Напредва проектът за събаряне на хотел "Рила" в София заради нова 11-етажна сграда

Идеята е неуместна, казва кметът на район "Средец" в становище до главния архитект, като посочва седем причини за това

Единадесететажен комплекс с жилища, офиси и административна част ще замести столичния хотел "Рила" според проект за промяна на регулационния и застроителен план на хотела, изпратен за становище в районната администрация на "Средец". Сега започва да тече 14-дневният срок за възражения от заинтересованите лица, които после ще бъдат разгледани от експертния съвет на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ), който и ще прецени доколко са основателни.

Проектът всъщност е внесен в НАГ още през 2019 г. от Яна Басам Хадам и Георги Спасов Велев - официални собственици на "Пропърти груп България", което притежава хотела, който иначе се свързва с Евелин Банев-Брендо. Предвижда се 42-метровата сграда да бъде построена след събарянето на хотела чрез безвзривни методи. Макар че периметрите отговарят на допустимата височина за центъра по общия устройствен план и, общо взето, припокриват сегашната етажност, намеренията за нова сграда предизвикват няколко сериозни притеснения у гражданите и кмета на район "Средец" Трайчо Трайков.

Автомобили и останки

Причините са както градоустройствени, така и свързани с античната археология, която се намира под хотела. На първо място, новото застрояване би увеличило автомобилния трафик в центъра на града, чието редуциране е заложено в редица стратегии за развитие на столицата, включително в доклада "София - град за хората", изработен от датския архитект Ян Геел. "Поставените цели като облекчаване на автомобилния трафик в центъра на града и планирането в "човешки мащаб" са несъвместими с предлаганото високо застрояване", казва кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в становище до главния архитект на София Здравко Здравков. В него той изрежда общо седем причини, поради които проектът му се струва неуместен.

Една от тях е идеята на архитектурното студио "Ателие Серафимов архитекти" за подземни паркинги, които евентуално да се намират под нивото на археологичните останки. Според Трайков това е невъзможно и остава вариантът за многоетажен подземен паркинг, "който би контрастирал със заобикалящата го културно-историческа среда". Освен това автомобилният трафик ще замърси още повече въздуха, ще се увеличи значителното количеството генерирани битови отпадъци и ще усложни сметосъбирането и сметоизвозването, посочва той.

Проблеми с археологията

Най-голямото предизвикателство при строежа на нова сграда е археологията. Хотелът е разположен тъкмо в археологическия резерват "Антична Сердика и Средновековен Средец" и е построена върху ценни антични останки. Което значи, че при стоеж ще са необходими специални разрешителни режими, а това е свързано с трудности и рискове.

"При реализирането на плана следва да се приложат мерки за запазване на подземни мрежи и съоръжения и недвижимо културно наследство. С оглед статута и значението на мястото е необходимо тези мерки да са в максимална степен ясни, подробни и недвусмислени, за да се гарантира, че по време на строителството няма да бъдат унищожени ценни археологически находки и ще бъде спазен законът, така че те да бъдат експонирани в рамките на обекта с осигурен свободен достъп за гражданите. Досегашната практика показва, че достъпът до подобни частни обекти за широката общественост е затруднен и тяхната атрактивност е намалена", коментира Трайчо Трайков в становището си.

Шум и прах

Освен многото шум и прах, който ще последва от отварянето на строителната площадка и ще наруши спокойствието на живеещите, "при сегашната несигурна икономическа ситуация реализацията на подобни смели инвестиционни инициативи е много несигурна и би могла да се проточи допълнително", пише Трайков. Това от своя страна би довело до поредния спрян голям строеж, който би се отразил "много негативно на визията на най-представителната градска част".

Хотелът попада в територия с културно-историческо наследство и според кмета появата на нова висока сграда ще наруши сериозно архитектурно-историческия облик на ул. "Леге" и ще доминира над ниските ограждащи го сгради, повечето от които са архитектурно-строителни паметници на културата. Трайков добавя и че обектът попада в охранителна зона на Единична недвижима културна ценност "Църква "Св. Николай Мирликийски", с категория "местно значение", а уличната настилка около обекта представлява Единична урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност.

Самият хотел "Рила" пък е включен в "Бяла книга" на модерната архитектура като обект, който трябва да бъде защитен, но все още не фигурира като паметник на културата, доколкото няма новообявени от неговата епоха.

От Божков - на Брендо

Преди 20 години хотел "Рила" беше купен от държавата от хазартния бос, известен с афинитета си към античността, Васил Божков, но в края на 2017 г. той го продаде на фирма, свързвана с Евелин Банев-Брендо, за 9.8 млн. евро. Сделката се финансира със заем 10 млн. евро от БАКБ.

По последни документи сега хотел "Рила" е собственост на "Пропърти груп България" през дружеството "Рила Център". Физическите лица в дружествата се сменят, като последно като действителен собственик на групата с 85% в Търговския регистър е посочена Яна Басам Хадам, а 15% има Георги Спасов Велев.