Правителството не призна като работодателска организацията на техкомпаниите БРАИТ

Тя ще обжалва в съда решението на кабинета и данните от комисията по преброяването на бизнеса и синдикатите

Председателят на БРАИТ Иван Михайлов обяви, че ще обжалват решението на правителството
Председателят на БРАИТ Иван Михайлов обяви, че ще обжалват решението на правителството    ©  Надежда Чипева
Председателят на БРАИТ Иван Михайлов обяви, че ще обжалват решението на правителството
Председателят на БРАИТ Иван Михайлов обяви, че ще обжалват решението на правителството    ©  Надежда Чипева

След продължила цяла година атака срещу нея правителството в крайна сметка не призна за национално представителна Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), става ясно от решенията на правителството. Посочената причина е, че тя не отговаря на изискванията в Кодекса на труда. Те са за брой членове и работещи, които представлява организацията. Преброяването на работодателски и синдикални организации е веднъж на четири години. С решението си кабинетът признава за национално представени Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива, както и КНСБ и КТ "Подкрепа". Статутът на призната организация дава право на диалога с правителство, участие в браншови комисии и в надзорните съвети на НОИ и НЗОК.

Председателят на БРАИТ Иван Михайлов обяви пред "Капитал", че ще обжалват решението на правителството и имат много забележки по работата на комисията от социалното министерство, която е подготвила доклада, на базата на който е взето решението за непризнаването им.

Така статуквото с удобни събеседници на управляващите се запазва. А обединените в БРАИТ иновативни бизнеси - IT фирми, софтуерни компании, биотехнологиите, стартъпите, електронната търговия, автомобилостроенето и много други, ще продължат да нямат представителство и чуваемост в сега съществуващите организации, а оттам и пред взимащите решения министри, депутати и т.н.

Какви са изискванията

Процесът по преброяването започна през февруари тази година и приключи през октомври. Това е времето, в което организациите на бизнеса и синдикатите трябва да представят в социалното министерство документи, че представляват минимум 1500 фирми с не по-малко от 50 хил. работници или пък не по-малко от 100 хил. работници, наети по трудов договор във всички фирми. Освен това организацията трябва да покрива минимум една четвърт от икономическите дейности по национален класификатор, които в момента са 85, като има не по-малко от 10 членове във всяка дейност и не по-малко от 5% осигурени по трудов договор в сектор. Освен това работодателската организация трябва да има клонове в поне една четвърт от общините, които са 260.

През последните месеци останалите работодателски организации се обявиха вкупом срещу БРАИТ и непрекъснато даваха изявления, че тя не отговаря на изискванията и комисията в социалното министерство трябва да я отстрани.

Колко са големи бизнес организациите и синдикатите

От социалното министерство изпратиха данни за "Капитал", че КНСБ има 262 092 синдикални членове, а КТ "Подкрепа" - 73 536.

Асоциация на индустриалния капитал в България представлява 6 083 членове и 131 710 наети лица по трудов договор. Българската стопанска камара има 15 867 членове и представлява 219 127 наети служители по трудов договор. Българската търговско-промишлена палата има 36 999 членове и 230 105 наети лица по трудов договор. В Конфедерация на работодателите и индустриалците в България членуват 6 813 членове, които са работодатели на 309 251 наети лица по трудов договор. Съюзът за стопанска инициатива представлява 8 452 членове с 65 959 наети лица по трудов договор. На Българска работодателска асоциация иновативни технологии "БРАИТ" са признати 1 650 членове и 28 923 наети по трудов договор.

Как ще постъпи БРАИТ

"Ще обжалваме като внесем по съдебен ред нашата позиция, търсейки отговорност и санкции, а защо не и заслужени оставки на всички, които са подкрепили или са си затворили очите пред тази порочна процедура, продължаваща десетилетия. Отстраняването ни е просто отказ да бъде призната БРАИТ, а и съществуването на сериозна част от иновативните индустрии, много ясен сигнал, че развитието на икономиката в иновациите не е приоритет на правителството", смята Иван Михайлов. Той казва още, че БРАИТ защитава правата на своите членове и българските граждани за прозрачни, достъпни и отчетни публични процедури и ще продължи да го прави и пред българското общество, и пред Европейската комисия.

Той допълва, че организацията има забележки към начина, по който е работила комисията по преброяването.

"Имаме множество сигнали по време на процеса за начина, по който се разглеждаха документите, за евентуалното влияние на други работодателски организации, за непризнаването на определени наши членове, не смятаме, че към БРАИТ се отнесоха по справедлив, законен и прозрачен начин", казва Михайлов.

Той допълва, че удобно се казва, че организацията не отговаря на количествените критерии, без да е взето предвид, че са единствените, които са представили напълно индивидуални пълномощни от всички фирми. При преброяването обаче се оказало, че се дава превес на пълномощни от браншови организации. Така например е възможно да има браншова асоциация, в която участват 50 фирми. Независимо че фирмите са дали индивидуални пълномощни на една работодателска организация, ако браншовата асоциация даде пълномощно на друга, то всички фирми се броят към пълномощното на браншовата организация, което според БРАИТ не е справедливо.