Сушата през 2020 г. е изтрила 20% от зърнената реколта в България

Износът на основните земеделски култури към началото на януари е в застой

Сериозната суша през миналата година, която особено силно засегна "житницата на България" - Добруджа, в крайна сметка е превърнала реколта 2020 в най-лошата от поне 6-7 години насам, става ясно от окончателните данни на агроминистерството за добивите на четирите основни култури, формиращи съществения дял от земеделския износ - пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. Намалението при отделните култури варира от 4 до 36%, като при всички има силен спад на средния добив от декар, който частично е компенсиран в общото производство заради повечето засети площи.

Сега, след края на подготовката за новата година, се вижда, че секторът не е направил съществени промени на производствено ниво - през есента са засети относително същите земеделски земи при основните култури. На ниво търговията обаче има застой - в периода от прибирането на реколтата до януари спадът в износа е сериозен.

Най-слабата реколта от години насам

Според окончателните оперативни данни на агроминистерството към 31 декември добивите от четирите основни култури - пшеница, слънчоглед, царевица и рапица, през последния сезон са по-ниски спрямо предходната година, като резултатите варират. Производството на пшеница през 2020 г. е било общо 4.62 млн. тона, което е намаление с 20.6% спрямо предходната година. Спадът се дължи изцяло на сушата, обхванала страната и засегнала особено силно ключовата за това производство Североизточна България - засетите площи с пшеница са били с над 3% повече спрямо предходната година, но средният добив от един декар се срива до 393 килограма, което е спад с близо 24% на годишна база.

Ситуацията е още по-тежка при другата ключова култура - рапицата. Цялото производство за 2020 г. е едва 258 хил. тона, което е намаление с 36 на сто на годишна база. Тук обаче има комбинация от два фактора - засадените земи в страната са били по-малко с близо 1/5, докато средният добив пада с под 15% до 225 килограма, сочат данните на земеделското министерство.

А че сушата се е отразила силно и на реколтите от есенните култури, също се вижда от данните. При царевицата е постигнат среден добив 494 килограма от декар, което е кошмарен спад с близо 28% спрямо предходната година, а при слънчогледа намалението в добивите е около 12% до 203 килограма от декар. Заради сериозното увеличение на засетите площи обаче спадът в общото производство е значително по-малък. Реколта 2020 от царевица е общо 2.83 млн. тона, или с 9.4% по-малко от предходната година, а при слънчогледа намалението е под 4 на сто до общо 1.64 млн. тона.

Без резки промени в производството, спад в износа

Въпреки трудната година голяма част от зърнопроизводителите очевидно са успели да извършат сеитба през есенните месеци, като данните на агроминистерството показват и че няма съществени промени в отглежданите култури. Най-много земи традиционно са засети с пшеница - 11.18 млн. декара, което е пренебрежим спад от 0.1% спрямо предходната година. Втората най-популярна култура - рапицата, заема площ 1.23 млн. декара в страната, а засетите земи с ечемик са 1.15 млн. декара, което с 4.6% по-малко от предходната година.

Същевременно търговията в сектора също е затруднена. Данните сочат, че от прибирането на реколтата през лятото до януари има сериозен спад в износа на всички основни култури. Така например към 13 януари такъв не е реализиран въобще от пристанище Бургас, а износът на пшеница през пристанище Варна е едва 506 хил. тона, което е намаление с близо 54% спрямо същия период на предходната година. Като количество за периода втората най-експортирана култура е царевицата с 302 хил. тона, което е спад с 2.8% спрямо предходната година, се вижда от данните.