КЗК: Процедурата по концесия на плажа на Велека продължава

Наемателят на плажа може да обжалва решението пред съда, освен ако правителството само не реши да я прекрати

Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение, че процедурата по отдаване на концесия на плажа на Велека до Синеморец трябва да продължи. Това е окончателното решение на регулатора, след като в края на май КЗК временно тушира напрежението с определение за временно спиране на процедурата.

Тя беше обявена на последното заседание на 14 април третия кабинет на Бойко Борисов, който беше изключително активен на финала в процедурите по разпределянето на плажовете за 15-20 години напред. В спъсъка попадна и живописния плаж на Велека, който е един от малкото, които се управляват устойчиво, въпреки че настоящият наемател "Уиндис" има споразумение с Министерство на туризма за наем до 11 ноември 2022 г.

Компанията започва обжалване на обявената процедура, но според последното решение на КЗК от 24 юни тя няма да бъде спряна, а "Уиндис" трябва да плати разноските. Остава възможността решението на КЗК да се обжалва пред Върховния административен съд. Както и служебното или следващото редовно правителство да прекрати процедурата.

В последните няколко години КЗК демонстрира завидно единомислия с управлението на ГЕРБ при редица знакови решения. Неин председател е Юлия Ненкова, бивш зам.-кмет в Столична община и предложена за председател на КЗК от ГЕРБ.

Мотивите на КЗК

Като аргумент за отриването на процедурата по концесия на плажа е посочено стандартното, че се цели да се обезпечи част от морски плаж "Устие на река Велека" със задължителните дейности по Закона за устройство на черноморското крайбрежие - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес. Неща, които към момента изпълнява наемателят.

Според Закона за концесиите "КЗК има правомощия да се произнася само по законосъобразността на обжалваното решение, а именно дали същото е издадено при съобразяване с целта на закона, от компетентен орган, в законоустановената форма", пише в решението на КЗК, като текстът продължава с това, че точно въпросните услуги, които търси Министерство на туризма са тези разписани в Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

Що се отнася до твърдението на жалбоподателя, че в същия брой на Държавен вестник от 23 април, в което е обнародвано решението за откриване на процедурата по концесия е публикувано и решението на Народното събрание от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху възлагането на концесии, КЗК смята така: "следва да се отбележи, че решение на МС за откриване на настоящата концесионна процедура е прието на редовно заседание на Министерския съвет на 16.04.2021 г., т.е. преди датата, на която е взето решението на НС за налагане на мораториум, поради което същото не поражда действие спрямо действия и решения на МС извършени преди тази дата".

По отношение на довода, че са заложени изисквания за участие, които са в противоречие с основните принципи на Закона за концесиите КЗК посочва, че той е лишен от каквато и да било конкретика и не може да се разгледа по същество. Или КЗК счита решението за стартиране на процедура за отдаване на концесия на плажа на Велека за правилно и законосъобразно.