Дюните на Иракли не са отразени в кадастъра*

От "Зелени закони" отчетоха невписани дюни по цялото Черноморие

* Статията е обновена в 16:50 ч. на 4 ноември

Нито една от наличните бели дюни на съседните плажовете Иракли и Вая не е отразена в кадастъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това установи проверка на "Зелени закони", инициатива на организацията с нестопанска цел "Сдружение за изследователски практики".

Иракли и Вая са един до друг, като първият се намира съответно на юг и на север от устието на река Вая. И двата плажа попадат в защитената зона Емине - Иракли и затова през 2012 г. дюните са били картирани по проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове", с възложител Министерството на околната среда и водите, обясняват от "Зелени закони". Съгласно тези проучвания на плажа Иракли има ивица от бели дюни, която започва от река Вая и стига почти до края на плажа на юг. Тези дюни са описани във формулярите на защитената зона "Емине - Иракли", като площта им е изчислена на 38.2 декара бели дюни. Но не са отразени в специализираната карта на дюните към кадастъра, отчитат от инициативата.

Резултатите за Иракли са част от едно по-голямо изследване. Това лято екипът на "Зелени закони" извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да се установи колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти, като резултатите показаха огромни площи липсващи дюни.

От "Зелени закони" преди месеци изпратиха писмо до министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на туризма, както и до ресорната комисия в Народното събрание с искане за среща, на която да бъдат обсъдени проблеми с картирането и опазването на дюните по българското Черноморие и причините за липсите. Все още отговор на писмото от институциите няма.

Два дни след обявяването на информацията от "Зелени закони" от Министрерство на регионалното развитие и благоустройството пуснаха опровержение на информацията като съобщиха, че "всички дюни на морски плажове "Иракли" и "Река Вая", посочени от Министерството на околната среда и водите са картирани. По данни от специализираните карти и регистри в границите на морски плаж "Иракли" са заснети 17,2 дка пясъчни дюни и в границите на морски плаж "Река Вая" - 4,0 дка".

Липсващи дюни навсякъде

Неотразяването на дюните в кадастъра води до някои рискове. Първо, площта им се изключва от площта на плажа, на която могат да бъдат разполагани преместваеми търговски обекти. На тях не може да се разполагат коли, кемпери и каравани. Забранява се строителството на всякакви преместваеми обекти и съоръжения. Забранява се преминаване и паркиране на леки автомобили. Ако дюните не са отбелязани като такива, концесионерите на плажовете имат възможност да ги разорат и да ги включат към площта на плажа.

Първите резултати от проучването бяха съобщени в края на юни, като общото заключение, до което стигнаха експертите, е, че няколко квадратни километра с дюни от Резово до Дуранкулак не са нанесени на картите. Според научни проучвания и данни на МОСВ днес в България има между 7 и 12 кв. км дюни, а в специализираните карти на МРРБ са включени 4.65 кв. км, изчислиха тогава от "Зелени закони".

И още примери

Един от фрапиращите случаи от "Зелени закони" констатират в община Шабла. Всички плажове в общината попадат в "Натура 2000" и съответно са били картирани по проекта от 2012 г. Съответно на плажовете срещу Шабленската тузла, Шабленското и Дуранкулашкото езеро, до Крапец и на север от Дуранкулашкото езеро има пет просторни зони от бели и сиви дюни. Те са описани във формулярите на защитените зони "Езеро Дуранкулак" и "Езеро Шабла - Езерец", като на територията на двете защитени зони са включени общо 1218.9 декара бели дюни и 47.9 декара сиви дюни. Но в специализираната карта на дюните към кадастъра са отразени само 92.9 декара, което прави малко над 7% от установените от МОСВ. Повечето от неотразените в кадастъра дюни попадат в защитените зони "Езеро Дуранкулак" и "Езеро Шабла - Езерец" и са изключителна държавна собственост, написаха от "Зелени закони".

Друг казус има между Приморско и Перла. Проучваната територия е изцяло в "Натура 2000", отново през 2012 г. дюните са били картирани, като са били докладвани сиви, бели и облесени дюни с обща площ около 237.2 декара и са отразени и в специализирания формуляр на защитената зона Ропотамо. В специализираната карта на дюните към кадастъра обаче са отразени под половината от тях, или 121 декара.