Помирителна комисия ще разглежда търговски спорове в хранителния сектор

Новият орган предстои да се създаде към агроминистерството, в момента се подготвят правилата за работата му

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Помирителна комисия, която да помага за извънсъдебно решаване на спорове в хранителната индустрия, включително за неприлагане на нелоялни търговски практики и спазване на добрите такива. Такъв орган предстои да заработи към земеделското министерство, след като през миналото лято беше заложено създаването му с новия закон за храните, а в момента на етап обществено обсъждане е правилник за дейността му.

Комисията ще включва председател, назначен от министерството, и членове, предложени от неправителствени организации. Производствата пред нея ще бъдат безплатни.

Нова структура

През миналото лято в новия закон за храните за първи път беше заложено създаване на нова структура - помирителна комисия за хранителната индустрия. Приетите текстове предвиждат тя да съдейства за "извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори. Тя ще бъде към министерството на земеделието, а производствата пред нея ще са безплатни след писмена жалба от дружество. Условието е спорът да не е отнесен към съда, както и, разбира се, жалбата да не е анонимна.

Комисията ще има право да привлича вещи лица по искане на някоя от двете страни, като в този случай се предвижда разходите за това да бъдат за сметка на компаниите. Откритото производство, на което ще се търси извънсъдебно споразумение, ще се насрочва до месец.

Как се избират ръководството и членовете

Според текстовете в закона председателят на комисията се назначава от земеделското министерство. За такъв може да бъде избран само юрист с поне 10 години стаж. Същевременно ще бъде създаден и списък с членове експерти с юридическо или икономическо образование и поне 5 години професионален опит, които ще бъдат по предложение на браншовите организации в производството и търговията с храни.

Така всеки спор ще се разглежда от тричленна комисия - председателя плюс още двама души от листата с експерти, които са избрани от всяка една от компаниите в производството. Всеки от тях ще може да бъде оттеглен в условията на потенциален конфликт на интереси - роднински връзки или бизнес и трудови отношения през последните години с някоя от страните в спора, предвиждат текстовете за дейността на комисията.