София дава още 8.6 млн. лв. за изгаряне на RDF от завода за боклук

В момента основната част от боклука се гори в циментовия завод на "Холсим" и централи, свързани с Христо Ковачки

Един от основните проблеми на софийския завод за боклук е, че произвежда некачествен RDF, който не представлява интерес за централите и заводите
Един от основните проблеми на софийския завод за боклук е, че произвежда некачествен RDF, който не представлява интерес за централите и заводите    ©  Надежда Чипева
Един от основните проблеми на софийския завод за боклук е, че произвежда некачествен RDF, който не представлява интерес за централите и заводите
Един от основните проблеми на софийския завод за боклук е, че произвежда некачествен RDF, който не представлява интерес за централите и заводите    ©  Надежда Чипева

Столичната община обяви нова обществена поръчка на стойност 8.6 млн. лв. без ДДС за изгарянето на RDF отпадъка, който се получава при работата на завода за боклуци в с. Яна. Тя е за максимум 46 хил. тона боклук годишно, разделени в четири отделни обособени позиции - три за по 10 хил. тона годишно и една за 16 хил. тона.

Причината да се налага общината да плаща на друг да гори отпадъците ѝ е, че тя самата все още няма къде да ги оползотвори. По план това трябва да стане в обсъжданата от години инсталация към "Топлофикация София", за която през декември Европейската комисия обяви, че ще отпусне 90.3 млн. евро, а другата част от парите ще дойде под формата на заем от 67 млн. евро. Проектът обаче търпи много критики заради това, че може да нанесе екологични вреди.

В ръцете на Ковачки

През изминалите години RDF отпадъците се изгаряха основно в циментовите заводи, от края на 2019-а се включи и друг играч - Христо Ковачки. Обединение между неговите топлоцентрали "Бобов дол" и "Топлофикация Сливен" спечели една от обособените позиции в миналогодишния търг на общината на обща стойност 36.5 млн. лв. То сключи договор с общината за срок от три години, на стойност 14.8 млн. лв. без ДДС, за горенето на 70 хил. тона боклук годишно.

Другата позиция в търга - за изгарянето на максимум 80 хил. тона годишно, беше спечелена от циментовия завод "Холсим". За останалите три позиции от по 10 хил. тона на година обаче не бяха подадени оферти. Именно заради това сега общината ги обявява наново за същата прогнозна сума от 1.78 млн. лв. на позиция.

Има обаче и допълнителен пакет - за 16 хил. т/година, който е с прогнозна стойност 3.34 млн. лв. без ДДС. Може да се предположи, че това се случва заради невъзможността на топлоцентралите, свързани с Ковачки, да изпълняват докрай квотите си заради проверките на прокуратурата и забраната да се гори RDF в "Бобов дол".

Какво се иска

И четирите обособени позиции включват изгарянето на RDF в четири вида фракции от 0 до 200 мм. Той може да бъде нешредиран, насипен; нешредиран, балиран и фолиран.

В документацията на обществената поръчка е обърнато внимание на това, че фолиран материал се предвижда да се произвежда ограничено - само в периодите от януари до февруари и от ноември до декември. Причината за самото фолиране е да съхрани материала в период, в който същият не може обективно да бъде оползотворен. А това, че прилагането на този метод съвпада точно с най-студените месеци, може да се обясни със спрялото строителство през зимата и намалената дейност на циментовите заводи.

Основен критерий за избора на изпълнител е цената - с тежест 60%. Кандидатите трябва да притежават действащо комплексно разрешително за инсталацията за оползотворяване на RDF.