Прокуратурата няма да проверява кея на Доган, а пристанището на "Лукойл" в "Росенец"

Концесията на нефтения терминал е от 2011 г., по време на първото правителство на Бойко Борисов

Върховната административна прокуратура обяви, че е сезирала министъра на транспорта да започне незабавна проверка на концесионирането на пристанищен терминал "Росенец". Първосигналното очакване, че ще се проверява кеят до т.нар. сарай на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, на който се опитаха да акостират лодките и катамараните по време на масовото ходене на плаж тази събота, обаче се оказва илюзия. Предмет на проверката ще бъде нефтеният терминал, ползван от рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас".

Така, въпреки че институциите следват да дадат отговори как появата на летния сарай на Доган и пристана пред него е станала възможна, каква функция и статут има всичко това, което ясно се видя на камерите, засега няма решение в тази посока.

Вместо това прокуратурата иска транпортното министерство да й предостави концесионния договор за пристанищния терминал на "Лукойл", административната преписка по сключването на договора, както и инвестиционната програма. Изисква се още и информация за предварителни съгласувания и одобрения, произтичащи от решението на Министерския съвет, и информация за извършван от страна на транспортното министерство контрол по изпълнение на концесионния договор след решението на първото правителство на Бойко Борисов за определяне на концесионер от 22 март 2011 г.

Миналата седмица (на 9 юли) прокуратурата възложи на три други министерства - регионалното, на околната среда и на туризма, както и на ДНСК да проверят всички планираните и извършени строежите в местността "Аркутино", както и в парка "Росенец". Според тогавашното съобщение преписката е образувана по публикации, че не се спазват правни норми, които защитават изключителната държавна собственост и които уреждат изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на черноморското крайбрежие. "В хода на проверката трябва да се установи дали е допуснато накърняване на правото на изключителна държавна собственост върху морски плаж. Следва да се провери предприети ли са мерки за защитата й при нарушения, ограничен ли е свободният и безплатният достъп до морски плаж, попадат ли съответните имоти в защитени зони по ЗБР, има ли наличие в имотите на пясъчни дюни съгласно ЗУЧК, извършени ли са строежи", казаха още от прокуратурата.

Какво предвижда договорът

Договорът за концесията на пристанищния терминал "Росенец" от "Лукойл Нефтохим Бургас" е подписан през май 2011 г. По това време все още транспортен министър е Александър Цветков, който беше сменен малко по-късно с други мотиви и наследен от Ивайло Московски.

Концесията е за срок от 35 години - до 30 юли 2046 г. Пристанищната територия е с площ 37 998 кв.м, като има и 3 пирса на пристанищния терминал. "Не са предмет на тази концесия следните съоръжения: вълнолом, морска кейова стена и плавателни канали", пише за концесията в Националния концесионен регистър. Концесионерът е длъжен да осигурява 24-часов достъп до пристанищния терминал и осъществяване на него на пристанищните услуги не по-малко от 8 часа в денонощието, като няма право да откаже предоставянето на пристанищна услуга освен в случаите на форсмажор.

Заплащането

Концесионерът се е задължил да направи инвестиции от 44.2 млн. евро в обекта за целия срок на договора. През миналата година обединение между строителните "Джи Пи груп" и "АКЗ Бургас" спечели поръчка като единствен кандидат за ремонт на пристанище "Росенец". Тя беше на стoйнocт почти 30 млн. лв. без ДДС, като се предвижда модернизация на пирсове (кейове) 1, 2 и 3 на пристанищния терминал.

Еднократното концесионно плащане е било в размер 977 915 лева без ДДС. Годишното заплащане е в две части. Фиксираната част е 385 хил. евро. А променливата е по-голямата от следните две суми - процент, не по-малък от 8.3 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, спрямо приетите за базови нетни приходи от 3 312 000 евро или коефициент, измерен като евро за тон, не по-малко от 0,03 евро на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона. Сумата на фиксираната част се индексира на всеки три години от срока на концесията.