За две седмици в бюрата по труда са се регистрирали 37 870 души

От тях пристигналите от чужбина са 640 души. Най-силно са засегнати туризъм, хотелиерство и рестораньорство

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

37 870 е броят на регистрираните в бюрата по труда за периода 16 март - 2 април 2020 г. Това показват предварителни данни на агенцията по заетостта, предоставени на "Капитал". Това е повече от двойно по-голям брой на база данните за предходната 2019 г., когато за същия период регистриралите се в бюрата по труда са 15 275.

От общия брой 37 870 регистрираните безработни, които за работили в чужбина, са общо 640, показват данните на агенцията. Най-много са безработните, които идват от хотелиерството, ресторантьорството и туризма - 44.01%.

Общият брой на безработните в бюрата по труда през февруари тази година е бил 202 500, като безработицата е била 6.2%. КНСБ прогнозира, че в края на годината тя ще достигне 10%, което означава 330 хил. души.

Разпространението на безработицата

Извънредното положение заради коронавируса се отрази веднага на пазара на труда. Първи преки жертви на разпоредбите станаха туризмът, ресторантьорството, развлекателната индустрия и спортът, както и автобусните превози. Отворената икономика на страната и предприятията, които работи за износ, също бързо бяха засегнати след свиването на производството на големите концерни в Европа, като най-лошото тепърва предстои като резултат на свитото потребление. През изминалата седмица беше обявен рекорден брой регистрирани в бюрата по труда от социалния министър Деница Сачева - 4700 само за 24 часа. Вчера, 3 април, петък, е последвал нов рекорд - 7138 регистрирани.

Топ 5 на градовете с най-много регистрирали се в бюрата по труда от началото на извънредното положение са София, Варна, Пловдив, Бургас и Сливен.

За същия период 16 март - 2 април броят на безработните, започнали работа, е 7919. От агенцията по заетостта обясниха обаче, че обикновено има забавяне на реалното започване на работа и отписването и тези данни може да не са показателни за реалния брой на назначенията по време на извънредното положение.

Най-засегнатите сектори

Най-засегнатият сектор на база данните на агенцията по заетостта е хотелиерство, ресторантьорство и туризъм - 44.01%. От сектор търговия идват 18.74% от регистрираните в бюрата по труда. На трета позиция е преработващата промишленост (хранителна, текстилна, дрехи, дърво, хартия, пластмаси) - 12.36%.

Следват индустрия, машиностроене, химическа промишленост - 4.08%, транспорт - 3.97%, култура, спорт и развлечения - 3.01%, строителство - 2.80%, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.38%, професионални дейности и научни изследвания и административни и спомагателни дейности - 1.08%;

С под един процент са регистрираните, идващи от сферата на финансите и застраховането (0.86%), селското, горското и рибното стопанство (0,82%); създаване и разпространение на информация и творчески продукти, ИКТ (0.57%). Най-малко са от сектор операции с недвижими имоти (0.17%). В групата "Други дейности" попадат 6.14% от регистрираните.