Децата в София дишат мръсен въздух и в класните стаи, и в училищните дворове

Трябва да се увеличи мониторингът на въздуха край училищата, тъй като децата са рискова група от здравна гледна точка

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Въздухът в класните стаи на столичните училища понякога е по-мръсен, отколкото на двора. Това показва изследване на неправителствената организация Health and Environment Alliance (HEAL) - Брюксел, чиито български партньор е сдружение "Въздух за здраве". Оказва се, че рискът за здравето на децата е голям дори когато не са на улицата, в близост до автомобилния трафик, а стоят на чиновете си, където все по-често прекарват и междучасията, тъй като играят на смартфоните си.

Анализът в осем начални училища в София е част от по-голяма гражданско-научна инициатива за мониторинг, която имаше за цел измерването на замърсителите на въздуха в открити и закрити пространства в 43 училища в пет града от Европейския съюз. Изследваните училища в София са били 26 СУ "Йордан Йовков", 75 ОУ "Тодор Каблешков", Училището по телекомуникации, НПМГ, а другите четири учебни заведения са поискали да останат анонимни, като проучването е обхванало над 6400 ученици.

Освен в София изследването е проведено в още няколко града - Берлин, Лондон, Париж, Мадрид, и Варшава. Данните обаче са несъвпоставими, тъй като са събирани през различно време от годината и градовете имат различно географско положение, отбеляза д-р Александър Симидчиев от "Въздух за здраве". "Замърсяването на околната среда не е политически проблем, а здравен", заяви д-р Симидчиев и допълни, че при здравните проблеми има технология на решаването, при която се ползват различни източници на информация и така се слага техният край.

Това е поредното проучване, направено от неправителствени организации във връзка със замърсяването на въздуха. Преди два месеца беше представено първото специално проучване за влиянието на замърсяването върху здравето на столичани.

И в класната стая, и на площадките

Изследването е направено от средата на март до средата на април, т.е. стойностите не са най-високите, тъй като пиковете в столицата ни са през зимата. Данните показват, че в някои училища средната измерена стойност на азотен диоксид (NO2) по време на 4-седмичния период на мониторинг е била 30µg/m3 в класната стая и 32µg/m3 на входа на училището. Това е много близо до допустима годишна пределна стойност на ЕС и установената от Световната здравна организация (СЗО) ориентировъчна стойност за NO2 - 40µg/m3.

По-интересното е, че в две от училищата средната концентрация на NO2 в класната стая е била 30 µg/м3, докато навън е била по-ниска - 22 µg/м3. Обяснението е, че външното замърсяване прониква в помещенията в сградата и по-трудно се разсейва.

Над допустимите норми са били концентрациите на фини прахови частици с размер 2.5 микрона (ФПЧ2.5). В едно от училищата тяхната стойност е стигнала 71µg/м3 на входа му и 43 µg/м3 в класната стая. В друго пък вътре концентрацията на ФПЧ2.5 е била 45 µg/м3. В същото време среднодневната пределна стойност според СЗО, която не трябва да се превишава повече от три дни в годината, е 25µg/м3.

А какво трябва да се случи

Рисковете от замърсяването при децата са сериозни, тъй като те могат да се разболеят не само когато са малки, но и десетилетия по-късно, уточни Ан Щауфер от Health and Environment Alliance. Тя даде пример с Лондон като град, в който се отделя специално внимание на влиянието на този проблем именно върху децата. "Кметът на Лондон провежда текущо разследване на 50-те най-замърсени училища в града и търси решения", каза тя, като допълни, че при едно от училищата вече е въведено постоянно затваряне на улица, за да се ограничи замърсяването от автомобилния трафик. "Това показва, че когато има достатъчна информираност и политическа воля, може да се случат много неща" обобщи Щауфер.

Докладът препоръчва борбата със замърсяването на въздуха в училищата и другите детски заведения да стане национален приоритет. Според тях трябва да се изпълнява повече мониторинг на замърсителите, сред които NO2 и ФПЧ, но и да се обучават децата повече за замърсяването.

Целенасочен мониторинг - не и още

Oт отговори на заявление по Закона за достъп до обществена информация на "Капитал" на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) преди година стана ясно, че то не води конкретна политика относно замърсяването на въздуха край учебни заведения. Отговорността е прехвърлена върху местната власт. "Общинските програми могат допълнително да включват конкретни мерки, насочени към защитата на чувствителни групи от населението, включително деца, но това е в зависимост от преценката на посочените органи, защото европейското и съответно националното законодателство не определят тези мерки като задължителни", писаха през ноември 2018 г. от МОСВ до "Капитал".

Министерството заяви, че пунктовете за оценка на качеството на въздуха на Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС) са достатъчно според изискванията и "няма нормативни основания за поставяне на допълнителни такива". Проучването на HEAL показа, че има големи зони, в които няма сензори на ИАОС - такива нямало до пет от осемте училища, където е проведено изследването.

Добрата новина е, че скоро ще започне пилотен проект за затваряне на улици около училища в София сутрин. Елица Панайотова, ръководител на проекта "Зелена София", обясни пред "Капитал", че в момента се прави анализ кои училища са най-подходящи и се събират желаещи такива, като планът е преди началото на сутрешната смяна в рамките на 30-45 мин да са затворени улиците до училищата, за да се намали автомобилният трафик. Проектът ще започне в края на 2019г. или началото на 2020г.