"Магнитски" на квадрат: Всички свързани с Пеевски и Божков стават забранени за бизнес с държавата

Работна група ще разшири списъка на санкционирани от САЩ компании и мениджъри от орбитата на двамата олигарси

Хотел "Берлин", определян често като офиса на Делян Пеевски
Хотел "Берлин", определян често като офиса на Делян Пеевски    ©  Георги Кожухаров
Хотел "Берлин", определян често като офиса на Делян Пеевски
Хотел "Берлин", определян често като офиса на Делян Пеевски    ©  Георги Кожухаров

Служебният кабинет ще изработи свой разширен и подобрен списък на санкциите по "Магнитски", които САЩ наложиха през седмицата на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. В него може да се окажат не само изброените от американското финансово министерство 64 компании, пряко притежавани от първите двама, но и още неограничен брой косвено свързани физически и юридически лица, с които държавата трябва да прекрати отношенията си и да не влиза в нови. А целта е да се минимализират рисковете за български институции и държавни компании при последващо замразяване на активи, блокиране на преводи и т.н. при евентуално разширяване на санкциите от САЩ.

Това стана ясно от извънредно неприсъствено взето правителствено решение в петък вечерта. С него се създава постоянна работна група от представители на МВР, МФ, ДАНС и НАП, което да изготви в списъка в спешен порядък и да го актуализира при нужда.

Българската добавка към "Магнитски"

В списъка автоматично ще попаднат всички оповестени на 2 юни от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. Това бяха именно Божков заедно с 58 негови компании, Пеевски - с 6, и Илко Желязков, който е член на Бюрото за контрол на СРС и няма собственост в дружества.

Извън тях обаче се планират и две линии на разширение на списъка. По първата трябва да се включат "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на фирмите в списъка на OFAC". При това не само настоящите, а и за последните пет години. Това практически ще включи всички, които са били партньори или са заемали ръководни длъжности в официално декларираните бизнеси на Пеевски и Божков.

Още по-мащабно разширяване на кръга санкционирани обаче може да се очаква по последния параграф, който гласи: "всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка". Детайли засега няма, но това може да се тълкува, че ще се търси не просто формална юридическа свързаност, а и финансова, като ще се проследяват финансови потоци, прехвърляния на активи и т.н. А също и евентуални данни, налични в службите.

Така в българския "Магнитски" биха могли да попаднат и някои от множеството близки до Пеевски компании, които от години са свързвани с него в медийни публикации и по косвени линии. В последните седмици включително и служебният икономически министър Кирил Петков повдигна темата, че сред най-големите осем частни кредитополучателя на ББР четири се свързват неофициално с Пеевски и те са усвоили над 0.5 млрд. лв. от държавната банка. Или казано по друг начин, скоро може в официален документ на финансовото министерство да влязат компании като "Булгартабак", "Юрий Гагарин", "Техномаркет" и много други като официално свързани с Делян Пеевски. А също там може да се видят и имена на адвокати, мениджъри и всякакви други подставени лица, контролиращи активи за десетки и стотици милиони на хартия.

Васил Божков, чийто бизнес вече и без това от над година практически е замразен, реагира във Facebook профила си с полушеговит коментар, изброявайки като свои свързани лица основните телевизии в страната, културни институции, футболни клубове, спортисти...

Замрази, за да не бъдеш замразен

Водещ в работната група ще е финансовият министър Асен Василев, който ще отговаря за работата ѝ пред правителството. Задълженията по списъка обаче далеч не се ограничават до него. "Министрите и другите органи на изпълнителната власт предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения", се казва в текста на решението.

Тук също на този етап остава много поле за тълкуване, особено на заварените случаи. Например при наличие на спечелени обществени поръчки или отпуснати кредити не е ясно доколко правителственото решение може да има действие за разваляне на договорите. Вероятно обаче всичко това ще бъде прецизирано с указания.

Правителственото решение стъпва на тънък лед, тъй като, както се споменава и в самото официално съобщение, "към момента няма изработена нормативна рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава". Това естествено поражда опасност то да бъде съдебно атакувано, включително и да бъде поставена под въпрос неговата конституционност (на пръв прочит вероятно засегнати лица биха се позовали на принципи като свобода на икономическа инициатива, правова държава, независим съдебен процес). Тук ще е ключово и как точно то е юридически формулирано. Така например обосновката за действията не е директно прилагане на санкциите на САЩ, а минимализиране на рисковете от тях за България и за икономиката ѝ "при последващо замразяване на активи в банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други".

В този дух беше и обяснението на Асен Василев по БНТ, който каза, че именно заради широкото понятие "асоциирани лица" в закона "Магнитски" решението е да се установят всички, които потенциално може да попаднат там и държавата да спре да работи с тях. Предвижда се списъкът да е публичен и наличен на сайтовете на МФ и НАП, както и да бъде регулярно актуализиран.

Вторични трусове

Извън преките последствия включването в списъка може да води със себе си още негативи. Той вероятно ще бъде разглеждан от банки и други контрагенти като огромен допълнителен риск. А това означава, че дружествата, попаднали там, доста по-трудно ще се финансират и въобще като цяло ще функционират.

За физическите лица пък попадането в листа би останало завинаги в CV-то и вероятно ще ограничи кариерните им опции.

От политическа гледна точка моментът за такова действие изглежда подходящ. Каквато и да е съпротива срещу него сега ще изглежда като защита на Пеевски и Васил Божков и едва ли някой би събрал смелост да го направи. На теория следващо правителство може да отмени всичко това, но тогава отново рискува да се демаскира като съучастник на санкционираните за корупция.