Злополучното съдружие на Борислав Цеков и Васил Божков

Един от активните защитници на лотарийния бизнес учредява през 2019 г. фирма за скрап с обвиняемия хазартен бизнесмен

Борислав Цеков
Борислав Цеков    ©  Анелия Николова
Борислав Цеков
Борислав Цеков    ©  Анелия Николова

През 2018 г., когато тогавашният вицепремиер Валери Симеонов беше предприел офанзива за ограничаване на рекламата на лотариите, Институтът за модерна политика излиза със свой анализ по темата. Разработката от 24 страници е кръстена "Рестрикциите на лотариите ощетяват бюджета, бизнеса и хората" и е изготвена седмица след внесените от Симеонов законови промени. Представена е и пред Народното събрание като становище по тях. В нея и в редица интервюта и изказвания по темата на председателя на неправителствената организация Борислав Цеков (някога депутат от НДСВ и лидер на "Новото време", а днес прокламиран като експерт по конституционно право) развива пламенна защита на хазартния бранш, която видимо се припокрива с интересите на водещия фактор в бранша - Васил Божков. Като крайно опитът на Симеонов се проваля и историята с анализа, макар да оставя лош привкус на зле прикрит (и неясно доколко ефективен) лобизъм, би си останала с това. Освен ако тя не беше последвана и от едно любопитно корпоративно съдружие на лицата зад института и Васил Божков, което ударно се разплита заедно с разпада на хазартната империя на последния под ударите на държавата.

Партньорство за скрап

Няма и година след гореописаните събития, на 20 февруари 2019 г. в седалището на Института за модерна политика (ИМП) се провежда учредително събрание за ново дружество на име "Нове индъстрис". В него съдружници стават "Вабо-1" (фирма 100% собственост на Васил Божков), която придобива 55%, и Мирослав Илиев (управител на множество дружества на Божков), който записва 5% дял. Останалите учредители са Борислав Цеков (14%), Петър Кичашки (13%) и Радослав Георгиев (13%). Те тримата изграждат и управителният съвет на института, домакин на събитието.

Според предмета на дейност на новото дружество то ще се занимава със събиране, преработка и търговия на метален скрап, а също и с обработка и балиране на други отпадъци. Не е ясно каква е експертизата на обществените деятели в тази област, но Борислав Цеков и Радослав Георгиев са избрани за управители на новата компания, чийто адрес по регистрация е офиса на ИМП - ул. "Цар Асен" 98 в София. Малко по-късно, през юни, "Вабо-1" е прехвърлило дела си на "Нове интернал", но нищо не се променя реално, тъй като краен собственик остава Божков. Цеков признава, че познава Божков и се е срещал с него най-малкото като депутат в парламента, но заявява, че за конкретния проект не се е договарял с него, а с мениджърите на дружествата му.

Сметище до гробището

Изглежда, след тази рокада новото партньорство започва да се развива сравнително бързо. На 15 юли 2019 г. във вестник "Земя" излиза кратко обявление до всички заинтересовани лица и обществеността за инвестиционно намерение на "Нове индъстрис". То е за "Обособяване на площадка за дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)."

Според съобщението площадката ще бъде разположена на адрес: София, район "Сердика", ул. 202, в имот с начин на трайно ползване "за производствени и складови дейности", а който желае да се запознае с инвестиционното предложение, може да го направи в централния офис на компанията (разбирай ИМП). По-късно, през юли и август, уведомления са качени и на сайтовете на РИОСВ - София, и на Столичната община.

От съобщенията става ясно още, че дейността се планира да се развива на терен 68134.511.49 - между Централна гара и Централните софийски гробища, в близост до ТЕЦ" София". Имотът е с площ над 48 дка, от които за целта ще се ползват под наем 46 дка. Парцелът е собственост на "БДЖ трансимпекс", за чийто краен действителен собственик е деклариран Васил Божков. Това е някогашния Железопътен завод, за чието разрушаване се вдигна шум в социалните мрежи и предизвика критики от архитекти.

Не се предвижда ново строителство, а само разчистване на стари порутени халета и монтирането на преместваеми обекти (фургони, навеси и др.). Планира се още да се изгради непропусклива повърхност в зоните за складиране на отпадъци, като не се очакват негативни екологични ефекти върху въздуха или водата, каквато ще се ползва само за питейни нужди на персонала. Планира се и изграждане на 500 кв.м зелен пояс, който да облагороди района.

Сателитните снимки на Google Earth и Copernicus показват, че ако през юни 2019 г. халетата все още са на терена, през август те започват да изчезват, към началото на септември той е наполовина разчистен, а в средата на октомври - почти напълно, макар още да се виждат багери. През ноември пред "Дневник" кметът на район "Сердика" Тодор Кръстев, коментира че не е давал разрешение за разчистване, а само за събаряне на опасни стени, докато от "БДЖ трансимпекс" настояват, че действията им са съгласувани с всички необходими институции. "На този етап сме в процес на обсъждане и проучване на различни възможности за ползване на имота. Сред обсъжданите варианти е и дългосрочното му отдаване под наем", заявяват още от дружеството, което видно от обявените инвестиционни намерения на "Нове индъстри" не е съвсем така.

По данни от "Апис" към ноември 2019 г. "Нове индъстри" има само един служител. Същевременно сайтът на "Нове индъстрис" (бел. ред. - след комуникацията на "Капитал" с ръководството на дружеството той изчезва) вече кани клиенти да продават автомобили за скрап, рекламира се като "най-модерното рециклиращо предприятие в страната" и че "използва последен писък на техниката, когато става дума за рециклиране на метали". А през октомври 2019 г. Цеков напусна Правния съвет на президента Румен Радев с аргумент, че няма време, тъй като е поел "управлението на важни инвестиционни проекти у нас и в чужбина".

Според Борислав Цеков обаче този план така и не се реализира. Пред "Капитал" той обясни, че дружеството на този етап не осъществява такава дейност. "Заявеното първоначално инвестиционно намерение не е реализирано. Понастоящем "Нове индъстрис" е в процес на реорганизация на своите бизнес планове", каза той, като отрече компанията да има отношение към разчистването на терена от "БДЖ трансимпекс". "Нямаме договорни отношения с това дружество. След заявяване на първоначално инвестиционно намерение и по-нататъшно проучване компанията констатира, че предлаганият терен не отговаря на бъдещите производствени нужди и следователно не представлява интерес за "Нове индъстрис", каза още той.

Другият съдружник в "Нове индъстрис" Петър Кичашки (който е и изпълнителен директор на ИМП) през 2017 г. е назначен от Румен Радев за член на Комисията за защита от дискриминацията. Той е и единственият с досег до преработката на отпадъци - бивш член е на управителния съвет на Асоциацията на рециклиращата индустрия, организирал протести покрай недомисления Закон за управление на отпадъците, който беше критикуван от целия бранш. През 2014 г. Кичашки заедно с Цеков е в листите на БСП за парламентарните избори, а през 2015 г. е кандидат на левицата и за местните избори. Около двамата през годините имаше редица изборни скандали - обвинения за източване на държавни средства чрез т.нар. медийни пакети, а също и злоупотреба с лични данни при събирането на подписи за референдума на Слави Трифонов през 2016 г. Последното беше констатирано от Комисията за защита на личните данни и потвърдено от съда.

Партньорство на скрап

Освен че дейността не е стартирала и самото съдружие вече не е факт, за което става ясно след повдигнатите обвинения на Божков. Според подадени на 5 февруари документи в Търговския регистър "Нове интернал" и Мирослав Илиев са напуснали като съдружници и Борислав Цеков поема дяловете им и става мажоритарен собственик.

Любопитният момент е, че според представените документи още на 27 септември "Нове интернал", представлявано от Мирослав Илиев, и самият Мирослав Илиев са подали уведомления за напускане на дружеството. Тъй като длъжностните лица по вписванията първоначално излизат с отказ, в обяснителната си бележка до тях Борислав Цеков заявява, че това е станало поради "възникнали непреодолими различия". Той се позовава на чл. 125 (2) от Търговския закон: "Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването."

Така според него, считано от 28 декември 2019 г., "Нове интернал" и Мирослав Илиев не са съдружници, това е констатирано на общо събрание на съдружниците на 17 януари 2020 г., когато е решено самият Цеков да поеме освободените дялове от напусналите, като внесе 600 лв. по сметка, за да попълни капитала до регистрирания по устав - 1000 лв. Съдейки от приложената вносна бележка, той е направил това едва на 7 февруари - след като по първоначалното заявление в Търговския регистър е постановен отказ. Междувременно на 6 февруари в Имотния регистър е вписана и възбрана върху имота на "БДЖ трансимпекс", вероятно като част от подетите от НАП данъчни проверки на Божков.

Пред "Капитал" Цеков обясни напускането на съдружниците с противоречия за развитието на компанията, но те явно не водят и до разрив на принципна основа по темата за хазарта. През януари 2020 г. Борислав Цеков все още активно се изявява по медиите и развива тезата, че въвеждането на държавен монопол в хазарта противоречи на конституцията. Самият той казва, че това съдружие под никаква форма не го поставя в конфликт на интереси. "Изказвали сме мнения и становища по много закони дали съответстват на конституцията. Становището конкретно по Закона за хазарта е далеч преди да се случи този опит за съвместна дейност", обясни той.