Медиите заемат ключово място в плана на ЕК за защита на демокрацията

Брюксел се ангажира с по-сериозен мониторинг на медийната собственост и делата срещу журналисти, предвиждат се и инструменти за финансова подкрепа от бюджета на ЕС

"Демокрацията не бива да бъде приемана за даденост - тя трябва да бъде активно поддържана и защитавана", се казва обявения от Европейската комисия План за действие за европейската демокрация. Неговата цел е да подсили плурализма и демократичните принципи в страните от ЕС и ще бъде изпълняван поетапно до 2023 г., като през 2024 г. комисията ще направи оценка на постигнатото преди европейските избори.

В мотивите за документа се посочват тревожни по отношение на демокрацията тенденции от последните години - почтеността на изборите в ЕС е под заплаха; средата, в която работят журналистите и гражданското общество, се влошава, а демократичните институции на държавите членки са подложени на непрекъснати директни и индиректни атаки и дезинформация. Представеният документ има характер на пътна карта от инициативи и дебати, които предстои да започнат. В него особено място се отделя на проблемите на медиите в ЕС, които се разглеждат като един от ключовите фактори и гаранти за стабилност на демокрацията.

В защита на журналистите

"Очевидна е необходимостта да се подобри онлайн и физическата безопасност на журналистите и те и други защитници на обществения интерес да бъдат осигурени с инструменти срещу злоупотребата със съдебни дела", се посочва в плана на ЕК с констатацията, че подобни атаки, включително физически, се случват все по-често в "няколко държави членки".

Комисията планира през 2021 г. да излезе с конкретни препоръки за безопасността на журналистите, които ще се базират на тазгодишния първи доклад на ЕК за състоянието на върховенството на правото в страните членки.

Освен предвидения структуриран и широкообхватен диалог за работата на журналистите в ЕС, който ще се води чрез Европейския форум на новинарските медии, комисията ще продължи да финансира проекти, с които да им бъде оказвана правна и практическа помощ.

Срещу SLAPP (стратегически дела срещу обществено участие)

Планът за действие за европейската демокрация засяга и така наречените стратегически дела срещу общественото участие (SLAPP)..В повечето случаи тези дела приемат формата на дела за клевета, които се повдигат срещу разследващи журналисти, цели медии или граждански активисти с цел да ги заглушат, да затруднят всекидневната им работа и да ги изтощят финансово, като заедно с това действат и като репутационен удар. Целта дори не е задължително делата да бъдат спечелени, стига да се проточат с години. Подобни "плесници" (от англ. - slap) имат силен смразяващ ефект за журналистическите разследвания и действат като "законна" цензура.

Авторите на документа дават пример за този вид натиск с убитата разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция, срещу която съдебните дела са зачестили и преди убийството й са наброявали 47, свързани с разследванията й на схеми за пране на пари в Малта.

Именно мерките срещу SLAPP бяха най-очакваната част от екшън плана на Брюксел за защита на демокрацията. През последните три години евродепутати от всички политически семейства в съюза призовават за общо законодателство, ограничаващо подобни дела, което да наложи единен стандарт в целия ЕС. Зам.-председателят на ЕК по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова обеща през септември, че намеренията за анти-SLAPP мерки на ЕК ще станат ясни именно с този план.

Планът предвижда във втората половина на 2021 г. комисията да представи "инициатива за защита на журналистите и гражданското общество от SLAPP дела". Ще бъде сформирана и експертна група от юристи, журналисти, учени и представители на гражданското общество, която да събира информация и да обсъжда механизми за оказване на помощ на журналисти, станали мишена на съдебни дела с такъв характер.

Мониторинг на медийната собственост

Еврокомисията посочва изрично, че безопасността на журналистите и плурализмът в медиите не могат да бъдат постигнати без прозрачност на медийната собственост и на средствата, които държавата разпределя за реклама. За целта през 2021 г. ЕК ще съфинансира пилотен проект за мониторинг на медийната собственост, който впоследствие може да обхване всички страни в ЕС.

Също през следващата година ЕК планира да оцени сегашното прилагане на правилата за държавна помощ за медиите, като отбелязва, че държавната реклама все по-често се използва като инструмент за индиректен натиск и влияние върху медийната среда. Комисията предлага създаването на публично достъпни регистри, в които се публикуват спечелените договори за реклама.

Комисията напомня също така, че отговорността за независимостта и плурализма на медиите пада най-вече върху националните правителства и правилата, които прилагат, и призовава държавите да финансират медиите по начин, който "насърчава независимостта, свободата и плурализма в тях".

За възстановяване и трансформация на европейските медии

Успоредно с по-общия план за подкрепа и защита на демокрацията Европейската комисия огласи и отделен план за действие, насочен към възстановяване и трансформация на европейските медии и на аудио-визуалната индустрия. Той е и по-конкретен и включва подпомагане на медийния пазар в съюза.

Документът посочва, че медийният сектор в ЕС е дълбоко засегнат от корона кризата. Новинарските издания са изгубили между 30% и 80% от приходите си от реклама. Авторите констатират, че средните и малките медийни бизнеси, които заемат голяма част от медийния пазар в ЕС, се сблъскват със сериозна криза на ликвидността.

"Икономическото възстановяване и конкурентоспособност на медийния сектор е предпоставка за здравословна, независима и плуралистична медийна среда, което пък е основополагащо изискване за функционирането на демокрацията", пише в плана, като се отбелязва, че докато европейските граждани разчитат на медиите повече от всякога по време на пандемията, самите медии са в сериозна опасност и се нуждаят от подкрепа.

Финансова подкрепа за сектора

Европейската комисия планира да създаде нов интерактивен инструмент за целия медиен сектор, който да информира медийните компании за различни възможности за финансиране и така да улесни достъпа им до евросредства. От Брюксел отбелязват, че в следващата многогодишна финансова рамка и във фонда Next Generation EU е предвидено 58% увеличение спрямо досегашното равнище - до 2.2 млрд. Евро в портфейла на Creative Europe. Програмата има и крило MEDIA, което за пръв път ще включва финансиране по програми за свобода на медиите, медиен плурализъм и медийна грамотност.

В същото време новият фонд за възстановяване на стойност 750 млрд. евро включва изискване поне 20% от средствата по националните планове да бъдат предвидени за дигитални дейности, към които спада и развитието на дигиталната медийна среда, напомнят от комисията. "Само с няколко кликвания всяка европейска медийна компания, независимо от размера й и фокуса й, ще бъде насочена към най-подходящия източник на подкрепа от ЕС", обещава планът на ЕК.

Планирана е също NEWS инициатива, която ще обедини различни финансови инструменти в подкрепа на новинарските медии, докато се уважава тяхната независимост. За медии, нуждаещи се от ликвидност, това ще означава улеснен достъп до заеми, гарантирани от Invest EU. За медии, търсещи инвестиции, ЕК ще основе пилотен проект през Invest EU, който заедно с фондации, филантропи и други частни партньори ще съфинансира иновации в европейския медиен сектор. Предвиждат се и грантове за местни медии, за медийни обучения, трансгранична журналистика и обмяна на добри практики. Към инициативата NEWS се планира да се създаде и Европейски форум на новинарските медии, в който да са включени всички заинтересовани лица и през който ще се развиват и някои от инициативите по плана за действие за европейската демокрация.

Комисията също планира платформа за капиталови инвестиции в европейски аудио-визуални продукции и стратегии за дистрибуция, както и съдействие между медийните регулатори на различните страни за повече достъп до европейско съдържание във видеоплатформи, опериращи на територията на ЕС. Планът е 400 млн. евро да бъдат инвестирани в развитието на аудио-визуалния сектор през следващите 7 години.

"Отглеждане" на медийни таланти

Комисията планира да създаде и финансира нови менторски програми за европейските "медийни таланти", които ще се базират на досегашния опит от програмата MEDIA на Creative Europe. Те включват и организацията на интензивни медийни обучения (MEDIA boot camps) за млади медийни професионалисти от цяла Европа - с фокус върху иновативно предаване на истории, нови бизнес модели в медиите, нови технологии за постпродукция и умения как съдържанието да бъде направено по-достъпно. Засега тази инициатива е насочена главно към аудио-визуалните медии, но се намеква, че ще бъде отворена и за други сектори.

Борба с дезинформацията

Планът за действие за европейската демокрация на ЕК залага и на засилена борба с дезинформацията. Това включва нови инструменти, включително финансови санкции.

Комисията планира да въведе и повече задължения за онлайн платформите - през предстоящия законодателен акт за цифровите услуги.

За по-честни избори

Европейската комисия предлага инициативи за по-честно провеждане на изборите в страните от ЕС, свързани с политическата реклама и комуникация. През следващата година ще бъде предложено законодателство за прозрачността на платеното политическо съдържание, включително в онлайн платформите. То трябва да определи кое платено съдържание подлежи на правила за "засилена прозрачност". Комисията цели също да ограничи микротаргетирането и психологическото профилиране на територията на ЕС.

Ще бъде предложен и нов оперативен европейски механизъм, който да подкрепя "устойчиви" на външна намеса електорални процеси на територията на ЕС. Това включва съвместна дейност по изграждане на капацитет за борба срещу външна намеса и подсилване на киберсигурността на изборите и помощ за държавите членки, особено по темата за електронното гласуване, която заради COVID-19 вече е много по-актуална.