Проектът на ГЕРБ за промени в Изборния кодекс поражда опасения от манипулации

Проектът на ГЕРБ за промени в Изборния кодекс поражда опасения от манипулации

ЦИК се лишава от важни правомощия по контрол на процеса, а при въвеждания мажоритарен вот липсват съществени параметри

6359 прочитания

© Юлия Лазарова


Сериозна загриженост за чистотата на предстоящите избори предизвика у наблюдатели проектът за промени в Изборния кодекс (ИК), внесен от парламентарната група на ГЕРБ в понеделник едновременно с лансирането на проект за нова конституция и обявяването на идеята за свикване на Велико народно събрание. Проектът още се разучава от експертите, но дори и първи прочит мнозина от тях съзряха в него много неясноти и силно смущаващи предложения.

Сред тях се сочат например премахването на правомощията на ЦИК да дава задължителни указания на изпълнителите на техническото и програмното осигуряване, премахването на правото на наблюдателите да правят одит и проверка на машините, докато държавната фирма "Информационно обслужване", чието ръководство на практика зависи от изпълнителната власт, се вписва изрично в закона като изпълнител на машинното гласуване. Откриването на секции в чужбина се поставя в зависимост от задграничното представителство, създава се възможност изборният ден да се превърне в два дни, ако изборите се произвеждат при обявена извънредна епидемична обстановка (каквато имаме и сега), но при силна неяснота за параметрите на този процес и др.

Това е съчетано със странна неяснота при въвеждането на мажоритарния елемент в изборите за Велико народно събрание, заради които всъщност се правят тези промени. Както беше обявено предварително, 200 от общо 400-те депутати във ВНС ще се избират мажоритарно, но от проекта не става ясно дали тези мажоритарни избори ще се проведат в един или в два тура. Това има много голямо значение, защото мажоритарен избор в един тур облагодетелства големите партии и води до висок процент на непредставеност на избирателите.

На практика при избори в един тур и при много кандидати в съответния едномандатен избирателен район един кандидат може да бъде избран и с 20% или даже с по-малко от гласовете на избирателите, когато това е най-високият резултат на първия тур, коментира Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и избирателна администрация в катедра "Публична администрация" в СУ "Св. Климент Охридски". Тя не за пръв път тия дни коментира, че това влияе силно негативно на резултатите на малките партии, нововъзникнали партии и независими кандидати, тъй като обикновено, макар и невинаги, на първия тур отгоре излиза кандидат на големите партии. И други експерти споделят това мнение с уговорката, че може би само в София мажоритарен избор в един тур не би бил спечелен от системни партии, поне не навсякъде.

Нарушават се стандартите на Венецианската комисия

Нушева обаче поставя въпроса принципно: "Венецианската комисия задава стандартите в изборния процес. В приетия от нея Кодекс на добрите практики по изборни въпроси са посочени ключови елементи от изборния процес, които не е допустимо да бъдат променяни поне 1 година преди изборите - избирателната система, границите на изборните райони, начинът, по който се конституира изборната администрация. В предложения проект за изменение на Изборния кодекс се съдържат две от забранените за промяна категории - избирателната система и границите на изборните райони. Когато става въпрос за избори на ВНС, не просто е немислимо, но е и недопустимо да се извършват подобни промени", казва тя.

И обобщава: "Вместо да се решават проблемите в Избирателния кодекс, посочени от поредица доклади на международни и национални наблюдатели, в момента се предлагат промени, които противоречат на стандартите на Венецианската комисия и могат да доведат до по-високо недоверие към изборния процес и изкривяване на изборните резултати, неотразяващи волята на избирателя."

Според други експерти, с които "Капитал" разговаря, още първите текстове на проекта създават сериозни опасения, че съзнателно е мислено за манипулация и фалшификация на изборите.

Проектът предлага допълнение към чл. 12 от ИК, в който се определят местата за гласуване извън страната, като в допълнението се предвижда, че избирателни секции извън страната не се образуват при прекратена или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при становище на ръководителя му за проблеми поради военнополитическа криза или въоръжен конфликт. Изразът "прекратена или преустановена дейност" може да има много широко тълкуване, може ли да се окаже например, че консулът във Франкфурт излиза в отпуск и секция не се открива, поставя въпрос експерт. Досега разкриването на секциите никога не е зависело от задграничното представителство, казва той и дава друг пример - какво става, ако в Оксфорд, където няма представителство, има подадени 100 заявления за гласуване. Секции извън задгранични представителства се откриват по цял свят, вкарването им в този текст отваря вратите за всякакъв произвол, коментира той.

"Информационно обслужване" ще обработва данните от изборите без конкурс

Според мотивите на вносителите повече от 15 години неизменно ЦИК с конкурс е определяла една и съща фирма, на която да се възложи компютърната обработка на данните от гласуването, и това е държавната "Информационно обслужване" АД, като през последните 10 години това дружество е и единственият участник в конкурса. По тази причина те са преценили, че е по-добре да не се провежда конкурс в това усилно време за ЦИК и направо в закона да се впише кой извършва обработката на данните.

Възлагането ЦИК трябва да извърши 55 дни преди изборите. Същевременно от закона отпада текстът, който предвижда правомощие на ЦИК да дава задължителни указания на изпълнителите на техническото и програмното осигуряване, премахва се и правото на наблюдателите на изборите да правят одит и проверка на машините. Това води до смущаващия извод, че от ЦИК се отнема възможността ефективно да осъществява контрол върху този процес.

По същата логика е възложено и на БНБ да отпечатва хартиените бюлетини, а тя също е акционерно дружество по Търговския закон, се казва в мотивите към закона.

Машинно гласуване ще има не във всички секции. Няма да има машини в секциите с регистрирани до 300 избиратели, което значи селата и малките градове, както и при гласуване с подвижна бюлетина, в болници, домове за стари хора и др. подобни, както и в избирателните секции извън страната. Освен това машинното гласуване няма да е единствена възможност, проектът предвижда опция за всеки гласоподавател да избере дали ще гласува машинно или с хартиена бюлетина. Такъв избор, разбира се, няма да имат избирателите в секциите, където няма машини.

Въпроси около районирането

Липсата на яснота за начина, по който ще се провежда мажоритарният избор за половината депутати във ВНС, се съчетава с опасения по повод предлаганата нова регламентация на районирането.

Приложен е различен подход при определяне на границите на многомандатните райони, който се основава на стари статистически данни от преброяването през 2011 г. и който ще има ефект на ощетяване на жителите на големите градове и особено на София, коментира за "Капитал" Ваня Нушева.

Според предложения в проекта нов чл.306г броят на мандатите в многомандатните райони се определя въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от НСИ на база на резултатите от последното преброяване, което е от 2011 г. А за броя на едномандатните райони ще се ползват данните на НСИ, гласи следващата точка, без да уточнява, че става въпрос за данните от 2011 г., което може да означава, че става въпрос за ежегодно обявяваните данни от статистиката.

Проблемът е в данните от 2011 г., тъй като те са относително стари и не отразяват миграционните процеси в страната през последните десет години. Така ЦИК ще бъде задължена да изработи такава норма на представителство за многомандатните райони, която ще даде по-малко мандати за големите градове и София, отколкото би следвало с оглед на действителното население. Резултатът е ощетяване на избирателите в големите градове спрямо малките населени места с оглед на нормата на представителство.

При извънредна епидемична обстановка гласуваме в рамките на две денонощия, но кой ще пази книжата през нощта

Почти всички, с които "Капитал" разговаря, изказват опасения от предвидената възможност да се гласува в продължение на 48 часа в условия на обявена извънредна епидемична обстановка, като сроковете за отчитане на изборните резултати се удължават пропорционално на срока на удължаване на изборния ден. Това е предвидено в преходна разпоредба към закона, което показва някаква насока на мислене на вносителите.

Същевременно обаче текстът е твърде общ и нито той, нито мотивите дават яснота за това кой решава за тази възможност, при какви обстоятелства, по какъв начин се съхраняват изборните книжа през нощта между двата дни, как ще се брои и въобще каква е сигурността на изборните материали в този удължен срок. Някои пък изказват и други опасения, че това увеличава възможностите за оказване на натиск върху избирателите, особено в местните общности, как да гласуват в рамките на втори ден. А както вече стана дума, в едномандатните райони може един глас в повече да повлияе за мандата.

Тези поправки в цялост са много опасни, защото говорят за съзнателен опит за нагласяне на мнозинство, коментират за "Капитал" от левицата. И подсещат, че тепърва ще стане ясно какви поправки ще поискат да вкарат и ДПС в Изборния кодекс, при положение че "те сега имат какво да търгуват", имайки предвид, че от тяхната подкрепа зависи дали ще се съберат евентуално нужните 160 гласа за свикване на ВНС. Засега от левицата отказват официално да коментират по същество предлаганите промени, за да не ги легитимират.

Сериозна загриженост за чистотата на предстоящите избори предизвика у наблюдатели проектът за промени в Изборния кодекс (ИК), внесен от парламентарната група на ГЕРБ в понеделник едновременно с лансирането на проект за нова конституция и обявяването на идеята за свикване на Велико народно събрание. Проектът още се разучава от експертите, но дори и първи прочит мнозина от тях съзряха в него много неясноти и силно смущаващи предложения.

Сред тях се сочат например премахването на правомощията на ЦИК да дава задължителни указания на изпълнителите на техническото и програмното осигуряване, премахването на правото на наблюдателите да правят одит и проверка на машините, докато държавната фирма "Информационно обслужване", чието ръководство на практика зависи от изпълнителната власт, се вписва изрично в закона като изпълнител на машинното гласуване. Откриването на секции в чужбина се поставя в зависимост от задграничното представителство, създава се възможност изборният ден да се превърне в два дни, ако изборите се произвеждат при обявена извънредна епидемична обстановка (каквато имаме и сега), но при силна неяснота за параметрите на този процес и др.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  scuby avatar :-(
  scuby

  Не знам как полезните идиоти ви се водят по акъла. Явно наистина са много големи идиоти! Сайтът ви заприлича на един голям парцал!

 • 3
  sfasaf avatar :-|
  sfasaf

  До коментар [#1] от "scuby":

  Изглежда, че ти го четеш най-много, когато е "заприличал на парцал". Преди протестите веднъж не съм виждал да си пишеш. Явно ти харесва да четеш и коментираш "парцали".

  Повече сме полезни, от колкото сме идиоти. Не правиш нищо освен да настройваш хората срещу ГЕРБ и ДПС, чиито интереси защитаваш.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход