ВАС: Прекратяването мандата на кметове с незаличени фирми не бива да е формално
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

ВАС: Прекратяването мандата на кметове с незаличени фирми не бива да е формално

ВАС: Прекратяването мандата на кметове с незаличени фирми не бива да е формално

Състав на Върховния административен съд сезира Конституционния съд заради невъзможността за "същински съдебен контрол" по тези дела

4729 прочитания

© Иван Григоров


Състав на Върховния административен съд (ВАС) сезира Конституционния съд (КС) с искане, което може да породи сериозни последици в местната власт. Съдиите от ВАС поискаха от КС да обяви за противоконституционен текст от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), уреждащ прекратяването на кметските правомощия заради незаличено участие във фирма.

Конкретният повод е дело, образувано по жалба на кмета на Ветово Мехмед Мехмед срещу решение на Административния съд на Русе, с което бе прекратен мандатът му. Кметът своевременно и изрядно е заличил едната си фирма и прехвърлил другата, след като е бил избран, а после в срок уведомил за това общинския съвет, както и в декларацията си пред КПКОНПИ. Той обаче пропуснал да адресира уведомлението и до общинската избирателна комисия (ОИК). Този съвсем формален пропуск обаче се оказва достатъчно основание ОИК да вземе решение да прекрати предсрочно мандата му, а Русенският административен съд да потвърди това.

Досега на това основание - с влязло в сила решение, потвърдено от съда, бяха прекратени мандатите и кметовете на Стрелча и Благоевград. На подобно основание бе прекратен и мандатът на общинския съветник в Дряново д-р Нено Ненов. Пред ВАС обаче са постъпили и продължават да постъпват аналогични жалби от кметове и общински съветници от цялата страна.

В този смисъл, ако КС допусне за разглеждане това искане на ВАС, всички висящи дела по жалби на кметове трябва да бъдат спрени, както е спряно и делото по жалба на кмета на Ветово. Хипотетично съвсем друг проблем би се появил, ако КС приеме искането за основателно и обяви атакуваните текстове от ЗМСМА за противоконституционни. Тогава ще изникне въпросът какво става с вече прекратените мандати на двамата кметове на Стрелча и Благоевград, тъй като решенията на КС действат само занапред. Нещо повече - чака се решение на КС и по въпроса за правните последици от решенията му, с които се обявяват за противоконституционни закони, вече произвели действие.

Законът не допуска същински съдебен контрол върху предсрочното прекратяване мандата на кметове с фирма

Мотивите, изложени в определението на тричленния състав на ВАС, са сериозни. Според тримата съдии - Ваня Пунева, Искра Александрова и Румяна Лилова (докладчик), в момента законът не допуска същински съдебен контрол на решенията за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет заради незаличено участие във фирма в срок, а само формална проверка за изпълнението на определени задължения. Същевременно това засяга не само личните права и интереси на избрания за кмет, а и правата на избирателите, които са гласували за него. Според тримата съдии това води до нарушаване на конституционно гарантираните право на защита и право на труд.

Законът задължава кметовете до един месец от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, да предприемат действия за прекратяване на всякаква търговска дейност и за освобождаване от всички длъжности, несъвместими с кметския пост като контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Кметовете, които са осъществявали такава дейност или са заемали такива длъжности, са длъжни едновременно с предприемане на необходимите действия за преустановяване на този си статут да уведомят писмено за това председателя на общинския съвет и съответната общинска избирателна комисия. Неизпълнението само на едно от тези действия в този едномесечен срок води до предсрочно прекратяване на пълномощията им. Точно това се случва с кмета на Ветово, който към момента на изборите е имал две дружества - едноличен търговец и ЕООД. Мехмед всъщност е предприел всичко необходимо, за да прекрати дейността си като търговец, като е писмено е уведомил за това председателя на общинския съвет, а после е декларирал този факт и в декларацията си пред КПКОНПИ. Пропуснал обаче да адресира уведомлението си освен до общинския съвет, но и до ОИК, която от своя страна констатирала това като основание за прекратявана на мандата му.

Съставът на ВАС констатира, че начинът, по който тези изисквания са формулирани в закона, води до необходимостта те да са едновременно изпълнени и налични в едномесечния срок по закон, като неизпълнението дори на едно от тях е предпоставка за предсрочно прекратяване на пълномощия. Такава е и еднозначната съдебна практика до момента като по този начин съдебният контрол се превръща във формален. Този формален съдебен контрол обаче не е съвместим нито правото на защита по чл. 56 от конституцията, нито с института на несъвместимостта, смятат тримата съдии.

Цитира се решение на КС от 2013 г., в което се казва, че правната уредба на несъвместимостта има за цел да не поставя под съмнение "изискванията за независимост и добросъвестност при осъществяване на пълномощия, на права и задължения". Но същевременно наличието на несъвместимост не предполага автоматично прекратяване на пълномощията, а след конкретна преценка именно с оглед на тази цел на института.

"Доколкото предсрочното прекратяване пълномощията на кмет засяга основни права на избраното лице, а и права на избирателите, упражнили политическото си право на избор, процесът на вземане на решение за това трябва да предоставя на засегнатия необходимата защита на неговите интереси... Решението за такова прекратяване следва да бъде взето при спазване на справедливия баланс между конкуриращите се защитени интереси. Необходим се явява индивидуалният подход към всеки отделен случай, за да се установи действителната воля на лицето чрез изследване на причините, довели до неизпълнението", се казва в определението.

По делото има всички основания да се приеме, че волята на избрания за кмет Мехмед е несъмнена - той е прехвърлил всички дялове от ЕООД-то и е заличен като негов управител, а регистрираният му едноличен търговец е прекратен. Липсата на възможност за преценка на изпълнението води до извода, че предвиденият в закона контрол е формален и несъответстващ на същинската роля, която има съдът. Факта, че прекратяване пълномощията на кмета не подлежи на съдържателен съдебен контрол прави невъзможно да се реализира правото на защита, приема съдът.

Казусите на кметовете на Благоевград и Стрелча и общинския съветник от Дряново д-р Ненов

Само преди пет дни ВАС потвърди прекратяването на пълномощията на избрания кмет на Благоевград Румен Томов (независим, подкрепен от БСП) с аргумента, че не е заличил навреме фирмата си едноличен търговец (решението на съда вижте тук). Съдът не прие аргументите на Томов, че незаличаването на фирмата в срок е резултат от очевиден технически пропуск - фирмата е продадена в едномесечния срок по закон и е трябвало едновременно с висването на договора за продажба на търговското предприятие ЕТ да бъде вписано и заличаването на търговеца, но това не е станало поради пропуск на адвоката. Наложило се подаването на нова молба за заличаване и оттам и просрочието.

"Подобнообяснение е логично и може да се приеме за житейски и правно обосновано, доколкото е установен фактът на прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ в срока по чл. 41, а.1 ЗМСМА, а той, наред с доказателствата за освобождаване от участие в другите търговски дружества, е индикация за намерение за прекратяване на търговската дейност на кмета на общината и като ЕТ", констатира съдът в решението си по делото на Томов срещу отстраняването му като кмет, което стана по искане на опонента му в изборите Атанас Камбитов от ГЕРБ. Това обаче не би могло да преодолее императивното изискване на закона, се казва още там.

По същото време ВАС потвърди прекратяването и на мандата на кметана Стрелча Стойно Чачов, който преди изборите е собственик на "Българска асоциация по белот" ЕООД и макар че е предприел действия по прехвърлянето му на друго лице, не е задействал освобождаването си като управител. Допълнителна подробност е, че дружеството не развива търговска дейност, но това няма значение по закон, важното е, че не е изпълнено формалното изискване да се отстрани като управител.

На 15 април ВАС потвърди решението на АС - Габрово, и на ОИК - Дряново, за предсрочно прекратяване на мандата на избрания за общински съветникв Дряновод-рНеноНенов ("Зелените"), който е и управител на дружеството, през което упражнява медицинската си практика, което пък е и наемател на общински имот за лекарски кабинет.

Друг е въпросът, че ВАС не атакува пред КС аналогичната разпоредба по отношение на общинските съветници, но този въпрос би могъл да изникне с оглед произнасянето на КС.

Състав на Върховния административен съд (ВАС) сезира Конституционния съд (КС) с искане, което може да породи сериозни последици в местната власт. Съдиите от ВАС поискаха от КС да обяви за противоконституционен текст от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), уреждащ прекратяването на кметските правомощия заради незаличено участие във фирма.

Конкретният повод е дело, образувано по жалба на кмета на Ветово Мехмед Мехмед срещу решение на Административния съд на Русе, с което бе прекратен мандатът му. Кметът своевременно и изрядно е заличил едната си фирма и прехвърлил другата, след като е бил избран, а после в срок уведомил за това общинския съвет, както и в декларацията си пред КПКОНПИ. Той обаче пропуснал да адресира уведомлението и до общинската избирателна комисия (ОИК). Този съвсем формален пропуск обаче се оказва достатъчно основание ОИК да вземе решение да прекрати предсрочно мандата му, а Русенският административен съд да потвърди това.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.