НА ЖИВО от 10:00 ч.: Банките и бизнесът

Нов регистър за всички концесии в страната ще бъде създаден с 1.5 млн. лв.

Оферти за изпълнител се събират до 23 юли, а финансирането е по европроект от програма "Добро управление"

Според приетия през 2018 г. нов закон за концесиите те се делят на такива за строителство, услуги и ползване на държавна и общинска собственост. Процедури за концесии са предвидени обаче и в специализирани закони - например в този за подземните богатства
Според приетия през 2018 г. нов закон за концесиите те се делят на такива за строителство, услуги и ползване на държавна и общинска собственост. Процедури за концесии са предвидени обаче и в специализирани закони - например в този за подземните богатства    ©  Надежда Чипева
Според приетия през 2018 г. нов закон за концесиите те се делят на такива за строителство, услуги и ползване на държавна и общинска собственост. Процедури за концесии са предвидени обаче и в специализирани закони - например в този за подземните богатства
Според приетия през 2018 г. нов закон за концесиите те се делят на такива за строителство, услуги и ползване на държавна и общинска собственост. Процедури за концесии са предвидени обаче и в специализирани закони - например в този за подземните богатства    ©  Надежда Чипева

Министерският съвет е обявил обществена поръчка за изграждане на нов национален регистър за всички концесии в страната, който трябва да замени създадения през 2005 г. портал с информация за тези договори. За целта са заделени малко над 1.5 млн. лв. без ДДС, основната част от които идват от европейската програма "Добро управление", се вижда от информация в регистъра на обществените поръчки.

Новата платформа ще включва различни модули за концедентите, база данни с документи и информация за управление и контрол и други, а кандидатите, които искат да я изградят, ще трябва да подадат оферти до 23 юли.

Единна система

Бъдещият нов регистър на концесиите трябва да включва информация за всички такива процедури, независимо дали техният концедент е министър или кмет и независимо дали са проведени по закона за концесиите или друг специализиран закон, като например този за черноморското крайбрежие, чрез който се провеждат процедурите за плажове. Предвижда се той да съдържа различни модули, разделени по предмет - например концесии на природни богатства, на плажове, на минерални води, процедури за държавни, общински или съвместни концесии и др.

Документи в поръчката могат да подават компании или обединения, които докажат наличие на определен брой специалисти и имат внедрен стандарт за качество БДС ЕN ISO 9001 или еквивалентен.

Оферти се приемат до 23 юли, като на следващия ден е предвидено и отварянето им, се вижда от документацията. По-висока тежест в класираното ще има критерият качество - 60% от оценката, а 40% ще е предложената цена за изпълнение. Регистърът ще трябва да бъде изработен за срок от 1 година, е посочено още в условията, като одобреният кандидат ще трябва да осигури и тригодишна гаранционна поддръжка.

Финансирането - от еврофондовете

Изработката на бъдещия концесионен регистър се финансира по проект от европейската програма "Добро управление", който е за "усъвършенстване на концесионната политика". Въпросният проект е за 2.99 млн. лв. и включва още изготвянето на методически ръководства за възлагане и изпълнение на концесии, както и различни проучвания и анализи. От началото на 2018 г. действа изцяло нов закон за концесиите, който ги разделя условно на три вида - за строителство, за услуги и за ползване на държавна или общинска собственост.