Необходими са спешни законови промени за устойчива превенция на ХИВ, туберколоза и хепатит

23 организации, работещи с уязвими групи, заявиха, че сегашната практика компрометира националния отговор срещу социално значими инфекциозни заболявания

Действащото законодателство не дава адекватен отговор на нуждите от превенция и грижи за ХИВ, туберкулоза и вирусни хепатити в България, обявиха в обща позиция 23 граждански организации, които работят с уязвими хора. 1 декември е Световният ден за борба срещу СПИН.

Заради сегашната политика от половин година в страната на практика няма дейности, свързани с превенцията на ХИВ, а от близо две години цели области в страната не са покрити от такива програми. На практика това може да доведе (ако вече не се е случило) до безконтролно разрастване на инфекцията от ХИВ. Множество скрити случаи сред най-уязвимите общности, които не се откриват и лекуват, липсващ капацитет за справяне при поява на локални огнища могат да предизвикат бързо разпространение на вируса в цялата общност".

Организациите, повечето от които имат дългогодишен опит в работа с уязвими групи, предлагат конкретни промени в Закона за здравето, които да решат проблема. Основният акцент е връщането на модела средствата за превенция и грижа да се предоставят на проектен принцип, а не както е в момента - по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

"Средствата, отпускани по националните програми за дейности по превенция и контрол на трите заболявания, да се използват за финансиране на проекти на неправителствени организации с доказан опит в грижите за уязвимите към ХИВ, туберкулоза и хепатит общности", предлага гражданският сектор. По този начин ще отпадне необходимостта от обявяване на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването, каквато е практиката сега. В предлаганите нормативни промени се предвижда още министърът на здравеопазването да приеме наредба, която да регламентира условията, реда и критериите за избор и финансиране на проектите.

Организациите заявяват, че "сегашната практика за провеждане на обществени поръчки води до липса на изпълнители и компрометира националния отговор срещу социално значими инфекциозни заболявания."

Проблемът е очевиден

От годишния отчет на Министерство на здравеопазването за 2019 г. се вижда, че през 2019 г. от планираните 36900 човека от групите в най-висок риск, които да получат "услуги за доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя резултат", са достигнати едва 4354. От планираните 2065 човека, живеещи с ХИВ, които са обхванати в системата на медицинското обслужване, грижи и подкрепа, са отчетени за 1622. Планираният брой на живеещи с ХИВ/СПИН, които получават антиретровирусна терапия, е 2007, но са в лечение са включени 1574.

От планираните 39 800 лица от уязвимите групи (инжекционно употребяващи наркотици; мъже, които правят секс с мъже; проституиращи; лица, лишени от свобода; бежанци/мигранти, ромска общност и др.), при които трябва да бъдат достигнати нископрагови превантивни и социални услуги за СПИН, са достигнати едва 3228.

Държавата не е успяла до обхване нито едно лице от рисковите групи с епидемиологично проучване за биологични и поведенчески индикатори за СПИН, при положение, че планираният брой е 2800.

Планираният брой за 2019 г. всъщност е бил съобразен с реално изпълнените през 2018 г. Така например през 2018 г. държавата е заложила, че ще предлага грижи за доброволно консултиране и изследване за ХИВ на 78271 човека, но е достигнала до едва 11724, а през 2019 г. - до 4354. На практика за две години държавата е намалила близо 20 пъти обхвата на превенцията.

Остра липса на превенция и грижи

Проблемът с финансирането на тези програми започна след приключването на финансовата подкрепа от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Тогава в България трябваше да започне преход към държавно финансиране. Резултатът обаче е, че в бюджета се залагат драстично по-малко средства за превенция и грижи, които се отпускат с обществени поръчки. Организациите, отправили апела, отчитат, че "финансирането на тези специфични дейности по реда на ЗОП се оказва крайно неподходящ механизъм, който води до административни и финансови трудности, а оттам - и до отлив на интереса на организациите от гражданския сектор, които са единственият релевантен изпълнител на дейностите за превенция и грижи в общността."

Резултатът от тази политика е очевиден. Според данни на организацията - "за две години дейностите по превенция и грижи за ХИВ да изчезнат от картата на много региони в страната". Така например, през 2019 г. такива дейности се извършват само в 4 града на страната, а по обявената през 2020 година обществена поръчка за 19 области до разглеждане достигат само две оферти. "Това на практика означава, че страната остава без изпълнители на дейности по превенция и контрол, а отпуснатите от държавата средства няма да бъдат усвоени", посочват гражданските организации."

"Ако законодателна реформа не бъде проведена, то обществените поръчки ще останат единствената форма за разпределяне на държавното финансиране. Процедурите по тях отнемат дълъг период от време и със сигурност ще водят до продължителни прекъсвания на дейностите, което рязко снижава ефективността на инвестираните публични средства", коментира Елена Биринджиева от сдружение "Здраве без граници". Организацията управлява единствения недържавно финансиран център за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

Вече шест месеца без ХИВ дейности

От половин година в цялата страна няма дейности (безплатно тестване, кампании за намаляване на вредите) свързани с ХИВ.

Анна Любенова, която повече от 20 години работи за намаляване на вредите от употребата на наркотици през организацията Фондация "Инициатива за здраве", коментира: "Ако продължи сегашната ситуация, националният отговор срещу ХИВ ще бъде компрометиран и ще съществува само на хартия". А това ще означава безконтролно разпространение на инфекцията.

Организациите се надяват, че с предложенията им ще доведат до реален дебат и действия по въпроса с устойчивото държавно финансиране на дейностите по превенция и грижи. В момента в процес на подготовка са новите национални програми за превенция и контрол на ХИВ и туберкулоза до 2025 г.