Какво отговори министър Деница Сачева на въпросите на бизнеса за схемата 60/40
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Какво отговори министър Деница Сачева на въпросите на бизнеса за схемата 60/40

Социалният министър Деница Сачева увери, че бизнесът ще може да разчита на други мерки за подкрепа, а схемата 60/40 е предвидена да осигури доходи на работниците.

Какво отговори министър Деница Сачева на въпросите на бизнеса за схемата 60/40

След ясно тълкувание на приетите от Народното събрание текстове правителството ще измени постановлението си за помощта

Ивайло Станчев
21036 прочитания

Социалният министър Деница Сачева увери, че бизнесът ще може да разчита на други мерки за подкрепа, а схемата 60/40 е предвидена да осигури доходи на работниците.

© Анелия Николова


С гласуваните вчера промени в Закона за извънредното положение депутатите решиха, че държавата ще компенсира и дължимите от работодателите осигуровки по схемата 60/40. Текстовете в закона обаче са неясни и създадоха объркване дали става дума за пълния размер на осигуровките за сметка на осигурителя, или и тези разходи ще бъдат разпределени пропорционално - 60/40.

Министърът на труда Деница Сачева заяви по време на уебинар на "Капитал", че до няколко дни държавата трябва да има тълкуване за това колко точно от осигуровките ще се поемат. Когато това стане, Министерският съвет ще трябва да промени постановлението си, с което се разписват правилата за прилагане на мярката. Очакванията са, че следващата седмица разпоредбите ще бъдат факт. Министър Сачева увери, че всички фирми, които вече са подали документи, автоматично ще бъдат съобразени с новите правила, когато те станат факт.

Освен това министърът обясни, че мярката 60/40 може да се ползва и за пуснати в принудителен платен отпуск служители. На работниците с намалено работно време пък се дължи цялата заплата, а помощта ще е само за неотработените часове съответно в размер на 60%, докато работодателя ще трябва да доплати останалите суми. Но ако работодател е съкратил и един служител след 13 март заради извънредното положение (посочил е конкретно това като причина - спад на приходите или ограничения от държавата), подпомагане няма да може да има за всички негови служители. "Целта е да запазим работниците в настоящата ситуация", каза още веднъж министър Сачева.

Тя припомни още, че мярката 60/40 не е универсална и няма за цел да подпомага фирмите, а да защити работниците. "За бизнеса ще има допълнителни мерки като безлихвени заеми и средства от оперативните програми, които ще представим в следващите дни", увери още Сачева. Към момента няма предвидени ограничения фирмите, които са кандидатствали по схемата 60/40, да не могат да се възползват от бъдещите схеми за подкрепа.

Q&A

"Капитал" публикува първите 10 въпроса, зададени от бизнеса към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, чиито отговори са подготвени от експертите във ведомството. Всички останали въпроси и отговори от уебинара ще бъдат обобщени и публикувани на capital.bg

При въвеждане на непълно работно време на основание чл. 138 ал. 2 от КТ (например преминаване от 8 ч. на 4 ч. при 1000 лв. за 8 ч.) какво възнаграждение трябва да се изплати на работника (пълна заплата или половината) и какъв е размерът на компенсацията (60% от неотработеното време - 300 лв. при 4 ч.?). Каква е логиката за напълно неработещ служител да се дължат повече разходи, отколкото за работещ на непълно работно време?

 • Постановлението предвижда при въвеждане на непълно работно време компенсации да се изплащат пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Целта е да се гарантират доходите на работещите и те да получат пълния размер на трудовото си възнаграждение в период, през който не могат да полагат труд поради преустановяване на работа или работа на непълно работно време.

Работодателят е издал заповед по чл. 1.(3) от ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55 от 30.03.2020 г. и е въвел непълно работно време за служителите в размер на 4 часа дневно. За тези служители чл. 1 (5) казва, че компенсация ще се изплати само за неотработеното време (в случая 4 часа), а чл. 1 (8) казва: "Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 за съответния месец." В този случай дори работодателят да въведе непълно работно време, трябва да плаща цялата заплата, а ще получава 30% компенсация (половината заради намаленото работно време), нали така? Означава ли това, че се стимулира спирането на дейността, вместо да се подкрепя продължаването на работата на предприятието?

 • При въведено непълно работно време работникът "заработва" част от заплатата си през времето, през което работи, а получава чрез солидарния принос на работодателя и държавата остатъка от загубения си доход за времето, през което временно не работи по независещи от него причини.

Компенсира ли се по мерките по постановление 55/30.03.2020 г. в съотношение 60/40 предоставеният по разпореждане на работодателя платен годишен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ за периода на преустановяването на работата дали си компенсира?

 • Предоставеният по разпореждане на работодателя платен годишен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ за периода на преустановяването на работата се компенсира по постановление №55 от 30.03.2020 г.

В периода на запазване на заетостта съгласно чл. 2, ал. 1, т. 5 работодателят при необходимост може ли да въвежда намалено работно време и при какви обстоятелства?

 • Съгласно ПМС №55 от 30.03.2020 г. работодател, на който са изплатени компенсации, трябва да запази заетостта на работниците и служителите, за които са изплатени компенсации, за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В този период работодателят може да въвежда намалено или непълно работно време при спазване на нормативните изисквания.

Забележка: Непълното работно време се установява от работодателя, а намаленото работно време - с нормативен акт (Кодексът на труда и Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време). Освен това непълно работно време може да се установява както за работниците с нормална продължителност на работното време - 8 часа, така и за работниците с намалено работно време (то е 7 или 6 часа на ден).

Ако работодател реши да се възползва от мярката само за месец април, има ли срок, в който трябва да подаде документите? Същото се отнася, ако ще се кандидатства за месеците май и юни например - кога трябва да се подадат документи, за всеки отделен месец ли трябва да се доказва спад на приходите, какво става, ако извънредното положение бъде отменено на 13 май?

 • Работодателят може да кандидатства за изплащане на компенсации за целия период или за част от периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание, но за не повече от три месеца. Срокът за подаване на заявленията за изплащане на компенсации се определя със заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за откриване на процедура за кандидатстване по мярката за подкрепа. Актуална информация може да се намери на интернет страницата на Агенцията по заетостта. Компенсации по ПМС №55 от 2020 г. се изплащат само за периода на обявеното извънредно положение. В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите работодателят е задължен да уведоми писмено Агенцията по заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възобновяване на работа или отмяна на заповедта за въвеждане на непълно време. Уведомяването може да се направи по електронен път.

Ако работодателят въведе някоя от мерките по член 1 (2) или 1 (3) от постановлението през месец април 2020 г., в този случай има ли той право да кандидатства за държавната помощ с действие от 13.03.2020 (от началото на извънредното положение)?

 • Компенсации се изплащат за целия период или за част от периода на обявеното извънредно положение, но за не повече от три месеца. Компенсации се изплащат от датата на издаване на заповедта за преустановяване на работа или въвеждане на непълно работно време.

Защо управителите на фирми не могат да се възползват от схемата 60/40? Такива са например много фотографи или собственици на звукозаписни студиа. Те имат фирма, в която работят сами, продължават да плащат наеми на пространствата си, а реално не могат да получат никаква помощ. Техният бизнес е на 100% спрян.

 • ПМС №55 от 2020 г. е издадено на основание §6, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., който предвижда, че по време на действието на закона, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (работници и служители, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране). Целта на тази мярка е да се гарантират доходите на заетите лица. Правителството реализира пакет от мерки в подкрепа на други групи лица, засегнати от последиците от разпространението на коронавируса, от които управителите на фирми могат да се възползват.

Служител във фирмата през месец януари е с по-висока заплата от месец февруари и март (годишен бонус например). Ако компанията бъде одобрена по мярка 60/40, означава ли, че на служителят трябва да се изплаща януарската заплата и защо не се взема средният доход за последните 6 месеца например?

 • Помощта, която държавата изплаща, е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход на осигурените лица за месец януари 2020 г. и при не по-малък размер на възнаграждението в сравнение с месец януари. Предложението за изчисляването на средния доход за последните 6 месеца е нецелесъобразно, тъй като доходите на лицата за такъв дълъг период се влияят от много и различни фактори и в допълнение значително би затруднило процеса на доказване и администриране.

В нашата компания беше съкратен служител след 13.03.2020. Компанията няма да кандидатства за компенсации 60/40 за този служител. Има ли право компанията да кандидатства за останалите служители?

 • Компанията може да кандидатства за изплащане на компенсации, ако отговаря на критериите на ПМС №55 от 2020 г. Един от тях е през периода, за който се изплащат компенсации, да не прекратява трудови договори на работници и служители, на няколко конкретно посочени в ПМС-то основания от Кодекса на труда - след отправено писмено предизвестие до работника или служителя на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване на обема на работата) и т. 4 (при спиране на работа за повече от 15 работни дни) от Кодекса на труда. Критерият няма да е изпълнен, ако предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение на посочените основания е връчено в периода, за който се кандидатства за изплащане на компенсациите.

Ако работодателят кандидатства за помощ или получава такава помощ от държавата за едни служители, има ли той право в същото време да прекратява трудови договори с други служители, за които не получава такава помощ?

 • Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 5 от ПМС №55 от 2020 г. за изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които не прекратяват трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации. С оглед една от целите на мярката да гарантира запазване на заетостта това изискване не се ограничава само до работниците и служителите, за които се изплащат компенсации.

С гласуваните вчера промени в Закона за извънредното положение депутатите решиха, че държавата ще компенсира и дължимите от работодателите осигуровки по схемата 60/40. Текстовете в закона обаче са неясни и създадоха объркване дали става дума за пълния размер на осигуровките за сметка на осигурителя, или и тези разходи ще бъдат разпределени пропорционално - 60/40.

Министърът на труда Деница Сачева заяви по време на уебинар на "Капитал", че до няколко дни държавата трябва да има тълкуване за това колко точно от осигуровките ще се поемат. Когато това стане, Министерският съвет ще трябва да промени постановлението си, с което се разписват правилата за прилагане на мярката. Очакванията са, че следващата седмица разпоредбите ще бъдат факт. Министър Сачева увери, че всички фирми, които вече са подали документи, автоматично ще бъдат съобразени с новите правила, когато те станат факт.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

7 коментара
 • 1
  neam_dumi avatar :-|
  neam_dumi

  Но ако работодател е съкратил и един служител след 13 март заради извънредното положение (посочил е конкретно това като причина - спад на приходите или ограничения от държавата), подпомагане няма да може да има за всички негови служители. "Целта е да запазим работниците в настоящата ситуация", каза още веднъж министър Сачева.
  Въпросът ми сега е ако съм уволнил 30 човека от персонала на моето заведение на 31ви март, мога ли да кандидатствам по схемата 60/40 за останалите 10 човека или и тях да пращам на борсата???

 • 2
  nxy48610609 avatar :-|
  amidala

  Безумно е законови текстове да чакат тълкувание! Това да не е Корана или Тората! Какво гласуват тия...?! Това са хора, които не познават нормативната база, защото всяко плащане е описано по фондове и по платец - дали е от осигурителя или от осигурения в Закона за здравното осигуряване и в КСО. Пълни импровизатори ни управляват!

 • 3
  Gunther avatar :-|
  Günther

  Няма какво толкова да се тълкува. Сметки са точни и коректни.
  Наистина е така - държавата покрива 60 процента от заплатата, както и покрива 100% от осигуровките "за сметка на работодателя".
  Работодателят плаща 40% от заплатата, а от нея се удържат осигуровки "за сметка на работника".
  Съотношението на осигуровките е 60:40 работодател - работник.
  Крайният резултат е точно какъвто е предвиден. Помощ 60/40.
  Логиката е извратена, но я има.

  И да съм на мястото на профсъюзите и на опозицията щях да изрева популистки - "Не ви ли е срам! На работодателите възстановявате всичките осигуровки, а от работниците вземате", което си е див популизъм.

  Колкото до интерпретацията от гледна точка "свободната пазарна икономика" и честния частен бизнес - обяснено простичко е така

  Работодателят плаща
  100% заплата - натрупана по сметка 604
  60% осигуровки - натрупани по сметка 605
  40% осигуровки удържа от заплатата - сметка 499 например

  Държавата компенсира
  60% от сумата по см.604 (60% заплата)
  100% от сумата по см.605 (60% осигуровки за сметка на работника и работодателя)

  И тази "компенсация" е облагаем приход за работодателя, съгласно НСС-20 - "Отчитане на правителствени дарения и оповестявания на правителствена помощ", който приход след приспадане на разходите се облага с корпоративен данък в размер на 10%

 • 4
  Gunther avatar :-|
  Günther

  Работодателят плаща 100% заплати и осигуровки
  Държавата възстановява на работодателя 60% заплати и осигуровки
  като възстановените осигуровки, представляват 100% от "разхода" на работодателя за осигурителните фондове.

  Въртят го, сучат го, и това няма да проработи масово, само заради 100% плащането на заплати и осигуровки, за които после ще се чака възстановяване от държавата

 • 5
  t2cool avatar :-(
  t2cool

  Така наречената мярка 60/40 е нищо друго освен един популистки ход на българските власти. По този начин те искат да кажат на своите гласоподаватели "вижте, ние се грижим за вас, не само ще си получавате пълната заплата, докато не работите, но ще накараме и работодателя (които си живее спокойно и богато, а вие всички го мразите), да плати 40% без да се налага да работите." (повторението не е грешка)
  За хората останали без работа държавата се е погрижила и без да има извънредно положение - за това са създадени помощите за безработни, така че не смятам, че по това направление трябва да се търси някакво друго решение.
  Държавата има един основен проблем, който трябва да реши, а именно как да намали разходите си за новите потенциални безработни, тъй като това би натоварило много финансите на страната и социалната система. За да се случи горното, тя трябва да помогне на бизнеса, а не да го кара да плаща за работа, която не е свършена.
  (За да съществува една икономическа единица е необходимо тя да създава и да реализира продукция, плащайки заплата на своите работници, за времето през което са се трудили. Икономическата единица не може да функционира без да реализира плодовете на своя труд, следователно тя не може да компенсира работници, които не работят - това е задължение на държавата и тя получава, част от изработеното от работещите за това.)
  Ако на действаща фирма и се налага да намали работното време с 1/2, то или всички работници трябва да работят на 4 часа или да съкрати половината от тях. Ако се намали работното време, съответно заплатите на половина, то работниците няма да бъдат стимулирани да останат на работа, защото, ако отидат на борсата ще получават с 10% повече без да се налага да извършват труд, което означава, че за бизнеса и работещите е по-изгодно да намали състава с 1/2 като тези които останат на работа ще получават пълна заплата, а безработните 60%.
  Ако държавата иска да помогне на фирмата да задържи целия си персонал (което е плюс за фирмата, тъй като когато кризата приключи, тя няма да има необходимост тепърва да търси и обучава нови кадри, а ще може да заработи веднага на пълни обороти.) и същевременно да намали разходите си за безработни тя може да дава част от компенсациите за безработица на работниците, за времето през което същите не могат да работят, но без да натоварва работодателя с разходи за време през, което работника не може да допринася за принадената стойност на продукта. По този начин държавата ще си спести пари - няма да плаща 60% от заплатата на съкратените работници и ще получава пари от осигуровките, за времето през което се полага труд. По този начин бизнеса няма да бъде натоварен излишно, ще бъде стимулиран да задържи работниците си, а те ще бъдат стимулирани да не напускат. Фирмата ще запази средства и работна ръка, за да може да възобнови по-бързо икономическата си дейност след като кризата приключи, а държавата ще спести пари.
  И ще повторя това, което казах и горе: Бизнеса няма фонд, с който да плаща за неработно време!
  Нека всички не забравяме, че колкото и да ни се иска, ние няма как да продължим да живеем и работим по същия начин като преди кризата и не можем да очакваме доходите ни да се запазят - нито за работодатели, нито за работници!
  Пример: На пълен работен ден: 100 работника, 1000 лв. заплата, 400 лв. осигуровки: 140000 лв./месечно разходи за работодателя:
  На 1/2 работен ден: 50 работника, 1000 лв. заплата, 400 лв. осигуровки: 70000 лв./месечно разходи за работодателя
  50 работника, 600 лв помощи за безработни: 30000 лв./месечно разход за държавата
  Ако държавата помогне на работодателя с 20%:
  На 1/2 работен ден: 100 работника, 500 лв заплата, 200 лв помощ от държавата, 200 лв. осигуровки:
  70000 лв./месечно разход за работодателя, 20000 лв/месечно разход за държавата и работника получава 70% от възнаграждението си докато работи 1/2 от работното време.

 • 6
  Gunther avatar :-|
  Günther

  Между другото, че не се коментира :))))
  Тази държавна помощ 60 на 40 е нормален приход на фирмата, който съответно влиза при изчисляването на корпоративния данък :)

 • edu08650573

  За работещите и за тези които в момента се записват в бюрата по труда с право на обезщетения е ясно ще има помощи. А за тези които нямат право на парична помощ по една или друга причина и за тези които ибезщетението им изтича госпожа лъжа Сачева нишо не казва. Нито пък Борисов.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.