КФН е изискала данни за всички борсови сделки на Владислав Панев

Според регулатора е съвпадение, че писмото е изпратено до посредници и управляващи дружества ден преди политикът да се закълне като депутат

В предизборната кампания Владислав Панев беше атакуван с компромати през анонимни сайтове
В предизборната кампания Владислав Панев беше атакуван с компромати през анонимни сайтове    ©  Анелия Николова
В предизборната кампания Владислав Панев беше атакуван с компромати през анонимни сайтове
В предизборната кампания Владислав Панев беше атакуван с компромати през анонимни сайтове    ©  Анелия Николова

Ден преди днес да се закълне като народен представител, съпредседателят на "Зелено движение" Владислав Панев се оказа обект с необичаен интерес от Комисията за финансов надзор (КФН). Регулаторът е изпратил до множество инвестиционни посредници и управляващи дружества писма, с които изисква информация за всички сделки, които той евентуално е извършил като техен клиент. Справката трябва да е за целия период от влизането им в договорни отношения с клиента до получаване на писмото, а срокът тя да се предостави по мейл на деловодството на КФН е два работни дни.

Самият Панев отдавна е борсов инвеститор, а също така и дългогодишен акционер и председател на съвета на директорите на управляващото дружество "Скай управление на активи", така че в обхвата на исканата информация вероятно попадат и сделки отпреди 15-20 години. Моментът и спешността на искането на КФН обаче пораждат притеснения, че може да става въпрос за използването на регулатора за натиск спрямо политика. От самата комисия в отговор на въпросите на "Капитал" обясниха, че събират подобна информация регулярно и "става въпрос за съвпадение на обстоятелствата, касаещи рутинната надзорна дейност на КФН и политическия живот в страната".

"Нямам какво да крия и от какво да се притеснявам. Надявам се регулаторът да действа независимо и обективно. Важно е аршинът да е еднакъв за всички, независимо дали са обществени личности или не", коментира Владислав Панев.

Рутинно или извънредно

Основанието за изисканите данни е чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор, който дава право на регулатора и неговите членове "да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон", както и на редица други закони, уреждащи дейността на поднадзорните сектори на КФН.

В конкретния случай писмото е изпратено от Мария Филипова, която е зам-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". Преди да бъде избрана в небанковия рекулатор, тя беше председател на Държавната комисия по хазарта, назначена там от финансовия министър Владислав Горанов. Тя беше единствата заемала този пост в последните години, която не се сдоби с обвинения покрай скандала около неплащаните в пълен размер такси от хазартните фирми на Васил Божков.

В обясненията на КФН за изисканите данни за сделките на Панев се твърди, че подобна информация се събира регулярно за целите на анализа и цялостната картина върху инвестиционния пазар в България. "Извършването на дистанционен надзор над дейността на поднадзорните ѝ субекти, които се явяват участници на капиталовия пазар в никакъв случай не е свързано с наличието на извършено нарушение, а с текущ рутинен и непрекъснат надзор върху дейността на поднадзорните лица и лица, притежаващи квалифицирано дялово участие", заявява КФН.

"В конкретния случай изисканите данни не са нито с извънреден, нито с необичаен характер. Такъв тип дистанционен надзор се осъществява ежегодно при спазване на принципите за законност, прозрачност и безпристрастност. Комисията за финансов надзор е обективен и независим орган, чиято надзорна дейност не се определя от позицията на дадено лице в обществения живот, а единствено и само от позицията, която това лице заема или е заемало в дадено поднадзорно лице", обясняват още от регулатора.

В бранша обаче не са особено съгласни с това. Няколко представителя на инвестиционни посредници разказаха пред "Капитал", че често имат подобни писма за конкретни хора и сделки, но не и за толкова дълъг период. Според един от тях данни за по-продължителни времеви отрязъци са искани предимно за лица, за които има жалби, разследвания от прокуратурата или в рамките на съдебен процес. Имало случаи на искания по отношение на политически лица (politically exposed persons - PEPs), но определено не е практика да се събира информация за конкретни мениджъри на поднадзорни лица. Срокът от два дена за предоставяне на справката също е определен като необичайно кратък.

Един често атакуван политик

Досега Владислав Панев беше общински съветник в София от "Демократична България" и като такъв беше двигател на няколко разкрития, засягащи едри корпоративни и политически обвързани интереси. В началото на август миналата година той първи съобщи за нерегламентиран строеж на фирма на близкия до ДПС бизнесмен Румен Гайтански-Вълка в Държавното ловно стопанство "Искър", което доведе до отстраняване на директора му.

Панев беше и в основата на прекратяването на конкурса за избор на балансираща група на общинското дружество "Топлофикация София". През март миналата година той алармира, че кратките срокове на провеждането му (за четири дни, два от които почивни) и условията най-вероятно са в полза на близкото до Христо Ковачки дружество "Гранд енерджи дистрибюшън", което дотогава имаше договор за продажба на електроенергия с общинското дружество за над 4.3 млн.лв.

Друга тема, по която Панев имаше остра проактивна позиция, беше проблемът с незаконния внос на битови отпадъци и горенето им в топлоцентрали, което също може да се брои за челен сблъсък с интересите на Ковачки.

Тази негова обществена активност често му навлича атаки, като последно преди изборите мрежа анонимни и проправителствени сайтове разпространяваха компромат, според който хората в Казичене били изплашени, защото Панев "канел момчета от ромската махала да му ходят на гости". Самият той тогава изказа предположения, че това може да е не толкова политическа, колкото корпоративна поръчка.

"Очевидно е, че се превръщам в мишена заради моите разкрития, свързани с Христо Ковачки и Румен Гайтански-Вълка, първи приятели на Доган и Борисов. Очевидно е също и че се разчита на това аз да не мога да се защитя до края на предизборната кампания и това да нанесе щети върху коалицията, от която съм кандидат", се казваше тогава в негово изявление, разпространено от "Демократична България".

В предходни периоди медийни публикации са атакували Панев и по други линии свързани с бизнеса му, личното му състояние и др. Всичко това подклажда и притесненията, че въпреки уверенията на КФН, и в настоящия казус може да става въпрос за натиск над политически опонент. Съставът на регулатора винаги е бил доминиран от партийни номинации, като не е прецедент комисията да се ползва като репресивен апарат, включително и спрямо "Капитал" и издателите му, макар и при предишни нейни ръководства. Настоящият председател на КФН Бойко Атанасов е считан за близък до ГЕРБ и ДПС.