Валентин Ревански: Ямбол и Сливен винаги са били свързани и имат общо бъдеще

Кметът на Ямбол пред "Капитал"

"Ямбол бе единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води. Затова е изключително важно да бъде завършен проектът за водния цикъл на града", посочва Валентин Ревански
"Ямбол бе единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води. Затова е изключително важно да бъде завършен проектът за водния цикъл на града", посочва Валентин Ревански    ©  Надежда Чипева
"Ямбол бе единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води. Затова е изключително важно да бъде завършен проектът за водния цикъл на града", посочва Валентин Ревански
"Ямбол бе единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води. Затова е изключително важно да бъде завършен проектът за водния цикъл на града", посочва Валентин Ревански    ©  Надежда Чипева

Визитка

Валентин Ревански е кмет на Ямбол първи мандат. Той спечели местните избори с над 64% подкрепа като победи на балотажа кандидата за кмет на БСП Катя Георгиева. Преди да заеме поста Ревански беше известен в града предприемач и общественик. Два поредни мандата е бил президент на баскетболния клуб "Тунджа" Ямбол. Един от големите дарители за Църковни храмове в Ямбол и областта, както и на фондация "Енчо Керязов", която подпомага талантливи деца. Завършил е Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг в град София. Семеен с две деца.

В какво състояние заварихте община Ямбол след трите мандата управление на вашия предшественик Георги Славов и кои бяха най-големите проблеми, с които се сблъскахте, след като заехте кметския пост?

Заварихме Ямбол като един недобре поддържан град и всекидневно се сблъскваме с нерешени проблеми. Не твърдя, че ние се справяме перфектно, но се стараем и работим ежедневно за решаването на тези проблеми. Една част от тях виждаме сами, а за друга всеки ден ни сигнализират гражданите. Много от знаковите за града ни места бяха занемарени. Може би някога щяха да бъдат оправени, но срещу сериозна сума. Мога да дам пример, че в края на мандата на моя предшественик имаше спечелена и усвоена обществена поръчка за почистване на бетонираното корито на река Тунджа на стойност 680 хил. лв.

Останалият участък от реката, който не е бетониран и преминава през града, беше обрасъл с папурова растителност над 3 метра и не беше почистван 15 години. Благодарение на добрия диалог въпросният участък бе почистен от нас с помощта на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" - Ямбол, за което отново им благодаря. В момента продължават да го поддържат, като разходите са сведени само до заплащане на горивото на машините, с които работят. Към тази кауза се включиха и земеделски производители. Присъединиха се и доброволци, които помогнаха в почистването на реката от битови отпадъци. Сами може да направите разлика между нашите и предходните действия.

Според нас ремонтът на центъра на Ямбол е изпълнен с недобро качество, използваните материали не отговарят на нуждите на един областен град. Това не е само наше мнение, то е обсъждано и със специалисти, както и с доставчиците на материалите. Именно те ни сигнализираха, че е трябвало да се използват различни материали, с по-високо качество и цена. Но явно целите, които преди години са били преследвани, не са били свързани с качествено изпълнение, а нещо съвсем различно.

В част от кварталите на Ямбол има много неща, които трябва да се изградят или възстановят. Това няма как да бъде лесен и бърз процес, но ако се работи с постоянство и ясна визия, нещата ще се случат.

Община Ямбол я заварихме без тежки финансови проблеми, но със завишена численост на администрацията. Наложи се да я оптимизираме и ще продължим да го правим. Притеснителен е и фактът, че имаме наследени дела за финансови корекции, които от своя страна могат да доведат до финансови затруднения, ако бъдат загубени.

Ямбол е една от общините, които бяха засегнати сериозно от коронавирус пандемията. Подготвена ли беше здравната система за това и има ли пробойни в нея, които трябва да бъдат запълнени, за да бъдат посрещнати евентуални по-големи вълни в бъдеще?

Здравната система в Ямбол е част от здравната система на цялата страна. Това, което можеше да направи община Ямбол, бе да помогне финансово на болницата. Отделихме средства, както и организирахме дарителска кампания в помощ на лечебното заведение. Може би си спомняте, че лично аз настоявах за лекарска помощ поради моментен недостиг на специалисти. Отново благодаря на медицинския персонал, който ни помогна.

През май заради огнище на коронавирус се стигна до блокиране и затваряне на ромския квартал в града. Как изглежда ситуацията днес и повишиха ли се информираността и отговорността на ромското население към пандемията? Общината беше ли страна в този процес?

Да, стигна се до блокиране. Стигна се дори и до напрежение заради раздадени подвеждащи листовки на хората, които живеят в този квартал. В момента, в който напрежението в квартала започна да ескалира, бях сигнализиран от директора на ОДМВР - Ямбол. Веднага аз и моят заместник Михаил Керемидчиев отидохме заедно на място и след разговори и убеждаване на жителите, че още два дни трябва да се удължи срокът на блокадата, ситуацията беше овладяна. Община Ямбол продължава да осигурява храна по програмата "Топъл обяд", както и активно да работи с медиатори, които да информират, насочват, успокояват и помагат на хората.

Проведохме и информационна кампания, целяща повишение на здравната култура на хората от различните общности.

Какъв е бюджетът на общината за 2020 г.?

Бюджетът на община Ямбол за 2020 г. е в размер на близо 65 млн. лв.

А какви са икономическите ефекти от коронавирус кризата за града? Намаляват ли приходите и наложи ли се актуализация?

Над 70% е изпълнението на приходите от местни данъци и такси въпреки наложените от началото на годината противоепидемични мерки срещу COVID-19. От старта на кампанията до края на август са събрани 8 825 830 лв. Малко над 800 хил. лв. е събраният данък за придобиване на имущество. Това е с около 200 хил. лв. по-малко спрямо 2019 г., но това е в резултат на извършени по-малък брой сделки поради пандемията.

Не е налице тенденция за намаляване на приходите за община Ямбол, което не наложи актуализация на бюджета.

Кои са ключовите проекти на Ямбол през 2020 г.?

В процес на изпълнение е интегрираният проект за водния цикъл на града, който включва изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа. Работи се и по проекта за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. И двата проекта по оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

По отношение на проектите по "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втора фаза" от програма "Региони в растеж 2014-2020" мисля, че постигнахме добри резултати, защото това, което наследихме, беше един проект от социалната инфраструктура "Създаване на Кризисен център в община Ямбол", който беше остойностен на близо 1.7 млн. лв. Успяхме да преразгледаме стойностите, които според нас бяха доста завишени и спестихме средства. От остатъчните средства успяхме в последния момент, преди да изтече срокът, да добавим още един проект. Това беше етап от "Ремонт и рехабилитация на улица "Търговска", което не беше предвидено от предното ръководство.

Подобна беше ситуацията по програмата и по отношение на културната инфраструктура. Наследихме три обекта - "Ремонт и модернизация на Художествена галерия "Жорж Папазов", "Ремонт и модернизация на Младежки дом "Георги Братанов" и "Ремонт и модернизация на Военноисторически музей".

В тези три проекта също имахме съмнения за коректността на направените количествено-стойностни сметки. Направихме проверка и също открихме възможности за намаляване на сумите за тяхното реализиране. С това наше действие успяхме да предложим още едни обект, който е за ремонт и модернизация на Регионалния исторически музей в града. Сега подготвяме документация за реализирането му.

Тоест сега кандидатстваме допълнително за два обекта, които не са били в плановете на предното ръководство. Те ще бъдат изпълнени със спестените средства от оперативната програма.

Искам да допълня, че тези наши действия в никакъв случай няма да се отразят на качественото изпълнение на останалите обекти.

Те са резултат на продължителни консултации и съгласуване със строителни специалисти и проектанти.

Икономическите показатели на областта все още изостават от средните за страната, а бизнес и инвестиционната активност са ниски. Каква според вас е основната причина за тези тенденции и има ли Ямбол стратегия за развитие?

Не съм запознат с методиката за определянето на тези показатели. Според мен Ямбол икономически не изостава толкова много спрямо другите общини. В града ни има големи производители, някои от тях с национално значение. Може би изоставането се дължи на по-ниския размер на възнагражденията. Местоположението на Ямбол не е толкова атрактивно, като например морските градове или такива, на които през последните години е помогнала държавата. Говоря основно за големите градове, но към този момент не желая да споделям мнение каква е причината на тях да се обръща по-голямо внимание.

За да подобрим показателите, сме започнали да предприемаме конкретни действия. Възложим съм подготовката на общинска програма в помощ на малкия бизнес. Някои от основните акценти в нея са безвъзмездното предоставяне на общински парцели за 8 години, които след изтичане на периода могат да бъдат закупени или да останат в полза на общината. Критериите, на които ще трябва да отговарят фирмите, са средните възнаграждения на служителите, екологично производство или дейност и др. Със сигурност ще предложим и още мерки.

Смятате ли, че индустриалният парк на Сливен и Ямбол е ключ за решаването на част от икономическите проблеми на региона?

Ямбол и Сливен винаги са били свързани и имат общо бъдеще. Имаме прекрасен диалог с кмета на Сливен, дори сме говорили за общи инициативи. Първото условие за изграждането на такава зона е удобна инфраструктура между двата града. В този проект трябва да се включи и община Тунджа, защото пътят между двата града минава през нея, там също работим отлично с кмета. За този четирилентов път се говори от години. Мисля, че ако държавата прояви разбиране, може да ни подкрепи в реализацията на такъв проект, който със сигурност ще даде тласък за икономическото развитие на двата града.

Кои са следващите големи цели в партньорството между двата града?

Краткосрочната цел е свързана с изграждането на нова клетка за битови отпадъци за петте общини - Ямбол, Сливен, Тунджа, Нова Загора и Стралджа. Заедно търсим устойчиво решение на този проблем. Има различни начини да се справим с него. Преди няколко месеца заедно с кмета на Сливен проведохме работно посещение в български завод на европейско нивоза преработка на битови отпадъци. Инвестицията не е малка, но се надяваме и на частен интерес.

През 2018 г. Ямбол беше с най-ниски средни резултати на матурите по български език и математика сред всички градове в страната и най-висок дял на слабите оценки. Кои са основните предизвикателства пред местната образователната система и работите ли в посока за тяхното преодоляване?

Още в началото на нашия мандат заедно с ресорния заместник-кмет Енчо Керязов организирахме среща с всички директори на училищата в града. На нея беше и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) - Ямбол, Стойко Стойков. Изказахме нашите притеснения и изисквания към тях. Надявам се, че са разбрали това, което заедно обсъдихме. Но нека не забравяме, че контролът на учебните заведения е функция на РУО. Нека имат отговорно поведение и се отнесат сериозно към тези изключително слаби резултати. Ако държавата беше вменила контрола единствено на общините, може би резултатите щяха да бъдат различни.

Освен това, зам.-кметът по образованието Енчо Керязов направи и посещения във всички училища, за да се запознае с материалната база и техните проблеми. Навсякъде, където можем - съдействаме, очакваме и такова отношение на директорите към нас.

Преди месец стартирахме и ремонт на басейна в езикова гимназия "Васил Карагьозов", който не функционира от 7 години. Надявам се, че ще приключи до няколко месеца и ще бъде използван от учениците на нашия град.

Ямбол е на опашката и в класацията за достъп на населението до канализация, свързана с пречиствателни станции за отпадни води? Според последни информации проектът за изграждането на пречиствателната станция на града трябваше да е приключил до средата на 2020 г. Има ли ново забавяне и кога ще е готова тя?

Ямбол бе единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води. За това е изключително важно за бъде завършен проект за водния цикъл на града, който включва изграждането на станция.

Това съоръжение е важно за нуждите на Ямбол, а по своята значимост е отбелязано като обект с национално значение. През месеците, в които работим в община Ямбол, аз и зам.-кметът по строителството Михаил Керемидчиев, няколко пъти бяхме на проверка там, за да се запознаем със строително-монтажните работи на пречиствателната станция. Според нас, качеството на изпълнение е на високо ниво. Моето лично мнение, като човек, който има добри познания в областта на машините и съоръженията, мога да заявя, че монтираните машини и съоръжения са с високо качество, на водещи европейски производители. Сега остава да се извършат нужните проверки и настройване на всички отделни обекти в пречиствателната станция, за да могат да работят в синхрон с технологията на пречистване.

Няколко месеца е срокът за постигането на предвидената степен на пречистване на водата.

Искам да отбележа, че при първия изпълнител този проект е бил записан от управляващия орган като рисков обект и затова беше спрян от изпълнение. След като беше възобновен, с нов изпълнител, е пред приключване. Очакваме МОСВ да го приеме като успешен.

Интервюто взе Велина Господинова