В последния за годината търг държавата набра още 70 млн. лв. дълг

Общият размер на продадените ДЦК достига почти 970 млн. лв., доходността пада заедно с лихвите в еврозоната

Министерството на финансите предложи книжа за 95 млн. лв., но на търга в понеделник е одобрило заявки на стойност 69.18 млн. лв.
Министерството на финансите предложи книжа за 95 млн. лв., но на търга в понеделник е одобрило заявки на стойност 69.18 млн. лв.    ©  Велко Ангелов
Министерството на финансите предложи книжа за 95 млн. лв., но на търга в понеделник е одобрило заявки на стойност 69.18 млн. лв.
Министерството на финансите предложи книжа за 95 млн. лв., но на търга в понеделник е одобрило заявки на стойност 69.18 млн. лв.    ©  Велко Ангелов

На последния аукцион на ДЦК за годината държавата продаде книжа за 69.18 млн. лв. и така общо набраният дълг от вътрешния пазар достигна почти 970 млн. лв. В понеделник Министерството на финансите преотвори за четвърти път пуснатата за първи път през юли 20-годишна емисия. Постигнатата доходност пада до 1.38%.

Тази година държавата излезе на вътрешния пазар на дълг за първи път след година и половина затишие и успя да отвори при добри условия две дългосрочни емисии – една 10.5 и една 20-годишна. Набраните от тях средства са близо до законовия лимит за нов дълг от 1 млрд. лв., който държавата може да поеме през 2019 г.. Засега парите се използват за попълване на фискалния резерв - вероятно и тази година бюджетът няма да е на дефицит, въпреки че по план е заложен на минус.

Книжата бяха пласирани в подходящ пазарен контекст - лихвите никога не са били по-ниски, а местните институционални инвеститори изпитваха глад за български ДЦК. През последните месеци редица държави излязоха на пазара на дълг, като Австрия дори успя да пласира емисия 100-годишни книжа, а Испания 50-годишни.

Последният търг

Министерството на финансите предложи на последния търг книжа в размер на 95 млн. лв. Подадените поръчки са били за 132.3 млн. лв., но са одобрени облигации на стойност 69.18 млн. лв., вероятно в търсене на по-ниска доходност.

"Общият размер на емисията с падеж 2039 г. достигна 569.8 млн. лв., което е най-голямата по размер емисия ДЦК по вътрешния дълг емитирана някога. Интересът към ценните книжа беше умерен, като постигнатият коефициент на покритие от 1.39 е в унисон с покритието на аукционите, проведени за същата емисия през август и юли. Постигната доходност от 1.38% е най-ниската от началото на годината за този матуритет, като следва да отбележим все пак, че не беше пласиран целият първоначално заложен размер", казва Мартин Търпанов, ръководител на отдел "Дългови инструменти" в "Делтасток".

Според него добрият интерес, демонстриран от българските инвеститори към този матуритетен сегмент от кривата, рекордно ниските бенчмаркови лихви в еврозоната и естественият стремеж на емитента в лицето на Министерството на финансите да удължи максимално матуритетния профил на дълга предполагат, че и през 2020 г. основният фокус на първичен пазар ще бъдат емисии с падеж над 10 години.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход