Съдът: Не трябва да е тайна кой доставя храна в затворите

Дирекция "Изпълнение на наказанията" крие договорите и изплатените суми за доставките, които са десетки милиони

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Да разбереш кой е доставял храна за затворите години наред и на каква цена е ставало това се оказва държавна тайна. Средно на година обаче се плащат по около 10 млн. лв. за изхранване на лишените от свобода, което прави въпроса повече от съществен.

През април тази година "Капитал" поиска договорите с такъв предмет, както и платежните документи от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Дирекцията е част от Министерство на правосъдието и отговаря за работата на затворите. Ведомството формално не отказа да даде данните, но реално се измъкна, като препрати към линкове, които изобщо не съдържат нужните документи. По време на хитрия отговор на ГДИН министър на правосъдието все още е Данаил Кирилов, ресорният зам.-министър е Николай Проданов, a самият отговор е подписан от главния директор комисар Ивайло Йорданов.

В резултат на това "Капитал" заведе дело срещу ГДИН със съдействието на Програма "Достъп до информация". Административния съд - София-град (АССГ), прие, че дирекцията не е предоставила поисканата информация и трябва да отговори пак.

Документите са особено интересни, тъй като в продължение на поне пет години - между 2015 и 2020 г., ГДИН няма нито една успешно проведена открита процедура по обществена поръчка за доставка храна. Това предполага, че са подписвани или договори без състезание или анекси към предишни възложени поръчки с определени фирми, без да има прозрачност и отчетност. Освен това тази година дирекцията сключи договор за над 55 млн. лв. с ДДС за осигуряване на храната за следващите пет години в процедура с доста съмнителна хронология, като покрай този казус бе отстранен бившият вече директор на ГДИН.

Какво каза съдът

"Kaпитал" поиска сключвани от дирекцията договори с различни доставчици от 2012 г. насам, както и сумите, които са платени. В регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП), както и в профила на купувача ГДИН няма нито договорите, нито размера на плащанията, затова е невъзможно да се проследи какви разходи е имала дирекцията по това перо години наред. Ако се вземе предвид последният контракт, вероятно става дума за около 10 млн. лв. на година

В отговор на запитването ГДИН изпрати линкове към информация в АОП, която обаче не съдържа срокове, единични цени и изплатени суми. "След собствена служебна проверка съдът установи, че така посочените линкове не предоставят исканата информация. Не се установиха текстовете на търсените договори, нито данни за съконтрагентите по тях", пише съдия Калина Пецова в своето решение от октомври 2020 г.

Накратко, ГДИН хем не отказва информацията, хем не я предоставя. "По този начин, макар привидно с позитивно за заявителката съдържание, оспореният акт не предоставя искания от Ч. достъп", допълва съдът. Освен това съдия Пецова отбелязва, че документите така или иначе са във ведомството, затова не е било нужно да се отговаря с линкове и няма пречка да се изпратят директно договорите. Не на последно място, "съдът приема, че са налице основания за предоставяне на информацията, доколкото същата представлява обществена официална информация".

Затова и решението на ГДИН е върнато за преразглеждане, като сега дирекцията трябва да се произнесе наново.

Кой все пак доставя храна

Последният официален договор за доставка на храна в затворите допреди 2020 г. е от 2014 г. Тогава в процедура по договаряне без предварително обявление (не открит търг, както би следвало да бъде, а директни покани към конкретни фирми) е избрано обединението ЧЕХ ГРУП, като "първоначалната обща прогнозна стойност на поръчката" според документите е 1.09 млн. лв. Не е ясно обаче колко точно е финално изплатената сума, както и какви са договорените цени на отделните продукти.

Въпросното обединение се състои от две фирми - "Чех Йосиф Новосад" и "Финанс груп 2013". Именно те спечелиха мегапоръчката за 55 млн. лв. тази пролет, но и друг път са печелили в тандем търгове на ГДИН, като по публични данни сумата е общо около 4 млн. лв.

"Чех Йосиф Новосад" е с мажоритарен собственик 23-годишният Йосиф Новосад, а негов съдружник е Пламен Стефанов Пенчев. Фирмата е производител на колбаси, млечни продукти и т.н. "Финанс груп 2013" пък е собственост на Ирина Георгиева, която е и майка на известната поп певица Гери-Никол. Всъщност дружеството основно изпълнява поръчки за строителство. Фирмата има 10% участие в консорциума "Антична Сердика", реставрирал ларгото в София и нашумял покрай скандала "Ало, Банов". Дружеството изпълнява и ремонт на бургаското пристанище за 2.9 млн. лв.