Усвояването на европари от програмата за селските райони изостава силно

Година преди края на програмата все още има схеми, по които дори не е отварян прием на проекти

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Изоставането в обявяването на приеми на проекти и обработката им в последните две години по програмата за развитие на селските райони започват да рефлектират негативно в успеваемостта й. Фонд "Земеделие" е успял да договори едва малко над половината от парите по програмата, която действа в периода между 2014 и 2020 г., а извършените плащания са под 25% при схемите, по които се подават проекти. Това сочат данните от изпълнението на програмата към деветмесечието на тази година. Изключение от лошата обща картина са единствено плащанията по схеми като агроекология и биологично производство, където подпомагане се превежда регулярно на фермерите в рамките на кампанията за директни субсидии. Там усвоените средства са над 60%, се вижда от данните.

Така общо изплатените по двата вида подпомагане пари от програмата достигат 832.2 млн. лв, което е 35.2% от целия бюджет, отпуснат на България в периода 2014-2020 г.

Сериозно изоставане

Данните за изпълнението на програмата за развитие на селските райони към септември тази година показват, че има сериозно изоставане. По основните мерки от програмата, по които кандидатите подават проекти, са договорени общо 1.170 млрд. евро, което е малко над 57 на сто от отпусканите пари. Изплатените средства обаче са много по-малко: общо 507 млн. евро или под 25% от бюджета.

От информацията по отделни схеми се вижда, че по някои от тях въобще не е имало прием на проекти, макар и програмният период да завършва след година, а при други той е в минимален размер. На практика досега с по-бърз темп се приемат и обработват проекти единствено по най-атрактивните схеми от програмата, към които традиционно има по-висок интерес, отколкото е отпуснатия бюджет. Така например средствата по схемата за инвестиции в материални активи, по която земеделски производители кандидатстват за закупуване на техника, модернизиране на стопанства и др., са договорени над 553 млн. евро, което е 71% от общите пари. Разплащането също е с по-висок темп: вече на фермерите със сключени договори са преведени 251 млн. евро или около 33% от всички средства.

Със сравнително добър темп на фона на останалите схеми за финансиране върви и тази за развитие на стопанството и стопанската дейност. В тази група попадат средства за подпомагане на млади фермери и всякакъв неземеделски бизнес на територията на селата. Към деветмесечието на тази година са договорени над 29% от парите, което представлява 61 млн. евро, а изплатените суми са за 47.7 млн. евро. При общинските мерки, към които традиционно също има висок интерес от селата, са сключени договори за 547 млн. евро, което е над 87% от общо отпусканите пари. Изплатени от тях обаче са едва 138 млн. евро, се вижда още от данните.

До този момент фонд "Земеделие" въобще не е приемал проекти по някои схеми от програмата. Сред тях например са мерки, свързани с екологични услуги в горите, сътрудничеството и др., се вижда от данните. В други има някакво ниво на усвояване, но то е свързано с одобрени проекти в предходния програмен период, чиито регулярни изплащания на европейски средства продължават и в момента.

Напредък единствено при екомерките

От данните за изпълнението на програмата се вижда, че всъщност единствените схеми, в които има по-добър темп на усвояване и разплащане на средства са свързани със схеми, при които земеделците поемат няколкогодишен ангажимент за определени дейности и получават плащане всяка година за това. Такива например са схемите за агроекология и климат и биологично производство, които към момента са договорени на съответно на 92 и 100%. Всъщност покрай тези схеми също имаше скандали след като се оказа, че още в началото на програмния период парите за тях на практика се изчерпаха, което доведе и до недоволство в бранша. Сравнително с добър темп се движат и плащанията за земеделска дейност в територии с т.нар. Природни ограничения, където до момента са изплатени 187.4 млн. евро или над 68% от предвидените, се вижда от данните.

*Текстът е допълнен в 11.40 часа със сумирани данни за двата вида подпомагане и общото изпълнение на програмата