93% от дюните в община Шабла липсват в кадастъра

Изчисленията са на "Зелени закони", откъдето вече установиха неотразени дюни по цялото Черноморие

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Цели 93% от наличните дюни в община Шабла липсват в кадастъра. Това установи проверка на инициативата "Зелени закони", като тя е част от по-голямо проучване, имащо за цел да покаже колко от съществуващите дюни по българското Черноморие са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти.

Първите резултати от проучването бяха съобщени в края на юни, като общото заключение, до което са стигнали експертите, е, че няколко квадратни километра с дюни от Резово до Дуранкулак не са нанесени на картите. Според научни проучвания и данни на МОСВ днес в България има между 7 и 12 кв. км дюни, а в специализираните карти на МРРБ са включени 4.65 кв. км, изчислиха от "Зелени закони".

Неотразяването на дюните в кадастъра води до някои рискове. Първо, площта им се изключва от площта на плажа, на която могат да бъдат разполагани преместваеми търговски обекти. На тях не може да се разполагат коли, кемпери и каравани. Забранява се строителството на всякакви преместваеми обекти и съоръжения. Забранява се преминаване и паркиране на леки автомобили. Ако дюните не са отбелязани като такива, концесионерите на плажовете имат възможност да ги разорат и да ги включат към площта на плажа.

Случаят Шабла

Един от фрапиращите случаи от "Зелени закони" констатират в община Шабла. Всички плажове в общината попадат в Натура 2000. Затова през 2012 г. дюните са били картирани по проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове", с възложител Министерството на околната среда и водите, обясняват от "Зелени закони".

Съгласно тези проучвания на плажовете срещу Шабленската тузла, Шабленското и Дуранкулашкото езеро, до Крапец и на север от Дуранкулашкото езеро има пет просторни зони от бели и сиви дюни. Те са описани във формулярите на защитените зони "Езеро Дуранкулак" и "Езеро Шабла - Езерец", като на територията на двете защитени зони са включени общо 1218.9 декара бели дюни и 47.9 декара сиви дюни. Но в специализираната карта на дюните към кадастъра са отразени само 92.9 декара, което прави малко над 7% от установените от МОСВ дюни, като повечето от неотразените в кадастъра дюни попадат в защитените зони "Езеро Дуранкулак" и "Езеро Шабла - Езерец" и са изключителна държавна собственост.

До къмпинг "Добруджа" имаше казус в миналото със 180 дка, които в миналото са били продадени на фирми, свързани с Гриша Ганчев, за които през 2016 г. съдът се произнесе, че трябва да бъдат върнати на държавата. От "Зелени закони" отбелязват, че няколкометрова ивица между дюните на Дуранкулак и самото езеро Дуранкулак са частна общинска собственост при условие, че по Конституция са изключителна държавна собственост.

Приморско и Перла

Интересни казуси има и на други места, например между Приморско и Перла. Проучваната територия е изцяло в "Натура 2000", отново през 2012 г. дюните са били картирани по проект, като на Европейската комисия са били докладвани сиви, бели и облесени дюни с обща площ около 237.2 декара. Тези дюни са отразени и в специализирания формуляр на защитената зона Ропотамо. В специализираната карта на дюните към кадастъра обаче са отразени под половината от тях или 121 декара.

От "Зелени закони" са изпратили писмо до министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на туризма, както и до ресорната комисия в Народното събрание с искане за среща, на която да бъдат обсъдени проблеми с картирането и опазването на дюните по българското Черноморие.