Правителството отпусна 105 хил. лв. за заслони и ремонт на пътеки в "Централен Балкан"

Предвижда се строителство на един нов заслон и ремонт на други три в участък Калофер

Министерският съвет отпусна 105 хил. лв. за ремонт на три заслона, изграждане на един нов заслон, както и за заздравителен ремонт на опасни пътеки в Национален парк "Централен Балкан" в парков участък Калофер. Аргументът на правителството е, че "с извършването на ремонтните дейности и изграждането на нов заслон ще се повиши сигурността за туристите, посещаващи тази част на планината".

Премиерът Бойко Борисов е заявил, че в района се доизгражда и велоалея между градовете Шипка и Казанлък, която се използва от много колоездачи, както и че ако е необходимо, може да има и допълнително отпускане на средства.

По време на правителственото заседание кметът на Калофер Румен Стоянов отбеляза, че интересът към този участък на Национален парк "Централен Балкан" е голям и новите и реновирани съоръжения ще са от полза за туристите. В землището на Калофер са връх Ботев и Райското пръскало, които са силни притегателни центрове. По думите на кмета на Калофер строителните и ремонтните дейности ще започнат веднага щом времето го позволява. А сметката за въпросната сума е направена съвместно с туристическо дружество "Сърнена гора" - Стара Загора.

Заслон "Маринка"

Туристическото дружество "Сърнена гора" е едно от най-големите в страната. То е създало и поддържа от 2010 г. най-високия заслон в Стара планина - "Голям Кадемлия" - на 2276 м на самия връх, първенец на масива Триглав.

Преди време беше съобщено, че възстановяването на заслоните във високите, алпийски части на Стара планина е сред приоритетите му за тази година, като според дружеството това е начин да се намалят трагичните инциденти в планината.

На днешното заседание на Министерския съвет не бяха съобщени конкретните обекти, но председателят на дружеството Георги Гацин информира тогава, че вече е изготвен проект за обновяването на заслон "Маринка", който е в лошо състояние, намира се североизточно от връх Ботев, на 2060 м надморска височина и с капацитет 15 места. Както и че се очаква одобрението и съгласуването на проекта и на дейностите с ръководството на Национален парк "Централен Балкан". Под връх Ботев се намира и едноименният заслон, който е сред ключовите в района.

Какво се строи в парка

Основният притеснителен момент е как ще бъдат извършени проектите. От "Централен балкан" наскоро имаше снимки на багери, които извършваха реконструкция на пътя между Беклемето и хижа "Дерменка", като на места се появиха и мантинели. Багери се появиха и в Национален парк "Рила".

Основна критика от страна на екоорганизациите към реконструкцията на пътя в "Централен Балкан" беше, че евросредства, предназначени за опазване на природата, отиват основно в строителство на инфраструктура - в случая на път като най-лесно.

Строителят е обединение между ВДХ и "Дедал 1995". Проектът е на стойност 4.1 млн. лв. Това е една от 15-те различни дейности по по-голям проект на парка под името "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан". Предоставената безвъзмездна финансова помощ по него е 10.9 млн. лв., от които 9.3 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 1.6 млн. лв. национално съфинансиране.