Учени от БАН: Повече така не може! Оставка!

Когато властта е потъпкала морала и всички ценности, гражданското неподчинение е единствената форма на обществено поведение, заявяват в отворено писмо учени и специалисти от Българската академия на науките

   ©  Мария Съботинова
   ©  Мария Съботинова

Публикуваме целия текст на отвореното писмо на учени и специалисти от БАН, разпространено в понеделник:

Задълбочаващият се управленски произвол на правителството застрашава самите устои на държавата ни. Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки. Намаляващият ни народ, с най-ниска продължителност на живота в Европа и най-висока смъртност в света, е поставен в условия на повсеместна корупция и феодално-олигархични зависимости.

Автократично-мутренският стил на разпореждане с човешките и материалните ресурси на страната придоби статуса на социална, икономическа, финансова политика.

За броени минути конституционно най-високопоставената фигура на държавата - председателят на Народното събрание, може да бъде изхвърлена без коментар и заменена с фигурант, за когото личното достойнство е непознато чувство. Върховете на властта се изпълниха с некомпетентни, безчестни, парично зависими партизани.

Основният политически инструмент - държавният бюджет, години наред се прави "копи-пейст", с умишлени излишъци, за да се крадат "законно". Стотици милиони левове народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол. Бюджетът за здравеопазване се увеличава ежегодно с цел да бъдат присвоявани милиарди, а здравният статус на населението се влошава. Здравеопазването е в кадрови колапс, недостигът на квалифицирани медицински специалисти вече заплашва общественото здраве с катастрофа.

Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми, разходват се безотговорно и пълнят партийните каси. Строят се най-скъпите, опасни и некачествени пътища, разпадаща се инфраструктура и спортни съоръжения, на които никой не спортува. Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет.

Образованието е в безизходица - функционално неграмотните деца вече доминират. Главоломно оредяват специалистите във всички сфери. Научният труд се цени по-ниско от хигиенния. Отношението към водещия научен, духовен и експертен център на България - Българската академия на науките, е унизително. Неглижира се развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Обществените науки са замърсени от толерираното присъствие на придворни продажници с научни титли.

Съдебната власт е ратай на изпълнителната. Прокуратурата безсрамно и нагло изпълнява политически поръчки и охранява престъпни практики. Полицаи бият деца и се гаврят с момичета.

Средствата за масова информация са превърнати в трибуни за манипулации, потънали в насилието на цензурата и аморалността на автоцензурата.

Никой не вярва, че това правителство е способно да организира избори без огромно количество "купен вот", "невалидни бюлетини", "мъртви души" и "екскурзианти".

Некомпетентното управление на COVID инфекцията заплашва да се превърне в поредна катастрофа. Не се изпълнява "Националният план за подготовка за пандемия", а държавата е вкарана в хаос с неадекватни, взаимно противоречиви и нарушаващи законите заповеди. Когато няма болни, се въвеждат разрушаващи икономиката карантини, всява се паника, игнорират се специалистите. Когато опасността се засилва, активизира се прилагането на незаконно лечение, финансови трикове и фалшива статистика.

ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ!

Когато властта е потъпкала морала и всички обществени ценности и чрез институциите арогантно упражнява произвол, гражданското неподчинение е единствената законна форма на обществено поведение.

ОСТАВКА!

 • проф. дфн Лъчезар Аврамов, Институт по електроника
 • проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк - БАН
 • професор Катя Георгиева, Институт за космически изследвания и технологии - БАН
 • доц. д-р Свилен Събчевски, Институт по електроника на БАН
 • доц. Александър Гизбрехт, ИЕ - БАН
 • доц. Теодор Миленов, Институт по електроника - БАН
 • доц. Валери Личев, Институт по философия и социология
 • проф. Емил Маноах, Институт по механика
 • чл.-кор. Олег Мушкаров, Институт по математика и информатика, БАН
 • доц. д.р Росица Колева, Институт за космически изследвания и технологии
 • ас. Мирослав Петров, ИЕ-БАН
 • гл. ас. д-р Георги Латев, Институт по астрономия с НАО - БАН
 • доц. Катерина Стамболиева, Институт по невробиология
 • проф. дхн Петко Иванов, пенсионер, Институт по органична химия с Център по фитохимия
 • Мариана Захаринова, специалист обработка данни ИКИТ-БАН
 • доц. Любен Иванов, Институт по Електроника при БАН
 • проф. д-р Геннадий Агре, Институт по информационни и комуникационни технологии
 • гл. ас. Веселин Желев, Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН
 • проф. Людмил Дренчев, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика
 • ас. Крум Банов, ИЕЕС
 • доц. Надежда Бочева, Институт по невробиология
 • гл. ас. д-р Калина Рачева, Институт по невробиология
 • проф. дфн Йорданка Семкова, ИКИТ
 • доц. Зоя Хубенова, ИКИТ
 • проф. дтн Александър Рачев, Институт по механика
 • доц. д-р Камен Даскалов, Институт по металознание
 • доц. Анна Диковска, ИЕ - БАН
 • доц. Нина Пешева, Институт по механика
 • проф. дфн. Владимир Добрев, ИЯИЯЕ, асоцииран член
 • чл.-кор. дфн Лозан Спасов, Институт по физика на твърдото тяло, БАН
 • дмн Стефан Стефанов, Институт по механика, БАН
 • гл. ас. д-р Милена Михайлова, Институт по невробиология, БАН
 • чл.-кор. Емил Нисимов, ИЯИЯЕ, асоцииран член
 • проф. дфн Светлана Пачева, ИЯИЯЕ, пенсионер
 • доц. д-р Мария Гюрова, НАИМ-БАН
 • ас. Надежда Бънзарова, Институт по механика
 • доц. д-р Росица Градева, ИБЦТ-БАН
 • проф. Спартак Керемидчиев, Институт за икономически изследвания, БАН
 • Аделина Кузева, адм. секретар, ИКИТ - БАН
 • проф. Анелия Божкова, НАИМ - БАН
 • доц.д-р Стоян Бешков, НПМ - БАН
 • доц. д-р Васил Попов, пенсионер, И-т по астрономия с НАО
 • доц. Юра Константинова, ИБЦТ
 • ас. Нина Стоянова-Нанкова, ИОН
 • доц. д-р Гергана Василева, ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Димитър Атанасов, ИЕФЕМ - БАН
 • гл. ас. д-р Боян Златков, ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Теодора Теофилова, ИБЕИ - БАН
 • доц. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ - БАН
 • проф. Пламен Ангелов, ИКИТ
 • АЗБ, изп. редактор Росица Кънева, ИБЕИ - БАН
 • доц. д-р Никола Дренчев, ИОНХ - БАН
 • доц. д-р, Иван Пандурски, ИБЕИ-БАН
 • инж. Бойко Колев, ИЕ - БАН
 • гл. ас. д-р Малина Делчева ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Мария Наумова, ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Пламен Иванов, ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Владимир Александров, ИФРГ - БАН
 • биолог Георги Христов, ИбЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Йордан Кошев, ИБЕИ - БАН
 • проф. Васил Попов, ИБЕИ
 • доц. д-р Владислав Костов, ИМК - БАН
 • биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ - БАН
 • спец. биолог Ангел Дюгмеджиев, ИБЕИ - БАН
 • биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ - БАН
 • доц. Рачо Стефанов Стоев, ИЕМПАМ - БАН
 • доц. д-р Борислав Наумов, ИБЕИ - БАН
 • доц. д-р Димитър Димитров, ИБЕИ - БАН
 • доц. Николай Тютюнджиев, Институт по Електроника - БАН
 • проф. Росица Николова, ИМК-БАН
 • проф. Венелин Енчев, ИОНХ - БАН
 • доц. д-р Марина Станилова, ИБЕИ - БАН
 • Здравка Славкова, химик, ИФТТ - БАН
 • водещ изсл. Владимир Механджиев, ИФТТ - БАН
 • гл. ас. д-р Владислав Вергилов, НПМ - БАН
 • биолог Борислав Стоянов, ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Теодора Тодорова, ИБЕИ - БАН
 • магистър Емилия Вачева, НМП - БАН
 • технолог Васил Станоев, ИФТТ - БАН
 • ас. Ася Петрова, ИФРГ - БАН
 • доц. д-р Борис Николов, ИБЕИ - БАН
 • биолог, Калина Вълчинкова, ИБЕИ - БАН
 • доц. Стела Лазарова, ИБЕИ - БАН
 • доц. д-р Таня Димова, ИБИР - БАН
 • д-р Л. Димитров, Институт по минералогия и кристалография - БАН
 • доц. д-р Антоанета Стоянова Петрова, Ботаническа градина
 • доц. д-р Пенка Ватова, ИЛ - БАН
 • биолог Ралица Ангелова, ИЕ - БАН
 • чл.-кор. Димчо Кашчиев, Институт по физикохимия - БАН, асоцииран член
 • проф. д-р Ива Угринова, ИМБ - БАН
 • гл. ас. д-р Стефан Колев, Институт по електроника - БАН
 • доц. Росица Стоянова, ИИстИ
 • гл. ас. д-р Мирослав Дангалов, ИОХЦФ - БАН
 • ас. д-р Лъчезар Якимов, ИБЕИ - БАН
 • доц. д-р Кръстина Панайотова, НАИМ - БАН
 • проф. Евелина Славчева, Институт по електрохимия и енергийни системи
 • ас. д-р Веселин Петков, ИМСТЦXА - БАН
 • доц. д-р Красимир Л. Костов, ИОНХ - БАН
 • проф. Бойко Георгиев, ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Деян Статулов, Институт за изследване на изкуствата, БАН
 • проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС - БАН
 • проф. Вълко Бисерков, ИБЕИ - БАН
 • Мила Тасева, докторант, ИБЕИ - БАН
 • проф. д-р Влада Пенева, ИБЕИ - БАН
 • доц. д-р Андрей Чорбанов, ИМикБ
 • доц. д-р Ивайло Дедов, ИБЕИ - БАН
 • проф. Николай Спасов, Национален природонаучен музей - БАН
 • проф. Румен Калчев, ИБЕИ - БАН, пенсионер
 • акад. проф. Ангел С. Гълъбов, д.м.н., ИМикБ
 • доц. д-р Анастас Пашов, ИМикБ
 • доц. д-р Валери Григоров, Национален археологически институт и музей - БАН
 • проф. д-р Румяна П. Статева, ИИХ - БАН
 • химик Деница Иванова, ИИХ - БАН
 • доц. Людмила Парашкевова, Институт по механика, БАН
 • доц. д-р Екатерина Борисова, ИЕ - БАН
 • проф. д-р Йордан Узунов, пенсионер ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. д-р Ивайло Балчев, ИЕ - БАН
 • проф. д-р Яна Чекаларова, Институт по Невробиология - БАН
 • доц. д-р Иванка Цаковска ИБФБМИ - БАН
 • маг. Ирина Кръстева ИБЕИ - БАН
 • проф. дхн Константин Хаджииванов, ИОНХ - БАН
 • проф. д-р Милена Попова, ИОХЦФ - БАН
 • доц. д-р Иван Радев, ИЕЕС - БАН
 • ас. д-р Атанас Атанасов, Институт за космически изследвания и технологии - БАН
 • д-р Ивета Бошнакова, ИЕЕС - БАН
 • доц. Д-р Димитър Радев, ИОНХ - БАН
 • доц. Д-р Екатерина Радева, ИФТТ - БАН
 • проф. д-р Румяна Цонева, ИБФБМИ - БАН
 • доц. д-р Георги Марков, НПМ - БАН
 • ас. Ирина Георгиева, ИБФБМИ - БАН
 • проф. Калоян Петров, ИИХ - БАН
 • проф. дфн. Кирил Крежов, ИЯИЯЕ - БАН, асоцииран член
 • гл. ас. д-р Любомир Славов, ИЕ - БАН
 • гл. ас. д-р Цветан Захариев, ИОНХ - БАН
 • Ивайло Димчев, докторант, ИБЕИ - БАН
 • гл. ас. Александър Николов, ИМК
 • изследовател Костадин Катранджиев, ИБЕИ - БАН
 • доц. Елена Колева, ИЕ - БАН
 • проф. дхн Людмил Антонов, Институт по Електроника, БАН
 • Атанас Танев, докторант, ИБЕИ - БАН
 • доц. д-р Оля Стоилова, ИП - БАН
 • Катя Петрова Родева - гл. счетоводител, Институт по електроника
 • доц. д-р Росица Родева, ИФРГ - БАН
 • гл. ас. д-р Биляна Генова, Институт по невробиология, БАН
 • доц. Десислава Пашкулева, Институт по механика
 • гл. ас. д-р Росица Димитрова, ИМСТЦХА - БАН
 • проф. Николай Недялков, ИЕ, БАН
 • проф. Маргарита Камбурова, Институт по микробиология, БАН
 • доц. д-р Калина Алипиева, ИОХЦФ - БАН
 • гл. ас. д-р Цветалин Тотев, Институт по невробиология
 • гл. ас. д-р Наташа Иванова, Институт по невробиология - БАН
 • инж. Петър Анастасов, Институт по невробиология - БАН
 • ас. Деница Ничевска, ИЕЕС - БАН
 • химик Христо Петков, ИОХЦФ - БАН
 • доц. Никола Николов, Институт по механика
 • ас. Жанина Петкова, ИОХЦФ - БАН
 • инж. Иванка Димова-пенсионер, ИИХ - БАН
 • доц. д-р Боряна Трушева, ИОХЦФ - БАН
 • Елеонора Иванова, библиотечен специалист, ИМК - БАН
 • ас. Асен Игнатов, НПМ - БАН
 • гл. ас. д-р Борис Дренчев, ИЕЕС - БАН
 • проф. д-р Петко Денев, ИОХЦФ - БАН
 • проф. д-р Антоанета Трендафилова, ИОХЦФ - БАН
 • химик, Цветинка Грозданова, ИОХЦФ - БАН
 • инж.-химик Борислава Георгиева, Институт по електроника
 • проф. д-р Йордан Христосков, Институт за кономически изследвания
 • биолог, Борис Велков, ИБЕИ
 • доц. д-р Атанаска Делева, ИЕ - БАН
 • гл. ас. д-р Цвета Ангелова, ИБЕИ - БАН
 • проф. дмн Огнян Кунчев ИМИ - БАН