Делата на Иван Гешев, за които никой не знае

Делата на Иван Гешев, за които никой не знае

Прокуратурата крие колко обвинителни акта е внесъл Гешев за десет години, а ВСС залива публиката с безполезни данни

27922 прочитания

© Велко Ангелов


Темата накратко
 • И към края на кампанията за избор на главен прокурор данните за работата на единствения кандидат са неясни.
 • Обявената статистика за неговата работа звучи внушително, но е безсмислена и безполезна.
 • Прокуратурата отказва да каже колко обвинителни акта е внесъл Гешев за десет години.

Изборът на главен прокурор, най-важният фактор за оцеляването на сегашното политическо статукво, предстои след три седмици – на 24 октомври. И всеки ден дава нови доказателства как всичко важно, което се случва в държавата, е подчинено на него. Като се започне от спирането на националното радио за пет часа на 13 септември, след като преди това от ефир бе отстранена журналистката Силвия Великова, мине се през изкуствено предизвикания скандал с условното предсрочно освобождаване на австралиеца Джок Полфрийман, политическата и институционална атака срещу Съюза на съдиите в България и неговия председател Калин Калпакчиев, та се стигне до фарсовия "шпионски скандал" около сдружение "Русофили" и т.н.

Един от ефектите на този изкуствено създаден фонов шум около избора на Гешев очевидно е отклоняването на същностната дискусия за неговите професионални и морални качества - основното конституционно изискване към човека на върха на прокурорската пирамида. Защото обсъждането на тези качества се сведе само до възторжените писма на подкрепа от цели трудови колективи в прокуратурата - всички издържани в патетичен дух, от териториални структури на МВР, от ГДБОП и ДАНС, а накрая – и от академични работници. Според едно от тези становища – на проф. д.ю.н. Маргарита Чинова, актовете на прокурор Гешев "се характеризират с прецизност, задълбоченост, мотивираност и са изготвени на професионално ниво. Освен необходимите правни формулировки и професионален език мотивите на неговите актове не изобилстват от чуждици, лесно са разбираеми, написани са на ясен и достъпен език".

Естествено най-важното качество, което един(ственият) кандидат за главен прокурор трябва безусловно да притежава, е безукорен и доказан професионализъм. А първият и най-обективен измерител за качеството на работа на прокурора са внесените от него обвинителни актове, обвиненията, по които се е стигнало до присъда, съответно – върнатите от съда актове, прекратените дела, оправдателните присъди и т.н. Затова на 29 август "Капитал" направи запитване до Софийската градска прокуратура (СГП) по Закона за достъпа до обществена информация - да ни предостави номерата на делата в Софийския градски съд, образувани по внесени от прокурор Иван Гешев обвинителни актове и по предложения за сключване на споразумения. Поискахме тези данни само за времето, през което той е бил прокурор в СГП (командирован и титуляр на длъжността) до назначаването му през юли 2016 г. за ръководител на Специализираната прокуратура.

Отговорът на СГП - изненада с парадокс

Седмица по-късно получихме от СГП лаконично писмо, подписано от градския прокурор Емилия Русинова, в което се казва, че нашето запитване е препратено до председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов, тъй като "Софийската градска прокуратура не разполага с исканата информация". Другояче казано, СГП не знае кои са делата, образувани по обвинителни актове и предложения за споразумения на Иван Гешев.

Точно две седмици по-късно – на 18 септември, дойде и отговорът от СГС. Той гласи, че, да, съдът може да ни каже кои дела са образувани по внесени от Гешев актове, но само ако му кажем номерата на досъдебните производства, по които Гешев е внесъл обвинителни актове и предложения за споразумения. СГС не поддържа информация за прокурорите, които внасят в съда актовете, а само за номерата на досъдебните производства и на прокурорските преписки след образуване на наказателното производство в съда, се обяснява в писмото на СГС. То завършва със съвет да поискаме уточнение от градската прокуратура – по кои досъдебни производства Гешев е внесъл обвинителни актове и предложения за споразумения, и тогава пак да питаме за делата.

Тука има - тука нема

Само два дни по-рано обаче Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви доклад за професионалните качества на Иван Гешев, изготвен в рамките на процедурата по кандидатирането му за главен прокурор. Докладът бе представен от говорителя на прокурорската колегия Даниела Машева, която специално наблегна на статистиката за изготвените от Гешев актове. Тази част от доклада се позовава на "информация и статистически данни, предоставени от Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура" за десетгодишния период (от 2006 до 19 юли 2016 г.), през който той е работил като прокурор в тези две звена. Оказва се, че в прокуратурата разполагат с доста точна информация за броя на изготвените от Гешев актове.

Според доклада за десетгодишен период Иван Гешев е:

 • постановил 2969 акта по преписки;
 • изготвил общо 4218 постановления по досъдебни производства, в т.ч. писма и резолюции;
 • постановил е 9 акта по международно правно сътрудничество по наказателни дела;
 • внесъл в съда 230 прокурорски акта;
 • взел участие в 711 съдебни заседания;
 • по внесени от Гешев прокурорски актове са осъдени общо 233 лица.

Безполезни данни

Така поднесена обаче, тази статистика абсолютно нищо не говори за работата на Гешев - хем я има, хем е безполезна. На първо място, тя не позволява съпоставка - колко средно такива актове има друг прокурор от СРП, съответно от СГП, за определен период. На второ място - тя не дава яснота за важните характеристики, въпреки че очевидно прокуратурата разполага с тях - колко обвинителни актове е внесъл Гешев за този период, колко са върнатите актове, колко са оправдателните присъди. Звучи много внушително, че Гешев е изготвил общо 4218 постановления, но всъщност прокурорът оформя всяко свое произнасяне с постановление - за образуване, за отказ да се образува наказателно производство, за спиране, прекратяване, за повдигане, привличане и т.н. Адвокати пресмятат, че само постановленията за удължаване на разследването на всеки два месеца по някои дела се събират до трийсетина.

Лозан Панов: Липсват данни за качеството на работата на Гешев

Председателят на ВКС Лозан Панов е изпратил в четвъртък писмо до главния прокурор Сотир Цацаров, до ВСС и ръководителите на СГП и Специализираната прокуратура, в което поставя въпроса за необходимостта от преценка на качеството на работата на Иван Гешев, а не само за количествената статистика. В писмото се казва, че такава обективна преценка може да се направи на базата на впечатления от неговата работа по конкретни дела, и по-специално - с изготвени от него обвинителни актове по наказателни производства, по които е протекъл редовен инстанционен съдебен контрол, за точния брой внесени в съда обвинителни актове, както и за окончателните съдебни актове по тези дела.

Но най-любопитното нещо в цялата статистика е, че за 10 години Гешев е внесъл в съда 230 "прокурорски акта", без да се каже какви са те. По принцип след края на разследването (ако не спре или не прекрати делото) прокурорът внася в съда или обвинителен акт, или предложение за споразумение, или предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административна глоба. Излиза, че прокурорската част от ВСС не се интересува колко от тези 230 са обвинителни актове, колко са споразумения, колко са глоби. А както неофициално стана известно - в числото от 230 акта влизат и мерките за неотклонение.

Този доклад обаче ясно показва, че Софийската градска прокуратура, както и районната, разполагат с данните за делата, образувани по актове на Гешев. Няма как да се знае, че "по внесени от прокурор Гешев прокурорски актове са осъдени общо 233 лица", ако не се знае кои са делата и те не са проследени.

Така и по доклада на прокурорската атестационна комисия остава открит въпросът колко обвинетелни актове е внесъл в съда Гешев като прокурор и колко от тези дела са стигнали до присъда. Колко от осъдените 233 лица по негови прокурорски актове са от споразумение и колко – с наложена административна глоба.

Единственото дело на Гешев в СГП, за което се знае, е делото КТБ, по което всъщност работи екип от наблюдаващи прокурори. Сред тях Гешев изпъква с безцеремонното си медийно присъствие и заменателните реплики: "Делото КТБ е толкова сложно – все едно да сравниш операция на апандисит с присаждане на глава и да кацнеш с дизелов двигател на Луната; Делян Пеевски не е обвиняем по делото КТБ. Няма му името, както няма името на Путин и Обама."

Но въпросът остава - колко дела е спечелил Гешев. Едва ли ще чуем отговора при изслушването на бъдещия главен прокурор.

Александър Кашъмов, адвокат

Или прокуратурата има информация, но не я предоставя, или е дала произволна информация на ВСС

Странно е. По всичко личи, че прокуратурата притежава дадена информация, а в същото време по заявление за достъп до информация твърди, че не я притежава, и препраща към съда, където е очевидно, че няма как да бъде предоставена. Това може да означава, че или прокуратурата притежава тази информация, но нарушава закона, като не я представя, или е дала произволна информация на комисията на ВСС.

Изясняването на този въпрос освен за конкретния случай има значение да разберем до каква степен има отчетност в прокуратурата за актовете и действията на отделните прокурори.
Темата накратко
 • И към края на кампанията за избор на главен прокурор данните за работата на единствения кандидат са неясни.
 • Обявената статистика за неговата работа звучи внушително, но е безсмислена и безполезна.
 • Прокуратурата отказва да каже колко обвинителни акта е внесъл Гешев за десет години.

Изборът на главен прокурор, най-важният фактор за оцеляването на сегашното политическо статукво, предстои след три седмици – на 24 октомври. И всеки ден дава нови доказателства как всичко важно, което се случва в държавата, е подчинено на него. Като се започне от спирането на националното радио за пет часа на 13 септември, след като преди това от ефир бе отстранена журналистката Силвия Великова, мине се през изкуствено предизвикания скандал с условното предсрочно освобождаване на австралиеца Джок Полфрийман, политическата и институционална атака срещу Съюза на съдиите в България и неговия председател Калин Калпакчиев, та се стигне до фарсовия "шпионски скандал" около сдружение "Русофили" и т.н.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


10 коментара
 • 1
  cinik avatar :-|
  cinik

  Нещо като патрона си Делян Пеевски, следователя с 0 ("нула") дела.

  "Повече от 1,5 години продължи съдебната битка между в-к „Капитал“ и съдебната система, за да бъде отговорено на простия въпрос какво е работил Делян Славчев Пеевски, докато е бил следовател в Столичната следствена служба. ВАС отмени окончателно отказа на прокуратурата и тя се наложи да отговори:

  Брой на досъдебните производства и следствени дела, които са били разпределени на г-н Делян Славчев Пеевски: 0 (нула)

  Брой изготвени от г-н Делян Славчев Пеевски обвинителни заключения, заключения с мнения за прекратяване и заключения с мнения за спиране – 0 (нула)

  Брой извършени от г-н Делян Славчев Пеевски следствени поръчки и проверки: 0 (нула)

 • 2
  xba1496037641523567 avatar :-|
  Наблюдател

  Поредната пионка надупена да обслужва конкретни интереси. Браво браво.

 • 3
  qvd50491823 avatar :-|
  Костадин Иванов

  "Прокуратурата крие колко обвинителни акта е внесъл Гешев за десет години, а ВСС залива публиката с безполезни данни"
  ==========
  Значи проблемът изобщо не е в Гешев, а в системата.

 • 4
  zun59432773 avatar :-|
  zun59432773

  Ами тогава като нарушават закона от СГП, от Капитал да се ожалят до .... СГП. Или пък да питат Путин и/или Обама! Пардон вече Тръмп. Може би те знаят?
  До коментар [#] от "
  Костадин Иванов
  ":

 • 5
  badsvetlio avatar :-P
  badsvetlio

  Как на Капитал от изнесените данни им се струва è нищо не е свършил Гешев. Как стигнахте до този извод? Пак вашите манипулации за лековерни читатели, наивници които нямат поле на изява. Само така скоро няма кой да ви чете.

 • 7
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  Хайде-е, поредната калинка!

 • 8
  crusible avatar :-|
  crusible


  До коментар [#] от "
  evpetra
  ":

  Тази е особено опасна, обаче! Много гнусна история! Ето на такива хора се крепи *стабилността* на престъпната клика начело на страната!

 • 10
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#8] от "crusible":

  Сменим ли партиите в парламента, сриваме им къщичката от основата. 30-40% негласуващи могат да изринат всички мафиотски структури в тази държава.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход