Какво следва от новите ограничения

Деница Сачева: През декември ще представим нова обща мярка за запазване на заетостта

Деница Сачева

Деница Сачева: През декември ще представим нова обща мярка за запазване на заетостта

Трябва да има тънък баланс между подкрепата, която държавата оказва, и необходимостта да не се прави бизнесът твърде зависим от държавата, посочва социалният министър

10539 прочитания

Деница Сачева

© Велко Ангелов


Досегашните мерки за запазване на заетостта продължават да работят, а от понеделник ще може да се кандидатства и за новата схема за помощ от 24 лв. дневно за работници и служители в неплатен отпуск поради локдауна. Това заяви пред "Капитал" министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, с която разговаряме за политиките за подкрепа на заетостта по време на кризата.

По какъв начин и най-вече кога ще бъдат подпомогнати работниците, които няма да могат да работят заради новите ограничения, които ще стартират от събота?

На първо място бих искала да обърна внимание, че мерките 60/40, съответно 80/20 - за туризъм и транспорт, продължават да действат, така че всеки работодател със затворен бизнес би могъл да продължи да кандидатства за тях още сега, стига тези мерки да са му изгодни.

Същевременно в сряда правителството прие една конкретна нова мярка за затворените бизнеси, която практически дава по 24 лв. дневно на осигурените на 8-часов работен ден работници и служители, които излизат в неплатен отпуск. Съответно работещите и осигурени на по-малко работно време ще имат право на пропорционално определени компенсации. Практически тези 24 лева на ден представляват 80% от дневната минимална работа заплата, което е двойно повече от минималното дневно обезщетение за безработица - 12 лв.

В петък Агенцията по заетостта ще публикува всички необходими документи, така че за тази нова помощ, която ще се изплаща директно на работника, ще може да се кандидатства още от понеделник. Де факто дизайнът на тази мярка и 80/0, защото тя не изисква никакво участие от работодателя, единственото условие е работниците, които кандидатстват, да бъдат пуснати в неплатен отпуск. Отделените за целта средства са 50 млн. лева от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", което ще осигури обезщетения за 50 хил. души до края на годината. Ако тези средства не достигнат, сме готови да осигурим допълнително.

По данни на статистиката общият брой на засегнатите осигурени лица, подчертавам - осигурени, в тези затворени сектори е 356 000 души.

Да опредметим: ако например едно заведение бъде затворено изцяло, но неколцина от работниците бъдат оставени на работа, например за доставки по домовете, ще остане ли подпомагането в пълен размер за останалите?

Ако в едно заведение хората бъдат пратени в неплатен отпуск, като обаче останат, да речем, трима в кухнята и двама за доставки, за тези пет души може да се ползват компенсациите 80/20, а за останалите, които няма да работят през този период, защото са в неплатен отпуск, може да се ползва мярката от дневна помощ от 24 лв.

И ако ми позволите да обобщя - един работодател, който има добро счетоводство, на практика би могъл да приложи комбинация от всички тези мерки - да получава средства по мярката 60/40 (съответно - по 80/20) за определена категория работници, за друга категория - тези 24 лв., както и да се възползва от мярката "Заетост за теб" - за наемане на безработни лица, за което държавата плаща по една минимална заплата месечно.

Мерките, които се предлагат от Министерството на труда и социалната политика, са мерки за запазване на заетостта на работниците и служителите. Мерките, които са свързани с ликвидност, с разходите и оборотите на предприятието, минават през Министерството на икономиката.

Каква е равносметката дотук от прилагането на мярката 60/40? От списъците на НОИ се вижда, че все още вървят плащания по втория етап за периода юли - септември (по ПМС №151), а едва преди седмица започна изплащането на компенсациите по третия - от октомври до декември.

Дотук по мярката 60/40 реално са платени 547 млн. лева. От тях 186 млн. лв. са по първия вариант, 341 млн. лева - по втория вариант, и 20 млн. са платени вече по третия вариант. По първите два варианта на мярката са запазени общо 250 000 работни места. По мярката 80/20 е запазена заетостта на 22 467 работници и служители от секторите хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспорт, като там заявленията са за над 500 млн. лева, а от тях до момента сме платили 215 млн. и поетапно продължава разплащането на останалите.

Какви средства предвижда кабинетът за 60/40 след Нова година?

Заложени са 300 млн. лв. в бюджета на НОИ, като имаме готовност, ако се налага, да се използват и допълнителни средства - както вътрешни резерви на НОИ, така и средства по заема SURЕ.

Имате ли концепция за какъв период от време държавата ще трябва да поддържа този вид подпомагане и при какви параметри - според намалени обеми/печалби, по сектори и др.?

Започнахме разговори със социалните партньори как да изглежда мярката 60/40 през следващата година. Това, около което сме се обединили, е всички налични мерки към момента (60/40, 80/20 и 80/0, т.е. помощта от 24 лв.) да се окрупнят в една обща мярка, като отново критерият ще е от съотношението на обороти през 2019/2021 г. Нашата амбиция е новият дизайн на тази окрупнена мярка да бъде готов до 15 декември, за да има време да се въведе в изпълнение.

Засега планираме с хоризонт до 31 март следващата година. Ще видим какви са показателите - как ще завърши тази година, каква ще е ситуацията през март, и може да се удължи до 30 юни.

Трябва да се направи тънък баланс между подкрепата, която държавата ще оказва, и необходимостта да не се прави бизнесът твърде зависим от държавата, да се остави регулацията на пазара и да не се задържа естественото развитие на фирмите. Подкрепа трябва да се оказва предимно на онези компании, които са ликвидни, имат идеи и перспективи за развитие, работят по иновации и преструктуриране и постигат по-добра ефективност.

Уместно ли е да се мисли за допълнителни или пък алтернативни мерки, като например отсрочване на данъци и осигуровки? Работодателите излязоха с предложение за нов вид мерки, сред които и подкрепа за непокрити фиксирани разходи съгласно временната рамканаЕК. Обмисля ли се опция за такава мярка, която би променила концепцията за подпомагането?

Всички тези допълнителни мерки по-скоро се обсъждат в рамките на диалога между Министерството на икономиката и работодателите. Единият вариант е и върху фиксираните разходи, другият - за 15-20% от оборота на затворените предприятия.

На този етап може да се каже, че имаме частично осъществяване на мярката с отсрочване на данъци и осигуровки в рамките на мярката 60/40, където изискването е осигуровките да са декларирани, но може и да не са платени. След Нова година е възможно някаква промяна в това отношение, така че да не се натрупват много големи задължения, като се въведе някакво изискване да има платени осигуровки до определен период - например да са изчистени задълженията до 30 юни, а останалите само да са декларирани.

Новият локдаун поставя и въпроса за подпомагането на родителите на ученици и деца в ясли и детски градини. Ще има ли някакви промени в тази посока, тъй като сегашните мерки не бяха много достъпни?

Има нова помощ, която сме въвели за семейства с деца до 14 години. Целта е да се окаже финансова подкрепа за повече родители, които са останали без доходи, поради това, че са изчерпали платения си годишен отпуск и се налага да излязат в неплатен отпуск. Такъв родител ще има право на помощ от 610 лв. месечно, ако средният доход на член от семейството не надвишава 915 лв. Тази помощ от 610 лв. важи също и за безработни родители, включително и самоосигуряващи се, не само за хора в неплатен отпуск.

Мисля, че 915 лв. месечно, което се равнява на 150% от МРЗ, е доста висок подоходен критерий, като имате предвид, че по данни на НСИ средната работна заплата за третото тримесечие е 1373 лв. Това на практика означава 2745 лв. месечен доход за семейство с едно дете.

За обезпечение на тази мярка са разчетени 7 млн. лева за тази година, а 70 млн. лева са предвидени в бюджета за следващата година. Като искам да уточня, че тази мярка всъщност вече е пусната, тя е в ход от началото на учебната година, но, изглежда, не е достатъчно популяризирана. Реално по нея може да се кандидатства и сега.

Помощта от 610 лв. може да се получава само от единия родител в семейството и не може да се натрупва с другия вид помощ - 24 лв. дневно за работници в неплатен отпуск. В този смисъл родител, който е в неплатен отпуск и има право и на двата вида подпомагане, ще трябва да избира един от тях. Което не пречи другият родител да получава друг вид помощ, ако има право на нея. Принципът и тук е същият - не може един и същ човек, член на семейството, да получава няколко подкрепи едновременно през един и същ период от време, но в рамките на едно семейство могат да се комбинират различни видове подкрепа.

Работи и проектът "Родители в заетост", по който родители могат да наемат детегледачки. До момента почти 7000 родители са се възползвали от тази мярка, като има сключени 5429 договора за детегледачи за полагане на грижи на деца до 5 години. Изискването е те да са регистрирани в бюрото по труда, но това могат да са близки и роднини, хора с педагогическо и медицинско образование и т.н.

Остава в ход и възможността за еднократна помощ в размер на 375 лв., за което могат да кандидатстват родители на деца до 12 години, които са в продължителен неплатен отпуск.

Навремето детските добавки бяха част от правителствената политика по насърчаване на раждаемостта и се плащаха за всяко дете според поредността му, сега те са по-скоро социална помощ - плащат се според доходите, макар че пак размерът им зависи от поредността на децата. Може би в това е причината за различните виждания за тези плащания. Има ли необходимост според вас от промяна на концепцията с друг вид подпомагане или алтернативни политики?

През цялото време МТСП защитаваше универсалния подход, че детските добавки трябва да се полагат за всички, което означава да дадем права на всички, а този, който не иска да се възползва, просто няма да подава заявление. Същевременно такъв подход позволява да не бъдат лишавани от добавки семействата, които сега са на границата на подоходния тест, например дори само с един или два лева надвишават максималния доход на член от семейството, който е условие за това плащане.

В крайна сметка възприе се тезата за оставане на сегашната система, но пък целеният от нас резултат ще се получи по друг начин - с въвеждане на данъчни облекчения за родителите според броя на децата в семейството. Така при семейство с едно дете от годишната данъчна основа на единия от двамата родители ще се сторнират 4500 лв. с подаване на декларация пред работодателя, при две деца - 9000 лв., а при три деца - 13 500 лв. По тази схема и тези родители, които в момента получават детски добавки, тъй като имат по-ниски доходи, също ще могат да искат данъчни облекчения.

Интервюто взе Мирела Веселинова

Досегашните мерки за запазване на заетостта продължават да работят, а от понеделник ще може да се кандидатства и за новата схема за помощ от 24 лв. дневно за работници и служители в неплатен отпуск поради локдауна. Това заяви пред "Капитал" министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, с която разговаряме за политиките за подкрепа на заетостта по време на кризата.

По какъв начин и най-вече кога ще бъдат подпомогнати работниците, които няма да могат да работят заради новите ограничения, които ще стартират от събота?


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Covid 19

Научавайте най-важното, без ненужна емоция и шум. Обобщение на информацията и най-важното, което засяга средата, бизнеса и вашите пари.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход