Законът за извънредното положение е внесен в парламента

Документът, който предстои да бъде гласуван, обобщава всички дискутирани вече мерки и ограничения, но включва и нови

   ©  Велко Ангелов
   ©  Велко Ангелов

Проектът на Закон за мерките по време на извънредното положение, което беше обявено с решение на Народното събрание от 13 март, вече е факт и е внесен в парламента. Той обобщава повечето мерки и ограничения, които бяха наложени със заповед на различните министри, но включва и нови неща, някои от които изненадващи. (Пълния текст на проектозакона можете да видите тук или да свалите от прикачения файл.)

Накратко - ограниченията за работа на търговските обекти остават в сегашния вид, регламентират се обявените наказания за нарушаване на карантината, въвеждат се възможности за дистанционна работа на администрацията. Дава се възможност за директно разпределяне на европейски средства, а на работодателя - да задължи служителя да ползва годишния отпуск; служебните пътувания се спират, за частните в чужбина се въвежда задължителна застраховка и др.

Остани си у дома в България

В проекта са регламентирани като законови текстове всички противоепидемични забрани за работа на нощните заведения, барове, кафенета, културни институции, както и затварянето на детските градини, училищата и университетите. След третата промяна на условията кои търговски обекти могат да работят текстовете са залегнали в проектозакона с уговорката, че могат да бъдат променяни по предложение на кризисния щаб.

Забраняват се плановите операции, свижданията в болници и затвори, женските и детските консултации.

Изрично се забраняват командировките и обученията в страната и чужбина. Така разрешените пътувания в чужбина остават само частните. За тях се въвежда втора задължителна застраховка. До момента има само една такава и тя е "Гражданска отговорност" за водачите на автомобили.

В проекта е предвидено всеки пътуващ в чужбина българин да не може да напусне страната без задължителна медицинска застраховка. Сега тя е известна като помощ при пътуване и като цяло предлага лечение при спешни случаи в местните болници, помощ при транспорт от съответната държава и др. През миналата година по нея са сключени полици за 39.4 млн. лв., като цената в повечето случаи се движи между 10 и 20 лв. за пътуване в ЕС за няколко дни. Обхватът на помощта и лечебните заведения зависи от местните партньори на застрахователя, като в спешните състояния се включват различни заболявания.

До момента тези застраховки не са увеличили цените си, но според застрахователи тази вероятност съществува по няколко причини. Първата е, че заразяването и евентуалното лечение от коронавирус в друга страна членка до момента не е фигурирало като спешно състояние и застрахователите не са го включвали в полиците си. Освен това съществува опасност множество болници да бъдат затворени за лечение на други заболявания заради коронавируса. Много европейски държави затвориха с извънредни мерки границите си за чужди граждани и на практика застраховка не може да бъде сключена.

Раздаването на европари

До прекратяването на извънредното положение управляващите органи на средствата от ЕС ще имат право едностранно да променят договори за безвъзмездна финансова помощ - както да намаляват, така и да увеличават размера на договорените средства.

Също така пари ще може да се отпускат при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения. Това на практика означава, че европейски средства ще могат да се дават без готови проекти и без конкурси. Идеята е по този начин да бъдат използвани разрешените от ЕС над 1.3 млрд. евро от бюджета на оперативните програми за за България в периода 2014 - 2020 г.

Съкращават се и сроковете за оценка при обявяване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ще се допуска и вземане на неприсъствено решение по всички въпроси от компетентността на Комитета за наблюдение по съответната оперативна програма.

Най-ключовата промяна обаче е свързана с това, че по мотивирано предложение на ръководителя на съответния управляващ орган на дадена програма безвъзмездни средства ще се предоставят директно на кандидат, одобрен от комитета за наблюдение на програмата, и то чрез приемане на неприсъствено решение. Последното се мотивира с осигуряването на живота или здравето на гражданите, защита на важни държавни или обществени интереси, както и с отбраната и сигурността. Вероятно целта е да могат да се предоставят директно средства на болници за закупуване на медицинска апаратура и предпазни средства, както и за подсигуряване на органите на реда. Но в същото време липсата на рамки и повече конкретност за процедурата създава и възможности за злоупотреби при определянето на "правилните" кандидати.

Ако предприятието не работи - годишен отпуск

Предлагат се и промени в Кодекса на труда, които дават на работодателя няколко варианта на действие за периода на извънредното положение.

Той може да възлага на работника или служителя надомна работа и работа от разстояние без негово съгласие. Може също така да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници или служители за целия период или за част от него, като в този случай е длъжен да изплаща на работниците си брутното им трудово възнаграждение. Трета възможност е да установи непълно работно време за времето на извънредното положение. А когато работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, а не по усмотрение на работодателя, то негово задължение е да не допуска персонала до работните им места за целия период на извънредното положение. В този случай работодателят също има право да предостави на работниците платен годишен отпуск, а на тези, които са го използвали - и неплатен. Когато работата на предприятието е преустановена със заповед на държавен орган, на работниците се дължи обезщетение в размер на 50 на сто от брутната им заплата, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата.

Пенсиите на лицата, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г., но нямат подадено заявление от 1 януари 2020 г. до 13 март 2020 г., се преизчисляват служебно, считано от 1 април, предвижда законопроектът.

Съдебна система и наказания, свързани с епидемията

В закона се предлага спиране на всички процесуални срокове по съдебни и арбитражни дела, административни и изпълнителни производства до края на извънредното положение. Единствените срокове, които ще продължат да текат, са тези по наказателните дела.

Прекратяват се всички процедури за публична продан и въвод във владение, като след края на извънредното положение те ще започнат отново. Спират всички запори на банкови сметки и възнаграждения на физически лица, както и извършването на описи на имущество.

Предложения в тази посока бяха направени по-рано през деня и от БСП.

В преходните и заключителни разпоредби се предвижда и промяна на Наказателния кодекс. Управляващите създават специален текст, който ще наказва лекарите и медицинските служители с пробация или глоба от 1000 до 3000 лв., ако по време на пандемия или епидемия не се притекат на помощ.

По искане на главния прокурор Иван Гешев се променя и архаичният текст за подаване на фалшив сигнал за "помощ, злополука или тревога". По този текст най-често се преследваха авторите на фалшивите сигнали до телефон 112.

Сега управляващите предлагат промяна, според която всеки, който "разпространява невярна информация за разпространението на заразителна болест", ще се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Подобна формулировка обаче може да създаде интересни прецеденти. Самият шеф на кризисния щаб проф. Венцислав Мутафчийски само преди няколко седмици твърдеше, че коронавирусът е безобиден в сравнение с нормалния грип. Под ударите на закона могат да попаднат активистите на антиваксър движенията или представителите на Светия синод, които твърдят, че вирусът няма как да се предаде в храма или при вземане на причастие.