Димитър Николов: Нямаме право да отхвърляме частни инвестиционни намерения

Кметът на Бургас пред "Капитал"

Димитър Николов
Димитър Николов    ©  Цветелина Белутова
Димитър Николов
Димитър Николов    ©  Цветелина Белутова

В края на април Общинският съвет в Бургас гласува внесено извънредно предложение на кмета на града Димитър Николов, с което прехвърли на фирмата - собственик на морските сараи на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган край Росенец, общинския път, който водеше до залива. Решението, което беше облечено с аргументи, свързани с "национална сигурност" и изграждане на канализация за намиращото се на километри рибарско селище, е последната стъпка пред окончателното затваряне на полуострова за хора, вероятно и стъпка към по-нататъшното му застрояване (отново от фирми, свързани с почетния лидер на ДПС).

Публикуваме отговори на писмените въпроси, които изпратихме до кмета на Бургас Димитър Николов във връзка с решението.

В интервю за "Капитал" от 2016 година на въпрос във връзка с ограничаване достъпа до нос Чукалята, в т.ч. пристанището (двата кея) и плажа, вие заявявате: "Обектът е строителен и няма издаден акт 16. В момента, в който това стане факт, собственикът е длъжен да осигури свободен достъп".Четири години по-късно достъп продължава да няма, но в края на м. април т.г. по ваше предложение беше сменен и статутът на общински пътища, които водят да обекта. Бихте ли обяснили защо се получи това разминаване между позициите ви през 2016 и 2020 година?

- Няма никакво разминаване между позициите ми преди и сега. След получен сигнал за поставена бариера са извършени проверки от община Бургас, както и от районната и окръжната прокуратура. Община Бургас е съставила констативен протокол и са дадени предписания за премахване на бариерата. Инвеститорът е внесъл мотивирано искане да осъществи ограничаване до строителната площадка, за да се гарантира безопасността. Входирал е План за безопасност и здраве, мотивирайки се с продължаващите строителни дейности.

По същия случай и районната прокуратура е извършила проверка, на която община Бургас е оказала пълно съдействие. Проверката е приключила с отказ за образуване на досъдебно производство. Това решение е било обжалвано пред окръжната прокуратура, откъдето също след проверка постановяват отказ за образуване на досъдебно производство.

Към днешна дата инвеститорът не е внесъл в община Бургас искане за въвеждане в експлоатация на сградата, така че позицията, която съм изразил през 2016 г., не се е променила.

Смяната на статута на общинските пътища и подробните устройствени планове в местността Отманли породиха много спекулации.

Длъжен съм да припомня, че терените около нефтобаза "Росенец" никога не са били собственост на община Бургас. Те са станали частни след приватизацията на бившето държавно дружество "Нефтохим" преди повече от 20 години.

През тези години, след дълги процедури успяхме да придобием общински пътища, което ни даде възможност да кандидатстваме по програми за изграждането на ВиК мрежа и пречиствателни съоръжения. Ако не бяхме направили това, тази голяма територия, част от "Натура 2000", в която попадат обществени зони за отдих и спорт, почивни бази, както и рибарското селище Ченгене скеле, не само че нямаше да имат перспектива за развитие, но и щеше да продължи рискът от замърсяването на Бургаския залив заради изливането на отпадните води директно в морето.

Инвестиционните намерения в този район са конституционно право на собствениците на терените и община Бургас не само че няма право да спира и да ги ограничава при наличието на всички необходими документи и законови процедури, но е длъжна да ги проведе.

Смяната на статута на общинските пътища през годините, от една страна, е продиктувана от инициативата ни да кандидатстваме по програми за ВиК канализация, а от друга, е заради внесено през 2018 година искане от "Лукойл Нефтохим Бургас". То е аргументирано с нормативни изисквания за гарантиране сигурността на нефтобаза "Росенец" като стратегически обект за националната сигурност на страната.

Всички промени на подробните устройствени планове през годините са в съответствие с националното законодателство, което община Бургас е длъжна да спазва.

Община Бургас няма право да отхвърля частни инвестиционни намерения, тъй като подлежи на съдебен контрол. Припомням също, че решенията на Общински съвет - Бургас, подлежат на последващ контрол от държавните институции.

Дългогодишните тежки процедури по изработване на подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и най-вече придобиването на собственост на улици, каквито допреди четири-пет години община Бургас не притежаваше в местността Отманли, дават добра перспектива да започнем най-после да развиваме в обществена полза цялата територия на местността Отманли.

Ако сградата не е въведена експлоатация, как ще коментирате общоизвестното обстоятелство, че тя се ползва от близо пет години?

- Съгласно Закона за устройство на територията режимът за въвеждане в експлоатация на сгради от четвърта категория е регистрационен. Право на собственикът на сградата е да прецени кога са приключили всички строителни дейности. До този момент в община Бургас не е постъпвало заявление за регистриране на сградата.

По какъв начин постановление по прокурорска проверка за престъпление от общ характер може да обоснове бездействието на общината по осигуряване достъп до общински път?

- Общинска администрация е изпълнила тези контролни действия, които са от нейната компетентност.

Ще имат ли достъп до плажа и пристанището гражданите след приемането на предложенията ви?

- Въпросната улица никога не е стигала до морския бряг, а е свършвала в частен терен. Улица, която да осигурява достъп до морския бряг, никога не е съществувала и не е била предвидена и по предходни устройствени и кадастрални планове.

Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) морските плажове се отразяват в специализирани кадастрални карти, които се възлагат от МРРБ. Към настоящия момент за територията, която визирате, няма възложена и изработена такава карта. Съгласно ЗУЧК, с ПУП се осигурява свободен достъп само до определени със специализирана кадастрална карта морски плажове.

С взетото от общинския съвет решение на 28.04.2020 г. се предвижда нова улица, която да обезпечи искането на "Лукойл Нефтохим" за сигурността на нефтобаза "Росенец" - обект със стратегическо значение за сигурността на страната.

Пристанът, който визирате, е със статут на частна собственост - по документи хидротехническо съоръжение, а визираният плаж не е отразен от МРРБ в кадастъра и попада в имот държавна собственост.

В местността Отманли категорично има свободен достъп до съществуващите морски плажове.

Как ще отговорите на аргументите, че терените, които са засегнати от предложените от вас промени, се намират на километри от рибарското селище?

- Според изискването на ПУДООС предоставянето на финансиране за подобен род проекти става само при условие че се разрешават проблеми със замърсяването на територията в нейната цялост - визирам местност Отманли, част от която е Ченгене скеле.

Другият аргумент за предложението са свързани със сигурността на базата на "Лукойл". Как ще коментирате в тази връзка скорошният случай на пожар в имота в съседство на базата?

- Няма как да коментирам пожар в частен имот, нито имам компетенциите на районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Системата за сигурност на нефтеното пристанище е отговорност на собствениците на компанията и именно тяхното искане за гарантиране на тази сигурност е основата на одобрения на 28.04.2020 г. подробен устройствен план.

Като основен аргумент за това предложението да бъде внесено като извънредна точка Вие посочихте кандидатстването на Община Бургас за финансиране на изграждане на ВиК мрежа в "Росенец" пред ПУДООС. През 2014 година Община Бургас кандидатства по проект за изграждане на водоснабдяване и канализация на лесопарк "Росенец". В тази връзка - какво се е случва с кандидатстването през 2014 г.?

- Именно неодобряването на подадения към ПУДООС през 2014 г. проект за изграждане на водоснабдяване и канализация на Отманли е причина за инициирането на редица изменения в подробните устройствени планове за лесопарка. След приключване на всички необходими процедури, през 2018 г. подадохме ново заявление за финансиране пред ПУДООС с обхват "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Зона Хижи - Eтап 1 и Етап 2". За радост, проектът беше одобрен и отключи възможността за решаване на дългогодишния проблем в целия район по изграждането на канализация и опазване на околната среда в определените като "чувствителни" зони на Черноморското крайбрежие и Бургаския езерен комплекс. В местността Отманли има десетки почивни бази, заведения и хиляди посетители целогодишно. Изграждането на канализация ще позволи на собствениците на туристическите бази и обекти да предлагат по- добър туристически продукт и да направят бъдещи инвестиции в тях. По този начин цялата територия ще се развие като все по-предпочитано място както от жителите на Бургас, така и от туристи, което е и дългогодишното желание на Община Бургас. 3.2

В кой момент от подготвяне на апликационната процедура разбрахте, че се налага промяна на ПУП, която предлагате и която да бъде одобрена по спешност от Общински съвет - Бургас?

- Спешността се налага от необходимостта да продължи изграждането на канализация в Отманли, за да се обезпечат съществуващите туристически бази, а също така и от одобрения ни проект в рибарското селище Ченгене скеле за изграждане на лодкостоянка и етнографски рибарски комплекс. Строителството вече започна, но няма как те да функционират като новото туристическо място на Бургас без изграждането на ВиК канализация и пречиствателни съоръжения. През зимата и в момента там живеят около 400 рибари, а през лятото посетителите достигат над 2 000. Строителството на канализация там, което е предвидено в етап 3, е обвързано технически с това на лодкостоянката и етнографския комплекс. Наличието на одобрена градоустройствена основа, съобразно изискванията на бъдещата ВиК инфраструктура, е задължително условие за разглеждане на заявлението в ПУДООС. С решението на Общински съвет - Бургас е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за тази територия именно с цел да се изпълнят нормативните изисквания за изграждане на ВиК инфраструктура. Изработването и одобряването на всеки ПУП е дълъг процес, изискващ събирането на множество документи и съгласуване от различни институции. Това отне на общинска администрация близо две години. През това време стартираха други два обекта, които са свързани с проекта за ВиК мрежи в Отманли. Реализацията на етап 3 от проекта е свързана с изграждащите се в непосредствена близост проекти за лодкостоянка и Етнографски рибарски комплекс в Ченгене скеле, които се финансират с европейски средства. Предвидено е отпадните води от тези два обекта да се пречистват в бъдещия ПСОВ, който ще се реализира с проекта за ВиК мрежи в рибарско селище Ченгене скеле. Това наложи да се базираме на предвидената в Правилника за работата на Общински съвет Бургас възможност за внасяне на докладната записка като извънредна, отчитайки изключителната значимост на цялата територия на местността Отманли. 3.3

В интервюто за "Капитал" през 2016 година казвате, че "теренът на "Хермес Солар" не е в обхвата на проекта, с който община Бургас е кандидатствала пред ПУДООС." Включен ли е теренът на "Хермес Солар" в новата апликация и каква е връзката с промяната на статута на уличната мрежа, която беше приета на заседанието на Общински съвет - Бургас от 28 април 2020 г.?

- Първите два етапа - 1 и 2 на проекта за ВиК канализация в местността Отманли, са за част от нейната територия. Новото кандидатстване е за финансиране пред ПУДООС за етапи 2А и 3, с което се изчерпва цялата територия на местността и ще бъде изградена довеждаща ВиК инфраструктура до всички имоти в местността. Пред ПУДООС няма как да се кандидатства за финансиране без одобрена улична регулация, каквато вече Общински съвет - Бургас одобри и това ще даде зелена светлина за кандидатстването ни за последния етап. Надявам се да бъдем одобрени, защото това е важно за Бургас.

От отговорите на въпросите става ясно, че проектът, за който кандидатствате е плод на дългогодишен процес. Без отговор остава въпроса в кой момент се е наложило приемането по спешност на ПУП-ПРЗ. В тази връзка - на коя дата разбрахте, че има възможност да получите финансиране?

- На коя дата получихте указание да приемете ПУП-ПРЗ? - Указанията, които дадени от ПУДООС бяха, че за да се получи финансиране на проекта през текущата 2020- та година, заявлението за него трябва да бъде внесено до края на месец април. Всички процедури, които трябваше да приключат, за окомплектоване на докладната записка и внасянето й в Общински съвет, не позволиха тя да бъде внесена в срока за входиране на редовни докладни записки. В същото време ако докладната записка трябваше да бъде разгледана на следващото заседание през месец май, това би означавало, че Община Бургас щеше да загуби възможността финансирането да бъде осигурено в настоящата 2020- та г. Други два проекта, които зависят от изграждането на тази ВиК инфраструктура - лодкостоянка "Ченгене скеле" и Етнографски комплекс "Ченгене скеле" вече са одобрени и са в процес на изпълнение. Отлагането на проекта за ВиК инфраструктура на територията на местността "Отманли" за 2021 г. поставя под риск изпълнението на двата проекта, които вече се реализират.

Интервюто взе Росен Босев