управление на въпросната мрежа в Полша. КЗК обаче отказва да назначи техническа експертиза за проверка на случая.

В крайна сметка на 9 юли излезе окончателното решение на съда по темата в полза на "Джи Пи груп", като в него се казва, че КЗК е приела, че не е налице необходимост от извършване на проверка на декларираните факти и обстоятелства в представените документи и че неупражняването на предоставено от закона право не води до извършване на нарушение, което да повлияе на правилността на последвалия го административен акт.

Оризово - Михайлово, инфраструктура

Прогнозна стойност: 248.3 млн. лв. без ДДС

Предложена цена: 217.9 млн. лв. без ДДС Избран кандидат от НКЖИ: "Инфраструктурно строителство" (България/Испания) Решение на КЗК: -

Кой ще се облагодетелства: -

Част от фаза 2 на жп линията Пловдив - Бургас е и модернизацията между отсечката Оризово и Михайлово. Обединение между българската компания "Инфраструктурно строителство" и испанската "Марко Обра публика" спечели поръчката за модернизация на железопътния участък с цена от 217.9 млн. лв. и със 100 точки комплекса оценка. Второ остана предложението на "Терна" от 268.2 млн. лв. и 84 точки.

"Инфраструктурно строителство", което изпълнява ремонта на гара "Подуяне" в София, е с мажоритарен акционер Дарио Стоев. За 2017 г. компанията има 35 млн. лв. приходи и 60 служители. Влизали са в консорциум по поне две поръчки с "Водстрой 98" през 2012 и 2013 г. (когато беше близка до депутата от ДПС Делян Пеевски) - за воден и транспортен проект в Стара Загора.

До отваряне на ценовите оферти стигнаха само два участника от общо пет. Сред тях беше обединение между "Трейс" и Чacтнo aĸциoнepнo дpyжecтвo "Ceвepoдoнeцĸo нayчнo-пpoизвoдcтвeнo oбeдинeниe "Импyлc", който обжалва пред КЗК. Изходът все още е неясен.

Становищата на Комисията за защита на конкуренцията по жалбите срещу решенията на НКЖИ са от по над 100 страници, на сложен език и с много, много детайли. Но видимо изземват функциите на държавната НКЖИ при определяне на техническите изисквания.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход