Театърът "Държавата търси 53 млн. лв. от Домусчиев" продължава

Сагата с Неустойката за приватизацията на "Български морски флот" продължва с помощта на Агенцията за приватизация

Кирил Домусчиев и брат му купиха БМФ през 2008 година
Кирил Домусчиев и брат му купиха БМФ през 2008 година    ©  Велко Ангелов
Кирил Домусчиев и брат му купиха БМФ през 2008 година
Кирил Домусчиев и брат му купиха БМФ през 2008 година    ©  Велко Ангелов
Темата накратко
 • Сагата с неустойката за приватизацията на "Български морски флот" (БМФ) продължава вече пета година.
 • Агенцията за контрол над публичните предприятия не е съвсем убедителна в действията си.
 • С помощ от съда Домусчиев се опитва да спаси обезпечението над бъдещите студиа на "Нова" и Канал 3.

"Честита нова коалиция - ГЕРБ, ДПС и "Воля". Годината е 2018, а думите са на тогавашния вицепремиер Валери Симеонов. "Коалиция, която спаси редник Киро", каза тогава избухливият лидер на НФСБ. Поводът за неговия гняв беше законодателна промяна, която щеше да помогне на братя Домусчиеви да се спасят от претенциите на Агенцията за приватизация (днес Агенция за публичните предприятия и контрол).

Според държавата Домусчиев не е изпълнил ангажимента си при сключения през 2008 г. приватизационен договор, поради което дължи неустойка от близо 53 млн. лв. Още в началото на мандата на третото правителство на Борисов Валери Симеонов започна открита война срещу Домусчиев по темата. Днес, макар и неустойката да не е платена, Симеонов вече не повдига темата.

Междувременно спорът между близкия до властта Домусчиев и държавата се е превърнал в юридически водевил, в който съдебната система и правната общност се показват в най-големия си блясък.

Първи опит: От олимпиадата в Пекин до "Лемън брадърс"

При приватизацията на БМФ през 2008 г. купувачът на 70% от акциите "Кей Джи маритайм шипинг" се задължава в срок от 10 години да инвестира 779.99 млн. лв. в кораби, като поддържа средногодишно общ тонаж на корабите поне 1 300 000 DWT.

През 2016 г., две години преди изтичане на 10-годишния срок, "Кей Джи маритайм шипинг" завежда иск в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата, с който претендира т.нар. търговска непоносимост и иска от арбитража да измени договора, като намали тонажа от 1.3 млн DWT на 880 хил. DWT, a състава от 2360 на 803 души.

В исковата молба е посочено как "в края на август (2008 г. - бел. ред.) приключва олимпиадата в Пекин, с което приключва и нуждата от един голям обем товари (желязна руда, въглища, първични железни продукти цимент), които се импортират по море. Второто събитие е фалитът на американската инвестиционна банка "Лемън брадърс". Тоест започва световната икономическа криза.

През май 2017 г. арбитражът в състав Валентина Зартова, Станимир Цоцов и Дончо Хрусанов уважава иска, изменя договора, а освен това присъжда на Домусчиев и направените разноски в размер 3.7 млн. лв.

Решението беше посрещнато с недоумение в юридическата общност (Редактирано 26 октомври 2020 г. в 10:13*)

След натиск на вицепремиера Валери Симеонов държавата плати таксата от 2.4 млн. лв. и обжалва арбитражното решение. През ноември 2017 г. Върховният касационен съд приема, че арбитражът е надградил компетенциите си. Делото е върнато на Арбитражния съд, който го прекратява, а Домусчиев плаща близо 2.2 млн. лв. разноски на Агенцията за приватизация. И случаят сякаш остава забравен.

Втори опит: със закъснелия иск

На 14 юли 2019 г. АППК уведомява "Кей Джи маритайм шипинг", че е начислена неустойка от 52.252 млн. лв., и им дава тримесечен срок да я платят.

Подобен подход на държавата е любопитен най-малкото защото с досегашното си поведение фирмата на Домусчиеви с нищо не е показала, че признава задължението.

Ето защо няма никаква изненада, че вместо плащане към държавата "Кей Джи маритайм шипинг" завеждат иск пред Арбитражния съд на БТПП. Те искат да бъде установено, че неустойката по приватизационния договор не се дължи, тъй като държавата е получила заместваща облага.

През декември, след като най-накрая се е убедила, че Домусчиев няма да плати доброволно, и малко преди изтичане на давностния срок, агенцията също завежда иск срещу "Кей Джи маритайм шипинг" пред арбитража.

Забавянето на агенцията при завеждането на иска е проблемно. Делото на "Кей Джи маритайм шипинг" като първо по време, доколкото решението му ще има значение за правилното решаване на спора по второто дело, би следвало да наложи спиране на производството по делото, заведено от агенцията, и едва ако искът на "Кей Джи маритайм шипинг" бъде отхвърлен, ще започне разглеждането му.

След като агенцията е загубила няколко месеца, единственият шанс остава да "изпревари" ответника при формирането на състава в Арбитражния съд.

Правилата предвиждат всяка от страните да посочи арбитър, които от своя страна да изберат председател на състава. В случай че не се разберат, тогава той трябва бъде посочен от председателя на Арбитражния съд. Страните могат да правят отводи на арбитрите, когато се съмняват в тяхната безпристрастност.

По делото, заведено от "Кей Джи маритайм шипинг", АПКК иска отвод на арбитъра Андрей Делчев с мотив, че е бил член на УС на КРИБ - организацията, на която Кирил Домусчиев е председател. Освен това, аргументират се от агенцията, адвокат Иван Тодоров, който е пълномощник на ищеца, е мажоритарен собственик на "Сиела норма", която също е член на КРИБ.

Отводът е отхвърлен от арбитража, а след като АПКК обжалва пред Софийския градски съд, съдът приема, че жалбата е подадена след изтичане на срока за обжалване. С това последната пречка преди започване на делото отпада и неговото разглеждане започва веднага след отмяната на извънредното положение.

По второто дело, по което държавата иска неустойката от "Кей Джи маритайм шипинг" и има всякакъв интерес да се движи бързо, нещата обаче не се развиват толкова гладко.

От агенцията посочват за свой арбитър преподавателката по право и адвокат Поля Голева, която според източник на "Капитал" от Арбитражния съд е доказала своята обективност и лоялност.

Изненадващо обаче преди формирането на състава държавата решава да я оттегли. Мотивът - през 2013 и 2018 г. научни статии на Поля Голева са били публикувани в сборници, издавани от "Сиела", чиято собственост е свързана адвокат Иван Тодоров

Парадоксалното в случая е, че ответникът се съгласява с този довод и също заема позиция, че уж свързаният с тях арбитър трябва да се отведе.

След конституирането на състава агенцията иска отвода на Андрей Делчев и по това дело. Този път мотивът е, че той е арбитър по другия арбитражен спор, заведен от "Кей Джи маритайм шипинг", по който трябва да се решат сходни въпроси. Искането е отхвърлено, а решението за това е потвърдено от СГС в началото на октомври.

След като Поля Голева е отведена, зам.-председателят на Арбитражния съд проф. Ангел Калайджиев назначава служебно на нейно място доц. Анна Станева - уважаван преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет.

"Кей Джи маритайм шипинг" обаче иска нейният отвод с мотив, че тя и проф. Калайджиев са колеги в Юридическия факултет, а освен това доц. Станева ръководи правния отдел на ДСК, която банка е била ангажирала проф. Калайджиев по дела. Отводът е отхвърлен от арбитражния състав, но "Кей Джи маритайм шипинг" обжалва пред СГС, като делото все още не е насрочено.

"По първото дело нещата минават почти безпроблемно, а по второто се правят странни отводи и от двете страни, искания за служебно назначаване на арбитри. Това създава впечатление, че изходът е предрешен", коментира източник на "Капитал", запознат със събитията.

Обезпечение върху бутната сграда

И ако действията на агенцията пред арбитража по-скоро будят съмнения за договореност, един паралелен сюжет, развиващ се покрай спора в Софийския апелативен съд, също поставя редица въпроси за това какви са реалните интереси на двете страни в спора.

Малко преди да заведат делото срещу "Кей Джи маритайм шипинг" пред Арбитражния съд, от агенцията внасят молба до Софийския градски съд (СГС) да бъде наложено обезпечение на бъдещия иск. Така през януари 2020 г. СГС приема, че бъдещите претенции са частично основателни и е налице обезпечителна нужда, и налага възбрана върху терен от 40 декара и няколко промишлени сгради в София, собственост на "Адванс пропъртис", както и притежавани акции. Обезпечението е потвърдено от Софийския апелативен съд.

Няколко месеца по-късно от фирмата внасят искане до Софийския апелативен съд за отмяна на обезпечението с мотив, че наложените обезпечения надхвърлят нуждата, т.е. е налице свърхобезпеченост.

Делото е поето от съдебен състав, който е председателстван лично от ръководителката на съда Даниела Дончева, и е насрочено в открито съдебно заседание, където е назначена експертиза, която да оцени обезпечените активи. Юристите на агенцията пледират, че подобен подход няма опора в правото, тъй като отмяна може да се направи, ако се внесе гаранция или отпадне причината за налагане на обезпечението. Те дори отвеждат съдия Дончева, а на следващото заседание експертите споделят, че при оценката на имотите са разбрали, че основната сграда на имота, върху която е наложено обезпечение, е съборена и на нейно място се строи нова, много по-голяма. Делото е обявено за решаване миналата седмица.

През март 2020 г. "Адванс пропъртис" действително получават строително разрешително от Столичната община да изградят на този парцел сграда "за производство на телевизионна и радиопродукция, офиси, заведения за хранене, гаражи, складове". Братя Домусчиеви са собственици на телевизиите от "Нова броудкастинг груп", която преди месец придоби Канал 3 и няколко радиа от свързвана с Делян Пеевски офшорна фирма.

Искането за вдигането на обезпечението е възможно да е свързано с плановете за смяна на собствеността на "Нова телевизия".

"Това деяние, освен, че затруднява осъществяването на правата на кредитора АППК след влизане в сила на решението по предявения от АППК иск, но и същото е неправомерно" коментираха от Агенцията пред "Капитал" (отговорите на въпросите, които им поставихме може да прочетете в края на текста).

Валери Симеонов, който беше най-силният рупор във властта за приватизацията на БМФ, не е повдигал темата от година. Той беше потърсен на мобилния телефон за коментар, но не отговори и не върна обаждане. След като братя Домусчиеви придобиха "Нова телевизия", той е чест гост на медиата.

"Капитал" потърси коментар и от БМФ, но такъв също не беше получен.

*Първоначално публикацията погрешно цитираше статия на проф. Мингова и проф. Огнян Георгиев (Изречението "Постановеното решение не просто се разминава значително с правото, но може да има съществени и неблагоприятни правно-политически последици", коментираха преподавателите от Юридическия факултет на СУ проф. Анелия Мингова и проф. Огнян Стамболиев" беше премахнато на 26 октомври 2020 г. в 10:13).

АППК: Събарянето на сградата е неправомерно

Дължи ли се според АППК неустойка за неизпълнение на задължението по чл. 4.8. от договор за приватизационна продажба на 70 % от капитала на "ПБМФ" ЕАД? Какъв е размерът на неустойката, каква е дължимата лихва и кои юридически лица дължат сумите?


С подписване на Договора Купувачът "Кей Джи Маритайм шипинг" АД се е задължил за срок от 10 (десет) години след Приключването (до 31.12.2018г.):

(i) Да поддържа средногодишен общ тонаж на корабите на Дружеството не по-малък от 1 300 000 DWT, включително чрез дъщерни дружества на Дружеството.

По смисъла на чл. 4.8 от Договора "кораб" означава плавателен съд, предназначен за морско плаване с нетен тонаж над 100 тона и, който служи за превоз на товари (чл. 4.8. (а) от Договора).

Съгласно чл. 4.8. (b) от Договора изпълнението на задълженията по чл 4.8.(i) ще се преценява в края на десетгодишния период след Приключването като средноаритметична стойност за 10-те години въз основа на информацията в годишните писмени отчети, представени от Купувача.

Съгласно чл. 4.12.4., в допълнение към чл. 4.12.3. от Договора, Купувачът се е задължил към последния писмен отчет (за Х-ти отчетен период) да представи:

(i) справка за средноаритметичния DWT на корабите на Дружеството и на дъщерните му дружества за 10 (десет) годишния отчетен период, изчислен въз основа на информацията в годишните писмени отчети, представени от Купувача на АСК/АПСК. За коригиране на технически неточности при определяне на DWT на корабите, Купувачът има право на допустимо отклонение с до 2% над определения по предходното изречение средноаритметичен DWT. Така полученият средноаритметичен DWT се нарича за краткост "DWT avg" и се използва при отчитане изпълнението на задължението на Купувача по чл. 4.8 (i). Това отклонение е отчетено при начисляването на неустойката.

Договорена неустойка: по чл. 4.8. (i) - В случай, че Купувачът наруши задължението си дължи неустойка, изчислена по формула, посочена в приватизационния договор.

При извършването на контрола по изпълнение на задължението, е съобразено изискването, разписано в б. "б" на чл. 4.8. от Договора, а именно изпълнението на задължението чл. 4.8. се преценява след изтичането на десетгодишния период след Приключването "въз основа на информацията в годишните писмени отчети".

След извършен преглед и анализ на представените от Купувача документи, от страна на Агенцията е констатирано, че средноаритметичната стойност на DWT на корабите на Дружеството и на дъщерните му дружества за 10 (десет) годишния отчетен период (от 14.08.2008г. до 31.12.2018 г.), изчислен въз основа на представените от Купувача годишни Справки възлиза на 896 207,97 DWT.

За неизпълнение на задължението за поддържане на средногодишен общ тонаж на корабите на Дружеството за 10 (десет) годишния отчетен период (от 14.08.2008г. до 31.12.2018 г.) не по-малък от 1 300 000 DWT, включително чрез дъщерни дружества на Дружеството, на Купувача "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД, гр. София е начислена неустойка в размер на 52 252 446,02 лв. изчислена съгласно предвидената в Договора формула.

По силата на издадена в полза на АП (сега АППК) Корпоративна гаранция, Гарантът "Адванс Пропъртис" ООД, гр. София гарантира на Бенефициента - АППК ефективното превеждане на всяка изискуема сума, съгласно условията на Договора, която е предмет на обезпечение с издадената Корпоративна гаранция, представляваща неразделна част от Договора.

Купувачът и Гарантът са уведомени за размера на начислената неустойка, като на Купувача е предоставен срок за доброволно изпълнение от 60 дни, считано от получаване на уведомлението.Срокът за доброволно плащане изтече на 14.10.2019 г.

Поради което,

Купувачът по договора "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД, както и гарантът "Адванс Пропъртис" ООД дължат солидарно начислената неустойка в размер на 52 252 446.02 лева, както и лихва, в размер на 841 844.96 лева /от 15.10.2019г. до 11.12.2019г.- датата на предявяване на исковата молба пред АС при БТПП/.

Какви действия е предприела АППК във връзка с изплащането на дължимата неустойка към настоящия момент?

АППК, на основание предвидена в приватизационния договор арбитражна клауза, предяви пред Арбитражния съд при БТПП осъдителен иск срещу "Кей Джи Маритайм шипинг" АД и "Адванс Пропъртис" ООД за солидарното им осъждане да заплатят дължимата на АППК, но неплатена доброволно от Купувача и Гаранта неустойка. Размерът на предявения пред Арбитражния съд при БТПП иск е 53 094 290.98 лева, включващ главница: 52 252 446.02 лева и лихва: 841 844.96 лева (от 15.10.2019 г. до 11.12.2019 г.). На основание предявения от АППК иск е образувано ВАД № 173/19г. по описа на АС. Към настоящия момент предстои насрочване на делото за разглеждане в открито заседание.

За обезпечаване на предявения иск, АППК е наложила запор върху притежаваните от гаранта "Адванс пропъртис" ООД акции в капитала на "ПБМФ" ЕАД и "БМФ порт Бургас" ООД, както и е вписала възбрана на имот на "Адванс пропъртис" ООД в София.

Следва да посочим, че преди изтичане на срока за доброволно изпълнение - 14.10.2019 г., "Кей Джи Маритайм шипинг" АД предяви срещу АППК установителен иск за недължимост на начислената му неустойка, като по иска е образувано ВАД № 134/19г. по описа на АС при БТПП. АППК е подала в срок отговор на исковата молба, в която подробно е обосновала разбирането си за дължимост на предявената неустойка, предвид установеното неизпълнение по Договора. Предстои насрочване на делото за събиране на допуснатите доказателствени средства.

Относно наложените предварителни обезпечителни мерки:

"Адванс Пропъртис" ООД, чийто акции в "ПБМФ" ЕАД и "БМФ порт Бургас" ООД са запорирани, както и е възбранен имотът, притежаван от същия в гр. София, Район Искър, ведно с построените в него сгради, подаде молба по чл. 402 от ГПК с искане наложените обезпечителни мерки да бъдат отменени.

От заключението на назначената във въззивното производство служебно от съдебния състав експертиза стана достояние за обезпечения кредитор - АППК, че една от сградите /Административна сграда с РЗП 3680 кв.м./, предмет на обезпечението, е била съборена след налагане на обезпечителната мярка.

Това деяние, освен, че затруднява осъществяването на правата на кредитора АППК след влизане в сила на решението по предявения от АППК иск, но и същото е неправомерно.
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


5 коментара
 • 1
  kdo52372883 avatar :-?
  kdo52372883

  Забележително. От всичко написано по-горе - а то е написано блестящо - става кристално ясно едно основно нещо. А именно - Агенцията, респективно държавата, няма ни най-малко намерение да си събере вересиите от Домус-ага. Даже напротив - прави всичко възможно, дори и по делата, за да подсигури служебна победа на Цар Киро Гела. И вересиите Му да останат пак за сметка на целокупния данъкоплатец. Да ни е честито, за пореден път.

  И още нещо. АППК твърди, че събарянето на сградата от Гела е неправомерно - а то е, щото по същество това е унищожаване на обезпечение! И след като това е така, АППК подали ли са сигнал до Прокуратурата? По всичко личи, че не са. Ха сега кажете - що така?! Един чорап като тръгне да се разплита, трябва да се разплита докрай. Иначе е пунта мара - както казва най-добрият приятел на Домус-ага - Човекът в (от) Джипката.

 • 4
  aussie avatar :-|
  aussie

  А Булгартабак кога????

 • 5
  paw17689706 avatar :-|
  paw17689706

  Прочетох статията два пъти.
  Пълна боза - компилация от 1/3 истини, 1/3 неистини и 1/3 изопачени факти... плюс манипулативни изводи.
  Не прави чест на реномирано издание като "Капитал", но вероятно идеално се вписва в редакционната политика.
  Ето заради такива материали много хора не изгарят от желание да сменят мафията, която е на власт, с мафията, която е в немилост.
  А не само заради "Каолин"...
  Напомням, че преди 2-3 години същата агенция (тогава под името АПСК) вече спечели едно дело срещу Домусчиеви за милиони.
  Любопитно ми е, ако спечели и това дело, което е почти невероятно, като знаем в каква държава живеем, но все пак има честни съдии, арбитри и вещи лица... та ако се случи, ще звънне ли авторът в АППК да се извини?
  Ей така, от кумова срама...
  Сега да видим дали ще изтриете коментара ми.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход