Грантове и кредити за бизнеса: Как, колко и откъде?

Основните мерки за финансова подкрепа на фирмите, събрани на едно място

Основната опция е за заеми, които през държавната гаранция могат да са с по-дълъг период и гратисен срок
Основната опция е за заеми, които през държавната гаранция могат да са с по-дълъг период и гратисен срок    ©  Надежда Чипева
Основната опция е за заеми, които през държавната гаранция могат да са с по-дълъг период и гратисен срок
Основната опция е за заеми, които през държавната гаранция могат да са с по-дълъг период и гратисен срок    ©  Надежда Чипева

Тази седмица правителството най-сетне конкретизира мерките си за финансова подкрепа на бизнеса, които иначе бяха обявени още в първите дни на извънредното положение. Общата сума, която ще бъде на разположение, е над 4.5 млрд. лв., но съвсем малка част от нея е безвъзмездна помощ. Основната схема ще е за подпомагане са различни заеми с облекчени условия, като тук не се включва възможността за мораториум върху плащането на вече усвоени кредити.

Заради разнопосочните информации и разнообразния характер на мерките "Капитал" събра най-важните от тях на едно място, като тук не е включена вече ясната мярка "60/40".

Нови въпроси и отговори за мярката 60/40 вижте тук.

Необезпечени кредити за малки и средни фирми

Те ще бъдат гарантирани от Българската банка за развитие, като се очаква общият им размер да достигне 2 млрд. лв. Самите заеми ще се отпускат от търговските банки, а целта е да се осигури ликвидност на фирмите. Максималният размер на кредитите ще бъде 300 хил. лв., а срокът на гаранцията е до пет години, като се предвижда гратисен период до 36 месеца.

Прикачен файл

Подобен продукт ще бъде предложен и от Фонда на фондовете. Институцията ще гарантира кредити за общо 850 млн. лв., които също ще се отпускат от търговските банки. Размерът на финансирането е до 3.6 млн. лева, предимно за оборотни средства, с възможност за предоставяне и на дългосрочни инвестиционни кредити до максимум десет години. Има възможност предприятия с временни ликвидни затруднения да получат безлихвени кредити за периода на кризата, в случай че запазят нивото на заетостта

Гаранции за кредити за малки и средни предприятия, както и за средно големи компании, ще има и от Европейския инвестиционен фонд чрез избрани от него банки. Те ще могат да се ползват за рефинансиране на задължения, които обаче са възникнали преди най-много 60 дни. Гаранциите ще могат да покрият кредити за общо 880 млн. лв., като максималният размер за отделен заем ще е 3.6 млн. лв.

Микрокредити за дребния бизнес

Фондът на фондовете отпуска специални микрокредити за предприемачи и самонаети лица с общ бюджет 24 млн. лв. Максималният размер на заемите е 50 хил. лв., а срокът на изплащане е до 10 години, като има възможност и за гратисен период. За този продукт могат да кандидатстват дори микропредприятия с кратка бизнес история, самонаети лица и предприемачи от уязвимите групи (хора с увреждания, младежи до 29 години и т.н.). Кандидатстването става през три посредника - ПИБ, "СИС кредит" и "Микрофонд".

Грантове за малките търговци

Общо 173 млн. лв. ще бъдат предоставени като безвъзмездна помощ на микро- и малките фирми чрез оперативна програма "Конкурентоспособност", като е възможно сумата да бъде увеличена с пренасочване на допълнителни средства от другите европрограми.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева, а максималният - 10 000 лева. Заявената субсидия не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г. Тези пари ще може да се използват за разходи за поддържане на дейността на предприятието в срок от 3 месеца, като за да се получат, е необходимо да бъде доказан спад от 20% в месечния оборот.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30 май 2020 г., като то ще става изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС. Допустими са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.

За стартъпите

За стартиращите и иновативните фирми се предвиждат капиталови инвестиции със среден размер от 800 хил. лв. Те ще се осигуряват от инвестиционните фондове, определени от Фонда на фондовете, а общият бюджет е 150 млн. лв., които вече са разпределени на четири избрани посредника.